INTENCJE MSZY ŚWIĘTRYCH

24.09. – 01.10.2023

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.09

7.30 Za ś.p. Józefa/26r/, Franciszkę, Szczepana Zarębów, Wacława, Teresę, Franciszka Budytów, Zenona Gosa, Jana, Mariannę Młynarczyków

9.00 Za ś.p. Edwarda Pracz

11.00 W 30 rocznicę urodzin Sylwii Przybysz; Michała Książek z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

11.00 W 9 rocznicę urodzin Martynki Wyrwickiej z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

17.00 Za ś.p. Stanisława Przytulskiego/od córek Małgorzaty i Marzeny z rodzinami/

PONIEDZIAŁEK 25.09

7.00 Za ś.p. Genowefę, Wacława Kowalczyków, za zm. z rodz. Sibilskich i Kowalczyków, za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Za ś.p. Barbarę Leśniak/od córki Ewy z rodziną/

17.00 Za ś.p. Wacława Bąbika/z racji imienin/, za zm. z rodz. Bąbików, Przybyszów, Kurach

WTOREK 26.09

7.00

17.00 Za ś.p. Henryka Budytę/1r/

17.00 O potrzebne łaski dla Tomasza

ŚRODA 27.09

7.00 Za ś.p. Janinę/6r/, Mariana, Stanisława Strzeleckich, za zm. z rodz. Dróżdżów i Strzeleckich

17.00 Za ś.p. Alicję Rybarczyk w 30 dzień po śmierci

CZWARTEK 28.09

7.00

17.00 W 18 rocznicę urodzin Dominiki z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha św. i opiekę MB Goźlińskiej

17.00 Za ś.p. Annę/30r/, Adama/8r/, Jana, Mariannę Zielińskich, Marię, Eugeniusza Kapałowskich

PIĄTEK 29.09

7.00

17.00

SOBOTA 30.09

7.00 Za ś.p. Bogdana Kopcia

17.00 Za ś.p. Wacława Widłak, Irenę Fic, za zm. z rodz. Dzwonkowskich, Widłaków

17.00 Za ś.p. Adama Budyta/1r/, za zm. z rodziny

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 01.10

7.30 Za ś.p. Wacława, Mieczysława Krawczyków, Krzysztofa Krzyszkiewicza, Henryka, Wiesława, Stefana Sławińskich, dziadków Krawczyków i Sławińskich

9.00 Za ś.p. Teresę, Stanisława Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. Sielskich, Fabijaniaków

11.00 W 3 rocznicę urodzin zawarcia sak. Małżeństwa Katarzyny i Emila z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

17.00 Za ś.p. Henryka Osiadacz, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ŚWIĘTRYCH

17 - 24.09.2023

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.09

7.30 Za ś.p. Honoratę/16r/, Władysława Tywonek, za zmarłych z rodziny

9.00 Za ś.p. Helenę, Mariana, Janusza, Wiesława, Stanisława Zaręba, Mariannę Bąkowską, Jerzego Rozum

11.00 W 25 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Ewy i Tadeusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

11.00 W 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Bogumiły i Henryka Sosnowskich;

w 3 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Marii i Rafała z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

Chrzest: Jan Michał Kucharski

17.00 Za ś.p. Stanisławę/1r/, Mariana Łuczyńskich, za zmarłych z rodziny.

PONIEDZIAŁEK 18.09

7.00 Za ś.p. Rozalię Popek/3r/, za zm. z rodziny Popek

17.00 W intencji dziękczynno-błagalnej 10/13

17.00 W intencji Kółka Różańcowego im. Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego

WTOREK 19.09

7.00 W intencji dziękczynno-błagalnej 11/13

17.00

ŚRODA 20.09

7.00 W intencji dziękczynno-błagalnej 12/13

17.00 Za ś.p. Stanisława Ćwiek

CZWARTEK 21.09

7.00 W intencji dziękczynno-błagalnej 13/13

17.00 Za ś.p. Jerzego/r/, Grzegorza, Leokadię, Stanisława Zaręba, za zm. z rodz. Zarębów, Szczepańskich

PIĄTEK 22.09

7.00

v17.00 Za ś.p. Barbarę Leśniak w 30 dzień po śmierci

SOBOTA 23.09

7.00

16.00 Ślub: Krzymowski Tomasz i Agnieszka Lech

17.00 Za ś.p. Szczepana Łysiak/od Marty, Karoliny, Sylwii z rodz. Łysiak/

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.09

7.30 Za ś.p. Józefa/26r/, Franciszkę, Szczepana Zarębów, Wacława, Teresę, Franciszka Budytów, Zenona Gosa, Jana, Mariannę Młynarczyków

9.00

11.00 W 30 rocznicę urodzin Sylwii Przybysz; Michała Książek z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

11.00 W 9 rocznicę urodzin Martynki Wyrwickiej z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

17.00 Za ś.p. Stanisława Przytulskiego/od córek Małgorzaty i Marzeny z rodzinami/

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

10 - 17.09.2023

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 10.09.2023 ODPUST PARAFIALNY DOŻYNKI

7.30 Za ś.p. Mieczysława Rozum/od Agnieszki z rodz./

9.00 Za ś.p. Jakuba, Helenę, Aleksandra, Dariusza Lewińskich, Zofię, Mariannę, Andrzeja, Henryka Kuźnickich, Henryka Ajdackiego

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami; z podziękowaniem za tegoroczne zbiory

11.00 W 40 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Małgorzaty i Tomasza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Gożlińskiej

11.00 W 1 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Weroniki i Patryka …

17.00 Za ś.p. Andrzeja, Zofię, Zofię Osiadacz, Sylwestra Kwiatkowskiego

PONIEDZIAŁEK 11.09

7.00 W intencji dziękczynno-błagalnej 4/13

17.00 W 2 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Magdaleny i Michała z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej dla Jubilatów i Zosi

17.00 Za ś.p. Szczepana Łysiak w 30 dzień po śmierci

WTOREK 12.09

7.00 W intencji dziękczynno-błagalnej 5/13

17.00 Za ś.p. Henryka/15r/, Leokadię Krawczyk, Hannę Rozum, za zm. z rodziny

17.00 Za ś.p. Justynę/r/, Jana, Helenę Ciara, za zm. z rodziny

ŚRODA 13.09

7.00 W intencji dziękczynno-błagalnej 6/13

17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK 14.09

7.00 W intencji dziękczynno-błagalnej 7/13

17.00 Za ś.p. Stanisławę/13r/, Józefa Poświata, Helenę, Andrzeja, Przemysława, Antoniego Adamczyk

PIĄTEK 15.09

7.00 W intencji dziękczynno-błagalnej 8/13

17.00 W 15 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Agnieszki i Andrzeja Wrona z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

SOBOTA 16.09

7.00 W intencji dziękczynno-błagalnej 9/13

17.00 Ślub: Emil Gromek i Marta Kacprzak

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.09

7.30 Za ś.p. Honoratę/16r/, Władysława Tywonek, za zm. z rodziny

9.00 Za ś.p. Helenę, Mariana, Janusza, Wiesława, Stanisława Zaręba, Mariannę Bąkowską, Jerzego Rozum

11.00 W 25 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Ewy i Tadeusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

11.00 W 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Bogumiły i Henryka Sosnowskich; 3 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Marii i Rafała …

Chrzest: Jan Michał Kucharski

17.00 Za ś.p. Stanisławę/1r/, Mariana Łuczyńskich, za zm. z rodziny.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

03 - 10.09.2023

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 03.09.2023

7.30 Za ś.p. Stefana Budytę/w dniu imienin/, Apolonię, Romana Budytów

9.00 W intencji ks. Stefana z racji urodzin i imienin

9.00 Za ś.p. Henryka Budytę/3r/, za zm. z rodziny

11.00 W 65 rocznicę urodzin Małgorzaty z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

11.00 W 35 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Ewy i Henryka z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Gożlińskiej

Chrzest: Jan Stępień

17.00 Za ś.p. Cecylię, Mieczysława Szajnach, Tadeusza, Jerzego Wójcik, za zm. z rodz. Domareckich i Szajnachów

PONIEDZIAŁEK 04.09

7.00 Teresę, Zbigniewa, Grzegorza, Krystynę, Jana Strzeżek, Michała Rocka, Stanisławę, Wiktora Kołnierzak, Danutę Gołąb

8.00 W intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny

17.00 Za ś.p. Zbigniewa Sabała/od rodziny Kępka/

17.00 Za ś.p. Barbarę Leśniak/od rodz. Sublaków/

WTOREK 05.09

7.00 Za ś.p. Rozalię/40r/, Jana, Antoniego, Mariannę Dróżdż, za zm. z rodz. Dróżdżów, Lenarcików,, Dębeckich

17.00 Za ś.p. Stanisława/r/, Marię Makowskich i Jana, Cecylię, Sabinę, Kazimierza, Stanisława, Aleksandrę Osiadacz

ŚRODA 06.09

7.00

17.00 W 15 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Katarzyny i Krzysztofa, w intencji Krystiana i Kacpra z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

17.00 Za ś.p. Barbarę Leśniak/int. od Edyty i Pawła Maśniak/

CZWARTEK 07.09

7.00

17.00 Za ś.p. Zbigniewa Sabała w 30 dzień po śmierci

17.00 Za ś.p. Barbarę Leśniak/od rodz. Leśniak z Natolina/

PIĄTEK 08.09

7.00

17.00 Za ś.p. Ewę Miąsek/r/, Władysława Rybarczyk/r/, Małgorzatę Kosicką, za zm. z rodz. Rybarczyków, Zadróżnych, Poświatów, Dudkiewiczów

SOBOTA 09.09

7.00 Za ś.p. Jadwigę Strzeżek/7r/ za zm. dziadków

17.00 Za ś.p. Agnieszkę Januszkiewicz, Helenę, Jana, Stanisława, Teresę Sielskich, Jana, Antoninę, Apolinarego, Apolonię Żuraw

17.00 Za ś.p. Bronisławę, Tadeusza Chojnackich

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 10.09.2023 ODPUST PARAFIALNY DOŻYNKI

7.30 Za ś.p. Mieczysława Rozum/od Agnieszki z rodz./

9.00 Za ś.p. Jakuba, Helenę, Aleksandra, Dariusza Lewińskich, Zofię, Mariannę, Andrzeja, Henryka Kuźnickich, Henryka Ajdackiego

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami; z podziękowaniem za tegoroczne zbiory

11.00 W 40 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Małgorzaty i Tomasza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Gożlińskiej

11.00 W 1 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Weroniki i Patryka

17.00 Za ś.p. Andrzeja, Zofię, Zofię Osiadacz, Sylwestra Kwiatkowskiego

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

27.08 – 03.09.2023

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 27.08.2023

7.30 Za ś.p. Grzegorza, Leokadię, Stanisława, Jerzego Zaręba, za zm. z rodz. Zarębów i Szczepańskich

9.00 Za ś.p. Romana, Maksymiliana, Stefanię, Annę Sławińskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

11.00 W intencji Małgorzaty, Jana i Stefana o wszelkie potrzebne łaski

Chrzest: Stanisław Kasprzak

17.00 Za ś.p. Jakuba/5r/, Sławomira Kołnierzak, Jana Widłak

PONIEDZIAŁEK 28.08

7.00

17.00 Za ś.p. Zbigniewa Sabała/od Anety i Pawła z synami/

17.00 Za ś.p. Barbarę Leśniak/od rodz. Z Górzna i Gończyc

WTOREK 29.08

7.00

17.00 Za ś.p. Barbarę Leśniak/od córki Agnieszki z rodziną/

ŚRODA 30.08

7.00 Za ś.p. Barbarę Leśniak/od rodz. Piesiewiczów z Osiecka/

17.00 Za ś.p. Zbigniewa Sabała/od rodz. Przysowa/

CZWARTEK 31.08

7.00

17.00 Za ś.p. Zbigniewa Sabała/od Marioli i Ewy/

17.00 Za ś.p. Barbarę Leśniak/od zakładu krawieckiego Hanna/

PIĄTEK 01.09

7.00

17.00 Za ś.p. Stanisława Kuranta, za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Za ś.p. Stefanię, Jana Kot, Janinę, Stanisława, Kamila Powierża, Bogdana Jóźwika, za zm. z rodziny

SOBOTA 02.09

7.00 Za ś.p. Jana/r/, za zm. z rodziny

17.00 W intencji ks. Stefana, o Boże błogosławieństwo, opiekę MB Goźlińskiej

17.00 Za ś.p. Stefana, Helenę, Stanisława, Wiesława, Henryka Sławińskich, Wacława Krawczyka, Krzysztofa Krzyszkiewicz, Feliksę, Stanisława Gajownik, Mariana Rutę.

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 03.09.2023

7.30 Za ś.p. Stefana Budytę/w dniu imienin/, Apolonię, Romana Budytów

9.00 W intencji ks. Stefana z racji urodzin i imienin

9.00 Za ś.p. Henryka Budytę/3r/, za zm. z rodziny

11.00 W 65 rocznicę urodzin Małgorzaty z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

11.00 W 35 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Ewy i Henryka z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Gożlińskiej

Chrzest: Jan Stępień

17.00 Za ś.p. Cecylię, Mieczysława Szajnach, Tadeusza, Jerzego Wójcik, za zm. z rodz. Domareckich i Szajnachów

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

20 - 27.08.2023

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 20.08.2023

7.30 Za ś.p. Mariannę, Kazimierza Skoczek, Mariannę, Wacława Kwiatkowskich, Małgorzatę, Zenona Dziubak

9.00 Za ś.p. Apolonię Karpisz/8r/, Stefana, Henryka, Wacława Widłak, za zm. z rodz.

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

11.00 W 24 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Beaty i Jarosława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

16.00 Ślub: Radosław Pikuła i Natalia Rogowska

17.00 Za ś.p. Feliksa, Feliksę, Mariannę, Tomasza Łuczak

PONIEDZIAŁEK 21.08

7.00

17.00 Za ś.p. Sebastiana Kurowskiego 30 dzień po śmierci

17.00 Za ś.p. Zbigniewa Sabała/od brata z rodziną/

WTOREK 22.08

7.00

17.00 Za ś.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

17.00 Za ś.p. Zbigniewa Sabała/od siostry z rodziną/

ŚRODA 23.08

7.00

17.00 Za ś.p. Janinę, Wacława Widlak, Leokadię, Arkadiusza Rybarczyk

17.00 Za ś.p. Stanislawa Widlak/r/, Teresę Łuczak, za zm. z rodz., za dusze w czyśćcu

CZWARTEK 24.08

7.00

17.00 Za ś.p. Zbigniewa Sabała/od Ani i Marka z dziećmi/

PIĄTEK 25.04

7.00

17.00 Za ś.p. Pawła Ciarę

17.00 W intencji Marii i Karoliny z racji rozpoczęcia nowego etapu nauki

SOBOTA 26.08

7.00 Za ś.p. Mariana/11r/, Janinę, Stanislawa Strzeleckich, za zm. z rodz. Strzeleckich i Dróżdżów

16.00 Ślub: Adrian Sławiński i Agata Choim

17.00 W rocznicę ślubu o miłość i zgodę w rodzinie przez wstawiennictwo MB Goźlińskiej i o. Stanisława Papczyńskiego

18.00 Ślub: Albert Matczak i Aleksandra Zakrzewska

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 27.08.2023

7.30 Za ś.p. Grzegorza, Leokadię, Stanisława, Jerzego Zaręba, za zm. z rodz. Zarębów i Szczepańskich

9.00 Za ś.p. Romana, Maksymiliana, Stefanię, Annę Sławińskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

1.00 W intencji Małgorzaty, Jana i Stefana o wszelkie potrzebne łaski

Chrzest: Stanisław Kasprzak

17.00 Za ś.p. Jakuba/5r/, Sławomira Kołnierzak, Jana Widłak

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

13 - 20.08.2023

DZIEWIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 13.08.2023

7.30 Za ś.p. Stanisława Misiak/1r/

9.00 Za ś.p. Stanisławę, Mariannę, Adama, Andrzeja, Stanisława, Gabrielę, Krystynę, Mariannę, Jerzego Krawczyk, Jakuba, Sławomira Kołnierzak, Marka Kazimierczaka

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

11.00 W intencji Karoliny, Huberta, Anieli, Hugo, Róży i Klary

17.00 Za ś.p. Mariannę, Stanisława, Franciszka, Stefana, Piotra Piekarniaków, Stanisława Szczypka, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 14.08

7.00 Za ś.p. Mariannę, Józefa Graylak, Janinę, Janusza, Pawła, Edytę

17.00 Za ś.p. Bolesława, Mariannę, Bogdana, Halinę Zapaśnik

17.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., opiekę MB dla Maksymiliana

WTOREK 15.08 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

7.30 W 75 rocznicę urodzin Wandy Kabala z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

9.00 Za ś.p. Kazimierza, Stanisławę Retman, za ich rodziców i rodzeństwo, Andrzeja Krawczyk

Crzest: Jan i Maria Gajownik

12.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

17.00 Za ś.p. Stanisława Kurant/od rodz. Wronów/

ŚRODA 16.08

7.00 Za ś.p. Zbigniewa Sabała/od Wioli i Ajatyna/

17.00 Za ś.p. Mariannę, Henryka Bąder, Henryka Lenarcik

17.00 Za ś.p. Zbigniewa Sabała/od syna, synowej i wnuczka/

CZWARTEK 17.08

7.00

17.00 Za ś.p. Wandę Antolak/r/, za zm. z rodziny

17.00 Za ś.p.Jana Rzentała/2r/, Henryka, Wacława, za zm. z rodziny

PIĄTEK 18.04

7.00 Za ś.p. Jana, Helenę, Teresę, Stanisława Sielskich, Jana, Helenę, Wiesława Gnat, Janinę, Andrzeja Bachman, Agnieszkę Januszkiewicz.

17.00 Za ś.p. Juliana Knotka, Zofię Ciara, Waldemara, Józefa, Helenę Chodkiewicz, za zm. z rodziny

17.00 Za ś.p. Magdę Dobrzańską, Iwonę Twardowską

SOBOTA 19.08

7.00 Za ś.p. Stanisława/r/, za zm. z rodziny Ornat

16.00 Ślub: Bartosz Witkowski i Aleksandra Adamczyk

17.00 Za ś.p. Tadeusza, Andrzeja, Mariannę, Andrzeja, Wacława Bąbik, Jolantę Przybysz, Stanisława, Genowefę, Stanisława Wójcik, Henryka, Alinę Rozum.

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 20.08.2023

7.30 Za ś.p. Mariannę, Kazimierza Skoczek, Mariannę, Wacława Kwiatkowskich, Małgorzatę, Zenona Dziubak

9.00 Za ś.p. Apolonię Karpisz/8r/, Stefana, Henryka, Wacława Widłak, za zm. z rodz.

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

11.00 W 24 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Beaty i Jarosława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

16.00 Ślub: Radosław Pikuła i Natalia Rogowska

17.00 Za ś.p. Feliksa, Feliksę, Mariannę, Tomasza Łuczak

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

06 - 13.08.2023

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 06.08.2023

7.30 Za ś.p. Henrykę, Józefa Jobda, Stanisława, Tadeusza Kuranta, za zmarłych z tych rodzin

9.00 Za ś.p. Natalię, Władysława, Bronisławę, Józefa, Jana Widłak, Genowefę, Jana, Henryka Górskich, Wiesława, Arkadiusza Kalinowskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

Chrzest: Zuzanna Strachota

17.00 Za ś.p. Stanisława/r/, Katarzynę, Barbarę, Andrzeja, Apolonię, Romana, Jana, Tadeusza, Jana Budytów

PONIEDZIAŁEK 07.08

7.00

17.00 Za ś.p. Bogusława Bytniewskiego/12r/, Wandę, Jolantę Burakowskąv

WTOREK 08.08

7.00

17.00

ŚRODA 09.08

7.00

17.00 Za ś.p. Sebastiana Kurowskiego/od Bogusławy i Jacka Zawadka/

CZWARTEK 10.08

7.00

17.00

PIĄTEK 11.04

7.00 Za ś.p. Anitę Knotek/2r/, Piotra Michalczyka

17.00 Za ś.p. Genowefę Rzentała/r/, Czesława, Marię Rzentała-Szewczyk, za zm. z rodz. Rzentałów, Tywonków, Sławińskich

SOBOTA 12.08

7.00

17.00 Za ś.p. Kazimierza Włodarczyk, Artura Ośka

DZIEWIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 13.08.2023

7.30 Za ś.p. Stanisława Misiak/1r/

9.00 Za ś.p. Stanisławę, Mariannę, Adama, Andrzeja, Stanisława, Gabrielę, Krystynę, Mariannę, Jerzego Krawczyk, Jakuba, Sławomira Kołnierzak, Marka Kazimierczaka

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

17.00 Za ś.p. Mariannę, Stanisława, Franciszka, Stefana, Piotra Piekarniaków, Stanisława Szczypka, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

30.07 – 06.08.2023

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 30.07.2023

7.30 Za ś.p. Aleksandra, Aleksandrę Slawińskich, za zm. z rodz. Sławińskich i Tywonków

9.00 Za ś.p. Teresę/6r/, Stanisława Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. z rodz. Sielskich i Fabjaniaków

11.00 W 18 rocznicę urodzin Weroniki Rybarczyk z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB Goźlińskiej

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

17.00 Za ś.p. Antoniego/r/, Władysławę, Lilię, Macieja Budytów

PONIEDZIAŁEK 31.07

7.00 W intencji Beaty, Jarosława, rodziny

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Za ś.p. Tadeusza Kuźnickiego w 30 dzień po śmierci

WTOREK 01.08

7.00

17.00 Za ś.p. Romana Bednarczyka/4r/

ŚRODA 02.08

7.00 O cud nawrócenia z choroby alkoholowe dla Rafała

17.00 W rocznie chrztu Gabrieli z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha św.

CZWARTEK 03.08

7.00

17.00 Za ś.p. Barbarę Aniszkiewicz

PIĄTEK 04.04

7.00

17.00 Za ś.p. Sebastiana Kurowskiego/od Haliny i Marka Przybysz z rodziną/

17.00 Za ś,p. Wandę/40r/, Henryka, Jadwigę Łuczak, Józefa Zaręba, Zenona Gos, dziadków Łuczaków, Budytów, Zarębów, Młynarczyków

SOBOTA 05.08

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

16.00 Ślub: Marcin Parol i Joanna Ochnio

17.00 Za ś.p. Helenę, Jana Ciara

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 06.08.2023

7.30 Za ś.p. Henrykę, Józefa Jobda, Stanisława, Tadeusza Kurant, za zmarłych z tych rodzin

9.00 Za ś.p. Natalię, Władysława, Bronisławę, Józefa, Jana Widłak, Genowefę, Jana, Henryka Górskich, Wiesława, Arkadiusza Kalinowskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modlących się z nami

Chrzest: Zuzanna Strachota

17.00 Za ś.p. Stanisława/r/, Katarzynę, Barbarę, Andrzeja, Apolonię, Romana, Jana, Tadeusza, Jana Budytów