Aktualno¶ci

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

07 - 14.08. 2022

DZIEWIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 07.08.2022

7.30 Za ¶.p. Natalię, Władysława, Bronisławę, Józefa, Jana Widłak, Genowefę, Jana, Henryka Górskich, Wiesława, Arkadiusza Kalinowskich

9.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Apolonię, Romana, Barbarę, Andrzeja, Katarzynę, Jana, Tadeusza, Jana Budytów

11.00 W 18 rocznicę urodzin Filipa z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 40 rocznicę ¶lubu Ewy i Edwarda Ciara z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Leokadię Ciara/30r/, za zm. z rodzin Ciarów, Galasów, Żółcik

PONIEDZIAŁEK 08.08

7.00 Za ¶.p. Henrykę, Józefa Jobda, Tadeusza Kuranta, dziadków Praców, Jobdów

17.00 Za ¶.p. Aleksandrę Ogrodnik w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 09.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od Stanisława Getka/

17.00 Za ¶.p. Jana jego rodziców i te¶ciów

¦RODA 10.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Genowefę/2r/, Czesława Żentała, Marię Żentała-Szewczyk

CZWARTEK 11.08

7.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/1r/, Piotra Michalczyka

7.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/1r/od męża z dziećmi/

17.00 O łaskę uzdrowienia dla Grzegorza, o dobrego męża dla Agnieszki, w intencji całej rodziny o błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

PIˇTEK 12.08

7.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Mariannę i Henryka B±derów, Henryka Lenarcika

SOBOTA 13.08

7.00 Za ¶.p. Mariannę Urbańsk±

17.00 Za ¶.p. Józefa, Mariannę, Janinę Grylak

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 14.08.2022

7.30 Za ¶.p. Anitę Knotek/1r/, Czesława Knotek

9.00 Za ¶.p. Stanisława, Mariannę, Gabrielę, Adama, Andrzeja, Stanisława, Krystynę, Jerzego Krawczyk, Marka Kazimierczaka, Jakuba, Sławomira Kołnierzak

11.00 W rocznicę urodzin i imienin Maksymiliana z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 40 rocznicę ¶lubu Marianny i Marka Nowaków z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

16.00 ¦lub: Jakuba Zalewskiego i Aleksandry Zalewskiej

17.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

17.00 W 18 rocznicę urodzin Juli Nakoniecznej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

31.07. - 07.08. 2022

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 31.07.2022

7.30 Za ¶.p. Zygmunta Budyta/11r/, rodziców Budytów, Ciarów

9.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od brata Tadeusza z rodz.

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Maciej Kowalski

17.00 Za ¶.p. Sebastiana Mi±sek/10r/, dziadków z obydwu stron

PONIEDZIAŁEK 01.08

7.00 O nawrócenie rodziny i powrót do sakramentów ¶więtych

17.00 Za ¶.p. Mariana Bugalskiego/od Jolanty i Adama Winek/

17.00 Za ¶.p. Genowefę, Stanisława Kurowskich

WTOREK 02.08

7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski w trudno¶ciach, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i dary Ducha ¶w.

17.00 Za ¶.p. Romana Bednarczyka/3r/

¦RODA 03.08

7.00

17.00 W 1 rocznicę urodzin Marty z podziękowaniem za dar życia, z pro¶b± o błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

CZWARTEK 04.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od syna Mariusza z Ann± i wnuka/

PIˇTEK 05.08

7.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Barbarę Aniszkiewicz

17.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od syna Karola i Ewy z córk±/

SOBOTA 06.08

7.00 Za ¶.p. dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

16.00 ¦lub: Krzysztof Szlaski i Paulina Jedynak

17.00 Za ¶.p. Bogusława/11r/, Wandę Bytniewskich, Jolantę Burakowsk±

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

18.00 ¦lub: Patryk Ulrych i Klaudia Łuczak

DZIEWIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 07.08.2022

7.30 Za ¶.p. Natalię, Władysława, Bronisławę, Józefa, Jana Widłak, Genowefę, Jana, Henryka Górskich, Wiesława, Arkadiusza Kalinowskich

9.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Apolonię, Romana, Barbarę, Andrzeja, Katarzynę, Jana, Tadeusza, Jana Budytów

11.00 W 18 rocznicę urodzin Filipa z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 40 rocznicę ¶lubu Ewy i Edwarda Ciara z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Leokadię Ciara/30r/, za zm. z rodzin Ciarów, Galasów, Żółcik

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

24 - 31.07.2022

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.07.2022

7.30 Za ¶.p. Krzysztofa/imieninowa/, Kazimierza Dróżdż, Władysława Kosickiego

9.00 Za ¶.p. Władysławę, Jana Gontarz, za zm. z rodziny

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Sabiny i Rafała Chruszcz z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 12 rocznicę ¶lubu Anny i Erwina z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Emil Strzelecki; Wiktoria Szymańska; Mikołaj Rojek

17.00 Za ¶.p. Aleksandra i Aleksandrę, za zm. z rodz. Sławińskich i Tywonków

PONIEDZIAŁEK 25.07

7.00 Za ¶.p. Jakuba, Sławomira Kołnierzak, Jana Widłak, za zm. z rodz.

17.00 Za ¶.p. Mariana Bugalskiego/od wnuczki Anny z Rafałem/

17.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego/imieninowa/, Helenę, Aleksandra, Dariusza Lewińskich, Henryka Ajdackiego, Mariannę, Andrzeja, Zofię, Henryka KuĽnickich

WTOREK 26.07

7.00 Za ¶.p. Władysława, Mariannę Lenarcik, za zm. z rodz. Lenarcików i Piekarniaków

17.00 W 34 rocznicę urodzin Moniki Krawczyk z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od Grzegorza Getka z rodzin±/

¦RODA 27.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Annę i Andrzeja, za zm. z rodzinyv

17.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od Anny, Marcina, Stasia Getka/

CZWARTEK 28.07

7.00 O zdrowie, wszelkie potrzebna łaski dla Tomasza

17.00 Za ¶.p. Jana/r/, Janinę, Mirosława Retman, Antoninę, Stanisława, Jana Siejków, Zofię Osiadacz, Barbarę Dubińsk±, Mirosława Kociszewskiego,

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/od chrzestnej/

PIˇTEK 29.07

7.00 Za ¶.p. Andrzeja Łuczak, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od siostry Danuty z rodzin±/

SOBOTA 30.07

7.00 Za ¶.p. Aleksandrę Ogrodnik/od chrze¶niaka z rodz./

16.00 ¦lub: Szymon Gasparski i Anna Gasparska

17.00 Za ¶.p. Antoniego/r/, Władysławę, Macieja Budyta, Leszka Wr±blika

17.00 Za ¶.p.Stanisławę/7r/, Jana, Mariannę, Pawła Krawczyk, Wiesława, Władysławę Dziechciarskich, dziadków Szlasów, Cie¶laków, Władysława Bednarza, Zdzisława Ziemackiego

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 31.07.2022

7.30 Za ¶.p. Zygmunta Budyta/11r/, rodziców Budytów, Ciarów

9.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od brata Tadeusza z rodz.

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Maciej Kowalski

17.00 Za ¶.p. Sebastiana Mi±sek/10r/, dziadków z obydwu stron

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

17 - 24.07.2022

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.07.2022

7.30 Za ¶.p. Kamila Prac/w dniu urodzin i imienin/

9.00 Za ¶.p. Jana Bednarczyka/od rodz. Skrzeczów/

11.00 W 40 rocznicę ¶lubu Anny i Henryka Kasprzak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/int. od dzieci/

Chrzest: Stanisław Jedynak; Helena Maria Van Noen

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Winek/9r/

PONIEDZIAŁEK 18.07

7.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od Jadwigi i Mariusza Zawada/

17.00 Za ¶.p. Henryka/z racji imienin/, Stefana Sławińskich, Wacława Krawczyka, dziadków Sławińskich, Kołnierzaków.

17.00 Z okazji imienin Anety o Boże błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej, ¶w. Józefa.

17.00 Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej dla rodziny

WTOREK 19.07

7.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od rodz. Karczmarczyków/

17.00 Za ¶.p. Barbarę Aniszkiewicz

17.00 Za ¶.p.Genowefę/10r/, Stanisława Gozdalik, Andrzeja, Karolinę Łuczak

¦RODA 20.07

7.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od Karoliny i Macieja Pyza z rodz./

17.00 W 95 rocznicę urodzin Stanisławy Koc z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Czesława/1r/, Apolonię Ciara, Apolonię, Romana Budyta

CZWARTEK 21.07

7.00 Za ¶.p. Franciszka/r/, Zofię, Teresę Gontarz, Stanisława Wirtka, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od siostry Haliny z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od córki Anny z Rafałem/

17.00 Za ¶.p. Apolinarego/r/, Apolonię Żuraw, za zm. z rodz.

PIˇTEK 22.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Janinę, Jana Budytów, dziadków Budytów i Osęka

17.00 Za ¶.p. Kamila Głaszcz

SOBOTA 23.07

7.00 Za ¶.p. Apolinarego, Ewę Rozum, Zbigniewa Krzysztoszka

16.00 ¦lub: Kacper Chrustny i Natalia Hawryluk

17.00 Za ¶.p. Stanisława Lewandowskiego, Małgorzatę Kozłowsk±, za zm. z rodz. Lewandowskich, Jobdów

17.00 Za ¶.p. Teresę, Stanisława, Helenę Sielskich, Mariannę, Jana Fabjaniak, Agnieszkę Januszkiewicz, Teresę Brudniak

18.00 ¦lub: Adam Pawełczyk i Natalia Rębkowska

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.07.2022

7.30 Za ¶.p. Krzysztofa/imieninowa, Kazimierza Dróżdż, Władysława Kosickiego

9.00 Za ¶.p. Władysławę, Jana Gontarz, za zm. z rodziny

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Sabiny i Rafała Chruszcz z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 12 rocznicę ¶lubu Anny i Erwina z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Emil Strzelecki; Wiktoria Szymańska; Mikołaj Rojek

17.00 Za ¶.p. Aleksandra i Aleksandrę, za zm. z rodz. Sławińskich i Tywonków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

10 - 17.07.2022

PIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 10.07.2022

7.30 Za ¶.p. Krystynę, Stanisława Chmielewskich, Marię, Jerzego Wojtasik, Annę, Sławomira Ksi±żek

v9.00 Za ¶.p. Bożenkę i Bogdana Olszewskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 17 rocznicę urodzin Weroniki Rybarczyk z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Hanna Pych

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od siostry Jadwigi/

PONIEDZIAŁEK 11.07

7.00 Za ¶.p. Anastazję Winiarek w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Witolda, Mariana, Helenę Bugalskich, Mariana Trzpila

WTOREK 12.07

7.00 Za ¶.p. Jana Szczepańskiego/1r/

17.00 Za ¶.p. Elżbietę Ćwiek/12r/, Genowefę Kwiatkowsk±

¦RODA 13.07

7.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od rodz. Sławińskich/

17.00 O szczę¶liwe rozwi±zanie dla Anety

17.00 Za ¶.p. Mariannę, Jana, Mieczysława Kurantów, za zm. z rodziny

CZWARTEK 14.07

7.00 Za ¶.p. Witolda Bugalskiego/od Anny Staręga z rodz./

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/od rodz. Rodaków/

PIˇTEK 15.07

7.00 Za ¶.p. Annę, Jana Jaworskich, dziadków Wołowiczów, Tadeusza Kuranta, za dusze w czy¶ćcu

17.00 Za ¶.p. Kamila Prac/w dniu urodzin/

17.00 Za ¶.p. Krystynę, Feliksa, Mirosława Pyza, za zm. z rodziny

SOBOTA 16.07

7.00 Za ¶.p. Romana Turbak/w dniu urodzin/

16.00 ¦lub: Andrzej Szulc i Karolina Głowacka

17.00 Za ¶.p. Mariannę/26r/, Feliksa/49r/ Piętka, za zm. z rodz. Piętków, Sosnowskich, Wieczorkowskich, Żmudów.

17.00 Za ¶.p. Stanisławę, Józefa Tywonków, Stefana Szlasa, , Janinę, Bogdana, Henryka Żelazo, za zm. z rodz.

18.00 ¦lub: Kamil Byliniak i Izabela Baczewska

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.07.2022

7.30 Za ¶.p. Kamila Prac/w dniu urodzin i imienin/

9.00 Za ¶.p. Jana Bednarczyka/od rodz. Skrzeczów/

11.00 W 40 rocznicę ¶lubu Anny i Henryka Kasprzak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/int. od dzieci/

Chrzest: Stanisław Jedynak; Helena Maria Van Noen

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Winek/9r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

03 - 10.07.2022

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 03.07.2022

7.30 Za ¶.p. Teresę Ksi±zek/17r/

9.00 Za Parafian i Wszystkich Modl±cych się z nami

11.00 W intencji Dzieci w 2 rocznicę I komunii ¶w.

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Barbary i Krzysztofa Piwków z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Gajownik Łucja; Rozalia Budyta; Józefina Klejnowska; Michalina Grudzień; Julian Jędrych

17.00 Za ¶.p. Mieczysława Szajnach/3r/, Jerzego, Tadeusza Wójcik, za zm. z rodz. Szajnachów i Domareckich

17.00 W 18 rocznicę urodzin Olimpii z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

PONIEDZIAŁEK 04.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Andrzeja/3r/, Przemysława Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Dorotę Sosnowsk±/16r/, za zm. z rodz. Strzeżków, KuĽnickich

WTOREK 05.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Lucynę/r/, Kamila, Stanisława Prac, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Piotra, Gabrielę Łuczak, dziadków Szlasów, Łuczaków, za zm. z tych rodzin

¦RODA 06.07

7.00 Za ¶.p. Sabinę Grzegrzółka

17.00 W 18 rocznicę urodzin Michała Lewińskiego z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Lucynę/r/, Stanisława, Kamila Prac, za zm. z rodz. Praców, Jobdów, Kołnierzaków.

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz z racji imienin, za zm. z rodziny

CZWARTEK 07.07

7.00

18.00 ¦lub: Mateusz Ignaciuk i Katarzyna Wójcik

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/1r/, Stanisława Zglińskich

PIˇTEK 08.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Genowefę, Zygmunta, Zbigniewa Ciara, Mariannę, Michała Tchorek, Jadwigę Sulejewsk±, Mieczysława Zaj±c

17.00 Za ¶.p. Zofię, Wacława Konarzewskich/od dzieci z rodzinami/

SOBOTA 09.07

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

15.00 ¦lub: Mateusz Krupa i Izabela Wojtas

16.00 ¦lub: Błażej Fijas i Angelika Rosa

17.00 W 18 rocznicę urodzin Michała Mróz z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Stanisława Pasternaka, za zm. z rodzin

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyk, za zm. z rodziny/int. od córki Agnieszki z rodzin±/

PIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 10.07.2022

7.30 Za ¶.p. Krystynę, Stanisława Chmielewskich, Marię Jerzego Wojtasik, Annę, Sławomira Ksi±żek

9.00 Za ¶.p. Bożenkę i Bogdana Olszewskich

11.00 W intencji Dzieci w 2 rocznicę I komunii ¶w.

11.00 W 17 rocznicę urodzin Weroniki Rybarczyk z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Hanna Pych

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od siostry Jadwigi/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

26.06. - 03.07.2022

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 26.06.2022

7.30 Za ¶.p. Władysława/17r/, Honoratę Tywonek, za zm. z rodziny Tywonków

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego z racji imienin

11.00 Za Parafian i Wszystkich Modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Jana Budyta/z racji imienin i dnia ojca/

PONIEDZIAŁEK 27.06

7.00 Za ¶.p. Helenę Ortarzewsk±

17.00 Za ¶.p. Władysławę/z racji imienin/, Ryszarda Kłos, Jadwigę, Jacka Kołnierzak

17.00 Za ¶.p. Władysławę, Romana Kurowskich, za zm. z rodziny

17.00 W intencji ks. Jana i ks. Piotra z racji imienin/od rodz. Kaczyńskich/

WTOREK 28.06

7.00 Za ¶.p. Eugeniusza Kaczanowskiego w 30 dzień po ¶mierci

17.00 W intencji ks. Piotra z racji imienin/od rodz. Choim/

7.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/od Jadwigi Br±blik z rodz/

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę , o opiekę Matki Bożej dla żony i dzieci/od Magdaleny i Karola z rodz./

¦RODA 29.06

7.00 Za ¶.p. Krystynę Osiadacz w 30 dzień po ¶mierci

17.00 W intencji ks. Piotra

17.00 W 50 rocznicę urodzin Joanny z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka

CZWARTEK 30.06

7.00 Za ¶.p. Andrzeja Sosnowskiego

17.00 Za ¶.p. Lucynę Prac, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/od Anny i Dariusza Głaszczka z rodzin±/

17.00 W intencji ks. Piotra/int. od Kółek Różańcowych/

PIˇTEK 01.07

7.00 Za ¶.p. Jana, Antoniego, Władysławę Szczepańskich, Jana, Andrzeja, Franciszkę Masnych, Rozalię Długaszek

17.00 W 22 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Arkadiusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 W intencji Rozalii z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Pawła Majewskiego, za zm. z rodz. Majewskich i Mentrybów

SOBOTA 02.07

7.00 Za ¶.p. Lucynę Widłak, Irenę Fic, za zm. z rodz. Dzwonkowskich, Widłakówv

16.00 ¦lub: Aleksander Celejowski i Martyna Walu¶

7.00 Za ¶.p. Andrzeja Adamczyk/3r/

17.00 Za ¶.p. Krystynę Choim/5r/

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 03.07.2022

.30 Za ¶.p. Teresę Ksi±zek/17r/

9.00 Za Parafian i Wszystkich Modl±cych się z nami

11.00 W intencji Dzieci w 2 rocznicę I komunii ¶w.

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Barbary i Krzysztofa Piwków z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Gajownik Łucja; Rozalia Budyta; Józefina Klejnowska; Michalina Grudzień; Julian Jędrych

17.00 Za ¶.p. Mieczysława Szajnach/3r/, Jerzego, Tadeusza Wójcik, za zm. z rodz. Szajnachów i Domareckich

17.00 W 18 rocznicę urodzin Olimpii z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

19 - 26.06.2022

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2022

7.30 W 23 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Jolanty i Jarosława z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

9.00 Za ¶.p. Henryka Budytę, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Wacława/5r/, Helenę Zielińskich, Grzegorza Wojtalewicza

11.00 Za Parafian i Wszystkich Modl±cych się z nami

Chrzest: Aleksander Siejka

17.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich, za zm. z rodz.

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 26

PONIEDZIAŁEK 20.06

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 27

17.00 Za ¶.p. Wandę, Jana Pientków, Zygmunta Budytę, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Przemysława/11r/, Andrzeja Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Barbarę/r/, Genowefę, Aleksandra Okrasa, Romana WoĽniak, Stefanię, Jana Sosnowskich, Emilię Płonowsk±

WTOREK 21.06

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 28

17.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego/4r/, Henryka Ajdackiego/6r/, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Jana Kot, Stefanię, Janinę, Stanisława, Kamila Powierża, Bogdana JóĽwika za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Anastazję Winiarek/od rodz. Siekierzyńskich/

¦RODA 22.06

7.00 Za ¶.p. Mariannę, Aleksandra, Mariana, Helenę Karpisz

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/z okazji dnia ojca od córek/

17.00 Za ¶.p. Władysława Kosickiego, Krzysztofa, Kazimierza Dróżdż

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 29

CZWARTEK 23.06 UROCZYSTO¦Ć NARODZENIA ¦W. JANA CHRZCICIELA

7.00 Za ¶.p. Wandę, Stanisława Czaplińskich, za zm. z rodz. Szarków i Czaplińskich

17.00 Za ¶.p. Wandę Antolak, Jana, Janinę Siwek, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 30

17.00 Za ¶.p. Henryka Lenarcik/3r/, za zm. z rodz. Lenarcików i B±derów

PIˇTEK 24.06 UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

7.00 Za ¶.p. Jana, Józefa, Bronisławę, Władysława Widłak, Jana, Antoninę, Kazimierza, Mariana, Dariusza Łysiaków, Wiesława, Arkadiusza Kalinowskich

8.00 W intencji dzieci, mlodzieży,nauczycieli, wychowawców

17.00 w 50 rocznicę urodzin Anny z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 W intencji ks. Proboszcza

18.00 ¦lub: Marcin Stępień i Agnieszka Lenarczyk

SOBOTA 25.05

7.00 Za ¶.p. Jana, Helenę, Justynę Ciara, dziadków Ciara, za zm. z rodz.

16.00 ¦lub: Jerzy Zgorzelski i Wiktoria Kaczyńska

17.00 Za ¶.p. Jana, Wladysławę Gontarz, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Stefana/r/, Katarzynę, Franciszka Budyta, Wacława, Annę, Bronisława Sławińskich

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 26.06.2022

7.30 Za ¶.p. Władysława/17r/, Honoratę Tywonek, za zm. z rodziny Tywonków

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego z racji imienin

11.00 Za Parafian i Wszystkich Modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Jana Budyta/z racji imienin i dnia ojca/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

12 - 19.06.2022

UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEJ TRÓJCY 12.06.2022

7.30 Za ¶.p. Pawła Ciarę/od rodziny Boguszów

7.30 W intencji Małgorzaty z racji imienin, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

9.00 Za ¶.p. Jana, Bronisławę WoĽniak, Stanisławę, Władysława Sowa, Leokadię, Wacława Zielińskich

9.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 19

11.00 Za Parafian Żywych i Zmarłych/cmentarz/ i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Magdalenę/r/, Jana Adama Soska, Zuzannę Grzegrzółka

PONIEDZIAŁEK 13.06

7.00 Za ¶.p. Antoniego Kabala

17.00 Za ¶.p. Janinę, Mirosława, Jana Retmanów, Antoninę, Stanisława, Jana Siejków, Zofię Osiadacz, Barbarę Dubińsk±, Mirosława Kociszewskiego

17.00 Za ¶.p. Stanisławę, Wacława Kacprzak

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 20

WTOREK 14.06

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 21

17.00 Za ¶.p. Kamila Prac, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od rodz. Zduniaków/

¦RODA 15.06

7.00 Za ¶.p. Zofię Lenarcik/r/, za zm. z rodz. Lenarcików, Dróżdżów

17.00 Za ¶.p. Jolantę Przybysz

17.00 Za ¶.p. Aleksandra/31r/, Genowefę Guzowskich, za zm. z rodz., za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 22

UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA CZWARTEK 16.06

7.30 Za ¶.p. Adama Widłak/12r/, za zm. z rodz. Figlusów, Szel±gów, Widłaków

9.00 Za ¶.p. Mariannę B±kowsk±/r/

9.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 23

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami.

16.00 ¦lub: Zarzycki Jan i Karolina Brzezicka

17.00 Za ¶.p. Jana, Wacława Widłak, za zm. z rodz. Widłaków i Chabrzyńskich

PIˇTEK 17.06

7.00 Za ¶.p. Mariannę/3r/, Marka-Edwarda Strachota, za zm. z rodz. Starachotów, Gozdalików

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/od rodz. Komorowskich/

17.00 Za ¶.p. Przemysława Adamczyka/11r/, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 24

SOBOTA 18.05

7.00 Za ¶.p. Jana Pyza, Kamila Prac, Pawła Mroczka, za zm. z rodziny

15.00 ¦lub: Aleksander Wesołowski i Aleksandra Traczyk

16.00 ¦lub: Gerard Młochowski i Joanna Konstanciak

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Masztalarek/1r/

17.00 Za ¶.p. Jana Sielskiego, Jana, Wiesława Gnat, za zm. z rodz. Gnatów i Sielskich

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 25

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2022

7.30 W 23 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Jolanty i Jarosława z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlinskiej

9.00 Za ¶.p. Henryka Budytę, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Wacława/5r/, Helenę Zielińskich, Grzegorza Wojtalewicza

11.00 Za Parafian i Wszystkich Modl±cych się z nami

Chrzest: Aleksander Siejka

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 26

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

05 - 12.06.2022

UROCZYSTO¦Ć ZESŁANIA DUCHA ¦WIĘTEGO 05.06.2022

7.30 Za ¶.p. Jana Kowalczyka/16r/, dziadków Mochów, Kowalczyków

9.00 Za ¶.p. Jerzego Rozum/10r/, Helenę, Mariana, Janusza, Stanisława, Wieslawa Zarębów

9.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 12

11.00 W intencji potomków rodziny Anisiewiczów o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Gabriela Sowa

17.00 Za ¶.p. Jana Budyta/2r/

PONIEDZIAŁEK 06.06

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 13

17.00 Za ¶.p. Sławomira/22r/, Annę Ksi±żek, Józefę/11r/, Stanisława Parol, za zm. z rodziny

17.00 W intencji Marcina o łaskę wiary, o Boż± opiekę, do¶wiadczenie Bożej miło¶ci.

WTOREK 07.06

7.00

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 14

17.00 Za ¶.p. Teodozję, Jana Wójcik, za zm. z rodz. Wójcików i Szymanków

RODA 08.06

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 15

17.00 Za ¶.p. Kazimierza, Feliksa, Annę Włodarczyk, Leokadię, Tomasza WoĽniak

17.00 Za ¶.p. Antoniego, Katarzynę, Stefana Jobdów, Antoniego, Józefę, Józefa Kucharskich, za zm.z rodziny

CZWARTEK 09.06

7.00

17.00 Za ¶.p. Ireneusza Zielińskiego, za zm. z rodz. Zielińskich i Wójcików

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 16

PIˇTEK 10.06

7.00 Za ¶.p. Barbarę Aniszkiewicz

16.00 ¦lub: Bartłomiej Szwalikowski i Justyna Ruta

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/od Agnieszki Celej z dziećmi/

17.00 Za ¶.p. Antoninę, Jana, Apolinarego, Apolonię Żuraw, Helenę, Jana, Stanisława, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, Eugeniusza Janickiego

SOBOTA 11.05

7.00 Za ¶.p. Stanisławę Cie¶lak/od Kółka Różańcowego z Wysoczyna/

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 18

17.00 Za ¶.p. Teresę Gontarz/5r/, Stanisława Wirtek, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Kamila, Zygmunta, Cecylię Głaszcz, Bronisławę, Mariana Kamler, Romana Sobiepanek

UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEJ TRÓJCY 12.06.2022

7.30 Za ¶.p. Pawła Ciarę/od rodziny Boguszów

7.30 W intencji Małgorzaty z racji imienin, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

9.00 Za ¶.p. Jana, Bronisławę WoĽniak, Stanisławę, Władysława Sowa, Leokadię, Wacława Zielińskich

9.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 19

11.00 Za Parafian Żywych i Zmarłych/cmentarz/ i Wszystkich modl±cych się znami

17.00 Za ¶.p. Magdalenę/r/, Jana Adama Soska, Zuzannę Grzegrzółka

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

29.05. - 05.06.2022

UROCZYSTO¦Ć WNIEBOWSTˇPIENIA PAŃSKIEGO 29.05.2022

7.30 Za ¶.p. Adama Adamczyka, Stanisława Jagodzińskiego, Marcina Sorokę

9.00 Za ¶.p. Apolonię, Romana Budytów/ z racji dnia matki i ojca od córki i synów/

9.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 5

11.00 W intencji Dzieci i ich rodzin z racji pierwszej rocznicy pierwszej Komunii ¶w.

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Joanny i Marcela WoĽniak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Marcelina WoĽniak

17.00 Za ¶.p. Teodozję/r/, Henryka, Lucjana Pawlińskich

PONIEDZIAŁEK 30.05

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 6

7.00 Za ¶.p. Romana/r/, Zofię Jeziorek, Edwarda, Ryszarda Dudka, Henrykę, Józefa Jobda; Jobdów i Jeziorków

17.00 W intencji wszystkich dzieci z naszej parafii z racji Dnia Dziecka

WTOREK 31.05

7.00 W 21 rocznicę urodzin Tomasza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiejv

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 7

17.00 Za ¶.p. Anielę. Władysława, Mariana, za zm. z rodz. Kowalczyków, Gontarzów

¦RODA 01.06

7.00 Za ¶.p. Ryszarda Kłos/26r/, Władysławę; Jadwigę, Jacka Kołnierzak, dziadków Kłosów, Lenarcików, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Franciszkę/r/, Bronisława, Lucynę, Kamila, Stanisława Prac

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 8

ZWARTEK 02.06

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 9

17.00

PIˇTEK 03.06

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 10

17.00 Za ¶.p. Władysławę/1r/, Romana Kurowskich, za zm. z rodziny

17.00 W 37 rocznicę urodzin Urszuli Gawinek z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

SOBOTA 04.05

7.00 Za ¶.p. Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 11

7.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

15.00 ¦lub: Jakub Ćwiek i Aleksandra Myczkowska

17.00 ¦lub: Arkadiusz Ogrodnik i Agnieszka Górska

18.00 ¦lub: Dominik Kostecki i Magdalena Gładysz

UROCZYSTO¦Ć ZESŁANIA DUCHA ¦WIĘTEGO 05.06.2022

7.30 Za ¶.p. Jana Kowalczyka/16r/, dziadków Mochów, Kowalczyków

9.00 Za ¶.p. Jerzego Rozum/10r/, Helenę, Mariana, Janusza, Stanisława, Wieslawa Zarębów

9.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 12

11.00 W intencji potomków rodziny Anisiewiczów o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Gabriela Sowa

17.00 Za ¶.p. Jana Budyta/2r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

22 - 29.05.2022

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 22.05.2022

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Zenona/10r/, Zofię/30r/ Gos, za zm. z rodz. Gosów, Galasów, Zarębów, Budytów, dziadków Młynarczyków, Mariana Krzemińskiego.

9.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 28

11.00 W 80 rocznicę urodzin Mieczysława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Aurelia Dębska

17.00 Za ¶.p. Feliksa, Feliksę, Mariannę, Tomasza Łuczaków/int. od Mari Łuczak/

PONIEDZIAŁEK 23.05

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 29

17.00 Za ¶.p. Mariana Bugalskiego/int. od wnuczki Anny z Rafałem/

17.00 Za ¶.p. Marię i Włodzimierza Kacprzak, Zbigniewa Sekułę, Sławka, Marię, Stanisława Lenarcik, Lidię Mijas, Barbarę, Stanisławę, Władysława Sekulskich.

WTOREK 24.05

7.00 Za ¶.p. Stanisława, Halinę-Zofię, Mirosława Pawlickich, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 30

17.00 Za ¶.p. Mariannę Szlasa-Sięda w 30 dzień po ¶mierci

¦RODA 25.05

7.00 O nawrócenie Moniki

17.00 W 18 rocznicę urodzin Patryka WoĽniak z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Mariana Bugalskiego/int. od Katarzyny, Łukasza z Tymkiem/

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 1

CZWARTEK 26.05

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 2

17.00 Za ¶.p. Ryszarda, Władysławę Kłos, Jadwigę, Jacka Kołnierzak/z racji dnia matki i ojca/

17.00 Za ¶.p. Grzegorza, Krystynę, Zbigniewa, Jana Strzeżek, Michała Rocka, Stanisławę, Wiktora Kołnierzak, Danutę Goł±b

17.00 Za ¶.p. Mariannę i Bartłomieja Kołnierzak, Katarzynę, Feliksa Baczyńskich, Mariannę Kurant, Józefa i Fransiszke Rogulskich

PIˇTEK 27.05

7.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 3

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od Jerzego Budyta z rodzin±/

17.00 Z podziękowaniem za dar macierzyństwa z racji dnia matki, z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla dzieci

SOBOTA 28.05

7.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od brata Adolka z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Jerzego Zatorskiego/12r/, zmarłych z rodzin Majaków, Lewińskich, Zatorskich, Głuszków

17.00 Za ¶.p. Genowefę/31r/, Aleksandra/14r/ Okrasa

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 4

UROCZYSTO¦Ć WNIEBOWSTˇPIENIA PAŃSKIEGO 29.05.2022

7.30 Za ¶.p. Adama Adamczyka, Stanisława Jagodzińskiego, Marcina Sorokę

9.00 Za ¶.p. Apolonię, Romana Budytów/ z racji dnia matki i ojca od corki i synów/

9.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk gregorianka 5

11.00 W intencji Dzieci i ich rodzin z racji pierwszej rocznicy pierwszej Komunii ¶w.

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Joanny i Marcela WoĽniak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Marcelina WoĽniak

17.00 Za ¶.p. Teodozję/r/, Henryka, Lucjana Pawlińskich

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

5 - 22.05.2022

PIˇTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.05.2022

7.30 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od siostry Anny z rodzin±/

9.00 W 65 rocznicę urodzin Genowefy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

9.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 21

11.00 W 23 rocznicę urodzin Joanny z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Budytę/10r/, za zm. z rodz. Budytów i Sosnowskich

PONIEDZIAŁEK 16.05

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 22

17.00 Za ¶.p. Zofię Lenarcik/z racji imienin/, za zm. z rodz. Lenarcików, Dróżdżów, Starachotów

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od córki Urszuli z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Andrzeja/imieninowa/, Przemysława Adamczyk

WTOREK 17.05

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 23

17.00 Za ¶.p. Zofię, Andrzeja Osiadacz, Sylwestra Kwiatkowskiego, Pawła Ciarę

17.00 Za ¶.p. Henrykę Widłak w 30 dzień po ¶mierci

¦RODA 18.05

7.00 Za ¶.p. Aleksandrę, Wacława, Stefana Tywonków, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Wacława/2r/, Annę, Bronisława Sławińskich, Stefana Budytę

17.00 Za ¶.p. Zofię, Stefana Piaseckich, Władysława Kondeja, dziadków Piaseckich, Kondejów

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 24

17.00 W intencji Zgromadzenia Księży Marianów

CZWARTEK 19.05

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 25

17.00 Za ¶.p. Zofię/3r/, Michała Gontarz, za zmarłych z rodziny

17.00 Za ¶.p. Wiktorię, Wacława, Cecylię, Jana Tywonków

PIˇTEK 20.05

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 26

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od żony i dzieci z racji urodzin/

17.00 Za ¶.p. Helenę/12r/, Jana, Justynę Ciara, za zmarłych z rodziny

SOBOTA 21.05

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Iwonę Twardowsk±/imieninowa/, Władysława Kosickiego

17.00 Za ¶.p. Jana Dróżdż/30r/, za zm. z rodzin Dróżdż, Bajkowskich

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 27

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.05.2022

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Zenona/10r/, Zofię/30r/ Gos, za zm. z rodz. Gosów, Galasów, Zarębów, Budytów, dziadków Młynarczyków, Mariana Krzemińskiego.

9.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 28

11.00 W 80 rocznicę urodzin Mieczysława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Aurelia Dębska

17.00 Za ¶.p. Feliksa, Feliksę, Mariannę, Tomasza Łuczaków/int. od Mari Łuczak/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

08 - 15.05.202

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 08.05.2022

7.30 Za ¶.p. Stanisława, Mariannę, Franciszka Piekarniak, Stanisława Szczypka

9.00 Za ¶.p. Kazimierza, Stanisławę Retman, za ich rodziców i rodzeństwo, Andrzeja Krawczyka

9.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 14

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Waldemara, Kazimierza Kacprzak

PONIEDZIAŁEK 09.05

7.00 Za ¶.p. Stanisława Przytulskiego/int. od żony i corki z rodzin±/, Stefana Kałęckiego/od rodz. Przytulskich/

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int od rodz. Dudków i Kołnierzaków/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Nowackiego/11r, z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 15

WTOREK 10.05

7.00 Za ¶.p. Stanisława, Lucynę, Kamila Prac, Sławomira Kołnierzak

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 16

17.00 Za ¶.p. Józefa Szlasa, Mariana, Henryka Chodosz, dziadków Chodoszów, Gózów, Szczepańskich, za zm. z rodz. Szlasa

17.00 Za ¶.p. Adama/8r/, Zofię, Stanisława Szostak/int. od Roberta Zapa¶nik/

¦RODA 11.05

7.00 Za ¶.p. Czesława/r/, Adama Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Mariannę, Michała Ogrodnik

17.00 Za ¶.p. Mariana Bugalskiego w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 17

CZWARTEK 12.05

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 18

17.00 Za ¶.p. Antoniego Kabala w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Leokadię Usiak/5r/, Stanisławę, Józefa Po¶wiata, Andrzeja, Przemka, Antoniego, Helenę Adamczyk

PIˇTEK 13.05

7.00 Za ¶.p. Stanisławę Ogrodnik w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 19

17.00 Za ¶.p. Eugeniusza Janickiego/12r/, za zmarłych z rodziny

17.00 Za ¶.p. Tadeusza, Feliksę, Witolda Zawadków, Romana, Władysławę Kurowskich, za zm. z rodziny

SOBOTA 14.05

7.00 W intencji Moniki z racji imienin o wszelkie potrzebne łaski, z podziękowaniem za otrzymane

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 20

16.00 ¦lub: Adrian Salamończyk i Ewelina Piesiewicz

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od sióstr ciotecznych z GoĽlina Małego/

17.00 Za ¶.p. Roberta/8r/, Jana/44r/ Łubkowskich

17.00 W intencji Kai i Pawła

IˇTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.05.2022

7.30 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od siostry Anny z rodzin±/

9.00 W 65 rocznicę urodzin Genowefy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

9.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 21

11.00 W 23 rocznicę urodzin Joanny z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Budytę/10r/, za zm. z rodz. Budytów i Sosnowskich

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

01 - 08.05.2022

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 01.05.2022

7.30 Za ¶.p. Adama Marzec/r/, za zmarłych z rodziny

9.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę i opiekę Boż± dla żony i dzieci/od rodziny Grzywaczów i Sosnowskich/

9.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 7

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Januszewski Jakub; Taraszewska Aleksandra

15.00 ¦lub: Gajowniczek Konrad i Eliza Szczepańska

16.00 ¦lub: Zięba Kamil i Czaplińska Karolina

17.00 W intencji Moniki o wszelkie potrzebne łaski, o szczę¶liwe zdanie matury

PONIEDZIAŁEK 02.05

7.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od siostry Ireny z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Barbarę Aniszkiewicz

17.00 Za ¶.p. Zygmunta, Genowefę, Jana Budytów, Monikę Stożek, Mirosława Retmana, Zenobię, Edwarda Ciara

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 8

WTOREK 03.05 UROCZYSTO¦Ć NMP KRÓLOWEJ POLSKI

7.30 Za ¶.p. Jana, Mariannę/3r/ Sabała, Ryszarda Strzeżek/1r/, dziadków Sabałów, Kurków, Strzeżków

9.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 9

11.00 W intencji dzieci przystępuj±cych do I Komunii ¶w. i ich Rodzin

17.00 Za ¶.p. Mariannę, Władysława Traczyków

¦RODA 04.05

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 10

17.00 W intencji OSP Mariańskie Porzecze

17.00 Za ¶.p. Henryka/6r/, Władysławę, Małgorzatę Kosickich

CZWARTEK 05.05

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 11

17.00 Za ¶.p. Kazimierza/36r/, Zofię Sabała, za zm. z rodz. Sabałów, Szczepańskich, za dusze w czy¶ćcu.

17.00 Za ¶.p. Karolinę Łuczak/3r/

PIˇTEK 06.05

7.00 Za ¶.p. Stanisławę Cie¶lak/int. od córki z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 12

17.00 Za ¶.p. Stanisława, Teresę Sielskich, Helenę, Jana, Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. z rodz. Fabijaniak

17.00 Za ¶.p. Józefa Łuszczyk/6r/

SOBOTA 07.05

7.00 Za ¶.p. Stanisława Prac, Stanisława, Stanisławę Kurek

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 13

17.00 Za ¶.p. Ludwika/12r/, Genowefę Nowak

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 08.05.2022

7.30 Za ¶.p. Stanisława, Mariannę, Franciszka Piekarniak, Stanisława Szczypka

9.00 Za ¶.p. Kazimierza, Stanisławę Retman, za ich rodziców i rodzeństwo, Andrzeja Krawczyka

9.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 14

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Waldemara, Kazimierza Kacprzak

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

24.04. - 01.05.2022

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24.04.2022

7.30 Za ¶.p. Agatę, Walentego Budyta

9.00 Za ¶.p. Stefanię, Maksymiliana, Romana, Hannę Sławińskich

9.00 W 16 rocznicę urodzin Natalii Wieczorkiewicz .

11.00 W 90 rocznicę urodzin Stanisława Gontarz z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Dominiki i Rafała.

11.00 W 35 rocznicę ¶lubu Teresy i Tadeusza.

Chrzest: Mikołaj Piekarniak

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego/7r/, Franciszkę Kobus

PONIEDZIAŁEK 25.04

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 1

17.00 Za ¶.p. Marka Jedynaka, Jerzego Aniszewskiego, za zmarłych z rodziny

17.00 Za ¶.p. Mariana Bugalskiego/od wnuka Karola, Ewy i Oliwki

WTOREK 26.04

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 2

17.00 Za ¶.p. Wacława B±bik/20r/, za zm. z rodz. B±bików, Przybyszów, Kurachów

17.00 Za ¶.p. Antoniego Kabala/od bratowej Heleny z rodzin±/

¦RODA 27.04

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 3

17.00 Za ¶.p. Apolonię Ciara

17.00 Za ¶.p. Mariana Bugalskiego/od wnuczki Katarzyny z mężem Łukaszem i prawnukiem Tymkiem/

CZWARTEK 28.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Zenonię, Edwarda Ciara, Monikę Stożek, Mirosława Retmana, za zm. dziadków

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 4

PIˇTEK 29.04

7.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 5

16.00 ¦lub: Karolina Mucha - Filip Trzmielewski

17.00 Za ¶.p. Władysławę/r/, Antoniego, Macieja Budyta, Leszka Wronblika

17.00 Za ¶.p. Antoniego Kabala/od chrze¶niaka Macieja z rodzin±/

SOBOTA 30.04

7.00 Za ¶.p. Stanisława i Apolonię Szlasa

17.00 Za ¶.p. Barbarę Aniszkiewicz/od córki z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 6

17.00 Za ¶.p. Wacława Rybarczyk/od rodz. Pierzchała/

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 01.05.2022

7.30 Za ¶.p. Adama Marzec/r/, za zmarłych z rodziny

9.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę i opiekę Boż± dla żony i dzieci/od rodziny Grzywaczów i Sosnowskich/

9.00 Za ¶.p. Teodozję Wójcik gregorianka 7

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Januszewski Jakub; Taraszewska Aleksandra

15.00 ¦lub: Gajowniczek Konrad i Eliza Szczepańska

16.00 ¦lub: Zięba Kamil i Czaplińska Karolina

17.00

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

10 - 17.04.2022

NIEDZIELA PALMOWA 10.04.2022

7.30 Za ¶.p. Stefana Osiadacz, Elżbietę Pientka, Helenę, Jana, Karolinę Łuczak

9.00 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski dla Beaty, Mariusza, Tomka

11.00 W 18 rocznicę urodzin Karola z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 20 rocznicę ¶lubu Janiny i Jerzego z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Władysława/r/, Helenę Ksi±żek, Józefa Knotka, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 11.04

7.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

7.00 Za ¶.p. Genowefę/r/, Tadeusza Chmielewskich, dziadków Szlasów, Chmielewskich

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa/1r/, Stanisława, Mariannę Krawczyków, Antoniego, Władysławę, Kazimierę Dobrzyńskich

17.00 O pomy¶lny przebieg operacji dla Michałka, wszelkie potrzebne łaski

WTOREK 12.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Waldemara/6r/, Kazimierza Kacprzak

17.00 Za ¶.p. Stanisławę, Mariana, Andrzeja Sosnowskich, Michalinę, Piotra Dominiczak, Halinę, Zygmunta Idzik, Jana Gał±zka, Henryka Gromół

¦RODA 13.04

7.00 Za ¶.p. Mateusza Zielińskiego, za zm. z rodz. Zielińskich, Wójcików

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/1r/

17.00 Za ¶.p. Przemysława/imieninowa/, Andrzeja Adamczyk

WIELKI CZWARTEK 14.04

19.00

WIELKI PIˇTEK 15.04

19.00

WIELKA SOBOTA 16.04

19.00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17.04.2022

6.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00

11.00 W intencji siostry Marianny Widłak, o wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich, za zmarłych z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

03 - 10.04.2022

PIˇTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU REKOLEKCJE 03.04.2022

7.30 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od Eli Soboty/

9.00 Za ¶.p. Małgorzatę/5r/, Władysławę, Henryka Kosickich, za zm. z rodz. Kosickich i Grzegrzółka

11.00 O wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo dla walcz±cych o wolno¶ć na Ukrainie

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Eleonory i Stefana Bugalskich z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Ryszarda Kłos/z racji imienin/, Władysławę Kłos, Jadwigę, Jacka Kołnierzak, za zm. z rodz. Kłosów i Kołnierzaków.

PONIEDZIAŁEK 04.04 REKOLEKCJE

9.00 Za ¶.p. Apolonię Ciara/int od rodz. Gajowników/

11.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od znajomych z Garwolina/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od rodz. Nakoniecznych/

17.00 Za ¶.p. Mariannę/r/, Jadwigę, Stanisława, Piotra Piekarniak, Stanisława Szczypka

18.30 Za ¶.p. Apolonię Ciara w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 05.04 REKOLEKCJE

9.00 Za ¶.p. Adama Ciarę, za zm. Z rodz. Ciarów i Krzysztoszków

11.00 Za ¶.p. Jozefa, Reginę Sucheckich, Janinę Gados, Stanisława Mucha, Józefa, Helenę, Zdzisława Lempkowskich, dziadków Gadosiów, Sucheckich, Rozumów, Lempkowskich

17.00 Za ¶.p. Andrzeja Szewczak/30r/, Stefanię, Józefa, Romana Szewczak

17.00 Za ¶.p. Piotra Sabała/int. od Jadwigi Kasprzak z rodz./

18.30 Za ¶. Apolonię Ciara/int od rodz. Lenarcików i Żmudzinów/

¦RODA 06.04

7.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Stanisława Sielskiego/int. od Hanny i Andrzeja Krawczyk/

17.00 Za ¶.p. Barbarę Aniszkiewicz

CZWARTEK 07.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Jana Gomułkę, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Strzeżek/1r/, za zm. z rodziny

PIˇTEK 08.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyk/4r/int. od córki/

SOBOTA 09.04

7.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od Zenony B±k/

17.00 W 43 rocznicę urodzin Aleksandry z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/

17.00 Za ¶.p. Stefanię, Zdzisława Jaskulak, Bronisławę Knotek, Franciszkę Strzeżek, za zm. z rodziny

NIEDZIELA PALMOWA 10.04.2022

7.30 Za ¶.p. Stefana Osiadacz, Elżbietę Pientka, Helenę, Jana, Karolinę Łuczak

9.00 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski dla Beaty, Mariusza, Tomka

11.00 W 18 rocznicę urodzin Karola z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 20 rocznicę ¶lubu Janiny i Jerzego z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Władysława/r/, Helenę Ksi±żek, Józefa Knotka, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

27.03 - 03.04.2022

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 27.03.2022

7.30 Za ¶.p. Jana Kluczka/4r/

9.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od kolegów z GoĽlina Małego i Górnego/

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 69 rocznicę urodzin Stanisławy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Czesława Knotka/1r/, Anitę, Jana, Mariannę, Henryka, Mariana Knotek, Mariannę, Piotra Kowalczyk, za zm. z rodz. Sałacińskich, Michalczyków, Owczarczyków

PONIEDZIAŁEK 28.03

7.00 Za ¶.p. Apolonię Ciara/int od córki Grażyny, synów Andrzeja i Ireneusza z rodzinami/

17.00 Za ¶.p. Apolonię Żuraw/2r/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od Sabiny z rodzin±/

WTOREK 29.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciara/int. od kolegów ojca z pracy/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka

¦RODA 30.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciara/int od Koła Gospodyń w Mariańskim Porzeczu/

17.00 Za ¶.p. Piotra Sabała w 30 dzień po ¶mierci

CZWARTEK 31.03

7.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od koleżanek i kolegów Bogdana z Brigena/

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciara/int. od chrze¶nicy Mai/

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciara /int. od rodziny Krawczyków/

PIˇTEK 01.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Henryka Sławińskiego/3r/, Stefana Sławińskiego, Wacława Krawczyka, dziadków Sławińskich i Kołnierzaków

17.00 Za ¶.p. Stanisława Lewińskiego/int. od wnuczek Janiny, Justyny, Agnieszki z rodzinami/

SOBOTA 02.04

7.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od koleżanek i kolegów Ani i Honoraty z Heli/

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciara/int. od Emilii Boguckiej/

17.00 Za ¶.p. Piotra, Władysławę Rybarczyk, za zm. z rodz. Rybarczyków, Zielińskich

PIˇTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 03.04.2022

7.30 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od Eli Soboty/

9.00 Za ¶.p. Małgorzatę/5r/, Władysławę, Henryka Kosickich, za zm. z rodz. Kosickich i Grzegrzółka

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Eleonory i Stefana Bugalskich z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Ryszarda Kłos/z racji imienin/, Władysławę Kłos, Jadwigę, Jacka Kołnierzak, za zm. z rodz. Kłosów i Kołnierzaków.

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

20 - 27.03.2022

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20.03.2022

7.30 Za ¶.p. Józefa, Bronisławę, Jana, Władysława, Natalię Widłak, Reginę, Tadeusza Rozum, za zm. z rodz. Kalinowskich

9.00 Za ¶.p. Józefa Knotka, za zmarłych z rodziny

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 70 rocznicę urodzin Bogumiły z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Józefa i Mariannę Grylak, Józefa Kluczka, Józefa Mi±ska, Jozefa Chawiona, Jozefa Osiadacza, Jozefów Strzeżków

PONIEDZIAŁEK 21.03

7.00 Za ¶.p. Józefę/r/, Franciszka, Teresę Gontarz, Stanisława Wirtka, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od te¶ciów/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od córki Honoraty z rodzin±/

WTOREK 22.03

7.00 Za ¶.p. Stanisławę Cie¶lak/int. od Marii Banasiewicz z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Józefa Smolińskiego/10r/, wnuczka Bogdana

17.00 Za ¶.p. Antoniego Ejneberg w 30 dzień po ¶mierci

¦RODA 23.03

7.00 Za ¶.p. Piotra Sabała/int. od rodz. Ornat/

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk/1r/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Lewińskiego/int. od pracowników Brugena/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Nowackiego/11r/

CZWARTEK 24.03

7.00 Za ¶.p. Piotra, Cecylię Sabała/int. od rodz. Szostaków/

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od Eweliny i Grzegorza Pow±zka/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego /int. od córki Doroty z rodzin±/

PIˇTEK 25.03

7.00 Za ¶.p. Józefa, Józefę, Antoniego Kucharskich, Katarzynę, Stefana, Antoniego Jobda

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od Joanny i Marcina Teperek/

17.00 Za ¶.p. Wacława, Zofię Gajownik, za zm. z rodziny/

SOBOTA 26.03

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 W 18 rocznicę urodzin Konrada Matysiak z podziękowaniem za dar życia wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Janinę Bednarczyk/int. od rodz. WoĽniaków/

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 27.03.2022

7.30 Za ¶.p. Jana Kluczka/4r/

9.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od kolegów z GoĽlina Małego i Górnego/

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Czesława Knotka/1r/, Anitę, Jana, Mariannę, Henryka, Mariana Knotek, Mariannę, Piotra Kowalczyk, za zm. z rodz. Sałacińskich, Michalczyków, Owczarczyków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

13 - 20.03.2022

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13.03.2022

7.30 Za ¶.p. Maksymiliana, Stefanię, Jana, Romana, Hannę Sławińskich

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego/11r/

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 18 rocznicę urodzin Juli z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Władysławę/2r/, Henryka Kosickich, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 14.03

7.00 Za ¶.p. Stefana Piekarniak/int. od córki z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Pawla Ciarę/int. od rodziców/

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od rodz. Żelazów i Piesiewiczów/

WTOREK 15.03

7.00 Za ¶.p. Elżbietę Pientka/14r/, Karolinę Łuczak, Stefana Osiadacza

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od rodz. Boguckich, Głowalów, Mysiaków/

17.00 Za ¶.p. Zofię/17r/, Stefana Piaseckich, za zm. z rodz. Kondejów, Piaseckich

¦RODA 16.03

7.00 Za ¶.p. Wojciecha Frieda/6r/

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę /int. od dzieci, wychowawczyni i rodziców kl. O szkoły w Mariańskim Porzeczu

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od rodziny Kosickich/

17.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Wandę Łuczak, Józefa Zaręba, Mariannę, Wacława Siekierzyńskich

CZWARTEK 17.03

7.00 Za ¶.p. Bolesława, Mariannę, Halinę Zapa¶nik

17.00 Za ¶.p. Stanisława Połosak/4r/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego /int. od rodz. ¦widerskich/

PIˇTEK 18.03

7.00 Za ¶.p. Andrzeja Łuczak/13r/, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Stanisława Lewińskiego/int. od córki Elżbiety z mężem/

17.00 Za ¶.p. Józefa Łuszczyk z racji imienin

SOBOTA 19.03

7.00 W intencji Kółka Różańcowego imienia ¶w. Józefa, o wszelkie potrzebne łaski dla nich i ich rodzin

17.00 Za ¶.p. Bronisławę/r/, Stanisława Widłak, Teresę Łuczak, za zmarłych z rodziny

17.00 Za ¶.p. Stefana Sławińskiego/7r/, za zmarłych z rodzin Sławińskich i Gajowników

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20.03.2022

7.30 Za ¶.p. Józefa, Bronisławę, Jana, Władysława, Natalię Widłak, Reginę, Tadeusza Rozum, za zm. z rodz. Kalinowskich

9.00 Za ¶.p. Józefa Knotka, za zmarłych z rodziny

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 70 rocznicę urodzin Bogumiły z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Józefa i Mariannę Grylak, Józefa Kluczka, Józefa Mi±ska, Jozefa Chawiona, Jozefa Osiadacza, Jozefów Strzeżków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

27.02 - 06.03.2022

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 06.03.2022

7.30 Za ¶.p. Kazimierza, Waldemara Kacprzak, za zm. rodziców

9.00 Za ¶.p. Bronisława/r/, Franciszkę, Kamila, Stanisława, Lucynę Prac, za zm. z rodziny

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Stanisława Przytulskiego/int. od rodziny Kałęckich/

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Edwarda Żmudzin, Stanisława, Edwardę Pieczonka, Katarzynę, Stanisława, Władysławę B±bik, Katarzynę, Stanisława Fic

PONIEDZIAŁEK 07.03

7.00 Za ¶.p. Stanisławę Cie¶lak w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od żony, dzieci, wnuków i prawnuków/

17.00 Za ¶.p. Grzegorza, Krystynę, Zbigniewa, Jana Strzeżek, Michała Rocka, Stanisławę, Wiktora Kołnierzak, Danutę Goł±b

WTOREK 08.03

7.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. o rodz. Walendów z Łaskarzewa/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od Katarzyny i Jarosława Parol z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Helenę Łuczak z racji imienin.

¦RODA 09.03

7.00 Za ¶.p. Stanisława Przytulskiego/ int. od bratanicy Teresy Fic z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od brata Bogusława z rodzin±/

CZWARTEK 10.03

7.00 Za ¶.p. Jana, Stanisławę Osiadacz, Henryka Rozum, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od dzieci i rodziców klasy I szkoły w Mariańskim Porzeczu/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego /int. od koleżanek i kolegów córki Sabiny z Akzo Nobel z Pilawy/

PIˇTEK 11.03

7.00 Za ¶.p. Pawła Ciarę/int. od rodz. Marchewków/

17.00 Za ¶.p. Helenę/r/, Józefa, Zdzisława Lempkowskich, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Stefanię/r/, Jana Kot, Stanisława, Kaninę, Kamila Powierża, Bogdana JóĽwik, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Andrzeja z racji urodzin, Przemysława Adamczyk

SOBOTA 12.03

7.00 Za ¶.p. Wacława, Stefanię, Władysława, Adama Grzegrzółka

17.00 W 80 rocznicę urodzin Leszka Gomułkiewicz z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Adama Soska/2r/

17.00 Za ¶.p. Annę/22r/, Sławomira Ksi±żek, Józefę, Stanisława Parol, za zm. z rodziny

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13.03.2022

7.30 Za ¶.p. Maksymiliana, Stefanię, Jana, Romana, Hannę Sławińskich

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego/11r/

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 18 rocznicę urodzin Juli z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Władysławę/2r/, Henryka Kosickich, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

27.02 - 06.03.2022

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 27.02.2022

7.30 Za ¶.p. Mirosława Retmana, Mirosława Kociszewskiego

9.00 Za ¶.p. Romana, Władysławę Kurowskich, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/27/

11.00 W 75 rocznicę urodzin Stanisława Ciara z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Franciszek Trzeciak

17.00 Za ¶.p. Walentego Kołnierzak/7r/, Bronisławę, za zm. z rodziny, Stanisławę Jedynak, Weronikę Traczyk, Mariannę, Wacława, Tadeusza Kurek

PONIEDZIAŁEK 28.02

7.00 Za ¶.p. Stanisława Przytulskiego w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/28/

17.00 Za ¶.p. Ewę Kurowsk±/51r/, za zmarłych z rodziny

WTOREK 1.03

7.00 Za ¶.p. Stanisława Przytulskiego/int. od córki Małgorzaty z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/29/

17.00 Za ¶.p. Janinę Bednarczyk w 30 dzień po ¶mierci

¦RODA 2.03 POPIELCOWA

7.30 Za ¶.p. Władysławę Widłak/30/

9.00

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Helenę, Jana, Justynę Ciara, za zmarłych z rodziny

17.00 Za ¶.p. Stanisława Sielskiego

CZWARTEK 3.03

7.00 Za ¶.p. Pawła Ciara /int. od rodziny Biernatów i Kędziora/

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyk

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego /int. od córki Marzeny z rodzin±/

PIˇTEK 4.03

7.00 Za ¶.p. Kazimierza, Henryka Widłak, Tomasza Wiktorowicza

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Winek

17.00 Za ¶.p. Kazimierza/imieninowa/, Krzysztofa Dróżdż, Władysława Kosickiego

SOBOTA 5.03

7.00 Za ¶.p. Stanisława Lewińskiego/int. od rodziny ¦widerskich

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę, za zmarłych z rodziny

17.00 Za ¶.p. Jana, Franciszkę Lewandowskich, Stanisławę, Józefa, Halinę, Adama Kurowskich, Janinę, Jana Surmackich, Piotra Lewandowskiego, Stanisławę, Wacława Fidryk

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 06.03.2022

7.30 Za ¶.p. Kazimierza, Waldemara Kacprzak, za zm. rodziców

9.00 Za ¶.p. Bronisława/r/, Franciszkę, Kamila, Stanisława, Lucynę Prac, za zm. z rodziny

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Stanisława Przytulskiego/int. od rodziny Kałęckich/

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Edwarda Żmudzin, Stanisława, Edwardę Pieczonka, Katarzynę, Stanisława, Władysławę B±bik, Katarzynę, Stanisława Fic

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

20 - 27.02.2022

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 20.02.2022

7.30 Za ¶.p. Władysławę Widłak/20/

9.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Józefa, Sylwestra Smolińskich, za zm. z rodz. Winków, Mariannę Milczrczyk

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Romana/17r/, Barbarę/r/, Katarzynę/r/, Apolonię, Andrzeja, Stanisława, Jana, Tadeusza, Jana Budytów

PONIEDZIAŁEK 21.02

7.00 Za ¶.p. Stanisława Sielskiego/int od rodz. Żuraw/

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/21/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od syna Marka z żon±/

17.00 Za ¶.p. Janinę Bednarczyk/int. od rodz. Suchodolskich/

WTOREK 22.02

7.00 Za ¶.p. Stanisława Przytulskiego

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/22/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Lewińskiego/int. od syna Krzysztofa z żon± i dziećmi/

17.00 Za ¶.p. Janinę Bednarczyk/int. od rodz. Wawrów/

¦RODA 23.02

7.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/23/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od chrze¶niaka Dariusza/

17.00 Za ¶.p. Feliksę/9r/, Andrzeja Sabała, za zm. z rodziny

CZWARTEK 24.02

7.00 Za ¶.p. Pawła Ciara; o Boże błogosławieństwo dla żony i dzieci.

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/24/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 25.02

7.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/25/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Sielskiego w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Stanisława Lewińskiego w 30 dzień po ¶mierci

SOBOTA 26.02

7.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/26/

17.00 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/1r/

17.00 Za ¶.p. Alinę DĽwigała/3r/, Edwarda, Dariusza; Jana, Józefę, Jana Budyta

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 27.02.2022

7.30 Za ¶.p. Mirosława Retmana, Mirosława Kociszewskiego

9.00 Za ¶.p. Romana, Władysławę Kurowskich, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/27/

11.00 W 75 rocznicę urodzin Stanisława Ciara z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Franciszek Trzeciak

17.00 Za ¶.p. Walentego Kołnierzak/7r/, Bronisławę, za zm. z rodziny, Stanisławę Jedynak, Weronikę Traczyk, Mariannę, Wacława, Tadeusza Kurek

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

13 - 20.02.2022

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 13.02.2022

7.30 W 1 rocznicę ¶lubu Małgorzaty i Arkadiusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej; za ¶.p. ks. Janusza Bialuchę

9.00 Za ¶.p. Helenę Lis/2r/, za zm. z rodz. Lisów, Kłosów, Dębeckich, Sekułów

9.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/13/

11.00 W 75 rocznicę urodzin Jadwigi z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Helenę Łuczak/od rodz. Ciarów i Adamczyków/

PONIEDZIAŁEK 14.02

7.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/14/

17.00 Za ¶.p. Teresę Łuczak/r/, za zm. z rodz. Widłaków i Łuczaków

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od rodz. Mróz/

WTOREK 15.02

7.00 Za ¶.p. Stanisława Lewińskiego/int. od rodz. Kaczyńskich/

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/15/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od Anety i Kamila Szczypek/

¦RODA 16.02

7.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/16/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od rodz. Kaczyńskich/

17.00 Za ¶.p. Józefa/36r/, Mariannę Grylak, Janinę, Pawła Gałach, Teresę Łuczak, Janusza Barejkę, za zm. z rodz. Strzeżków, Kluczków, Osiadaczów, Kabalów, Cawiorów, Misiaków, Osęków, Choimow, za kapłanów pracuj±cych w tej parafii

CZWARTEK 17.02

7.00 Za ¶.p. Janinę Bednarczyk/int. od brata Adama z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/17/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/int. od Ryszarda Choim/

PIˇTEK 18.02

7.00

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/18/

17.00 Za ¶.p. Tomasza/r/, Błażeja, Cecylię, Mariannę Szczepańskich, za zm. z rodziny

SOBOTA 19.02

7.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/19/

17.00 Za ¶.p. Ludmiłę Pawłowsk±/10r/, Zdzisława, Zofię, Kazimierza, Jerzego Kaczorowskich, Annę Stebnowsk±

17.00 Za ¶.p. Stanisława Przytulskiego/int. od rodz. Molaków/

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 20.02.2022

7.30 Za ¶.p. Władysławę Widłak/20/

9.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Józefa, Sylwestra Smolińskich, za zm. z rodz. Winków, Mariannę Milczrczyk

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Romana/17r/, Barbarę/r/, Katarzynę/r/, Apolonię, Andrzeja, Stanisława, Jana, Tadeusza, Jana Budytów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

06 - 13.02.2022

PIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 06.02.2022

7.30 Za ¶.p. Władysławę Widłak/6/

9.00 Za ¶.p. Stanisławę, Jana, Jerzego, Wiesława Rozum, za zm. z rodz. Rozumów, Kasprzaków

11.00 W 52 rocznicę urodzin Macieja z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Aleksandry i Piotra Jaworskich; 5 rocznicę Sylwii i Mikołaja Tkachuk z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Helenę Łuczak

PONIEDZIAŁEK 07.02

7.00 Za ¶.p. Bronisławę/1r/, Tadeusza Chojnackich

17.00 Za ¶.p. Stanisława, Teresę Sielskich/int. od rodz. Szostak z Zambrzykowa/

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/7/

WTOREK 08.02

7.00 Za ¶.p. Antoninę Żuraw, Józefa Brud, Stanisławę Kiełduck±

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/8/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Sielskiego/od rodz. Maletków/

¦RODA 09.02

7.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/9/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Sielskiego/od rodz. Jaworskich/

17.00 Za ¶.p. Elżbietę Jakubaszek w 30 dzień po ¶mierci

CZWARTEK 10.02

7.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od rodz. Pyzów/

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/10/

17.00 Za ¶.p. Jana Budytę/17r/

PIˇTEK 11.02

7.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/11/

17.00 W intencji chorych szczególnie chorych naszej parafii.

17.00 Za ¶.p. Martę, Andrzeja Kasprzak, dziadków Kasprzaków i Gozdalików

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od rodz. Jaworskich i Zawadków/

SOBOTA 12.02

7.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/12/

17.00 Za ¶.p. Apolonię Żuraw/z racji urodzin i imienin/

17.00 Za ¶.p. Stefana Piekarniak/od rodz. Szczypków/

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 13.02.2022

7.30 W 1 rocznicę ¶lubu Małgorzaty i Arkadiusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej; za ¶.p. ks. Janusza Bialuchę

9.00 Za ¶.p. Helenę Lis/2r/, za zm. z rodz. Lisów, Kłosów, Dębeckich, Sekułów

9.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/13/

11.00 W 75 rocznicę urodzin Jadwigi z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Helenę Łuczak/od rodz. Ciarów i Adamczyków/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

30.01 - 06.02.2022

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01.2022

7.30 Za ¶.p. Janinę Mróz/29/

9.00 Za ¶.p. Helenę Łuczak/od chrze¶nicy Małgorzaty z rodzin±/

11.00 W 23 rocznicę ¶lubu Kingi i Ireneusza w int. Pauliny i Wojciecha z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 30 rocznicę ¶lubu Teresy i Mirosława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Leokadię i Stanisława, Jerzego Zaręba, za zm. dziadków i rodziny z obojga stron

PONIEDZIAŁEK 31.01

7.00 Za ¶.p. Stanisława Sielskiego/od pracowników Urzędu Gminy Wilga/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/30/

WTOREK 01.02

7.00 O wszelkie potrzebne łaski dla Mieczysława

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak gregorianka 1

17.00 Za ¶.p. Stanisława Sielskiego/od rodz. Gajownik/

¦RODA 02.02 OFIAROWANIE PAŃSKIE

7.30 Za ¶.p. Władysławę Widłak/2/

9.00 Za ¶.p. Jerzego Górka

11.00 Za ¶.p.Stanisława Przytulskiego

17.00 Za ¶.p. Helenę Choim/od rodz. Parolów/

17.00 Za ¶.p. Bolesława, Mariannę, Halinę Zapa¶nik

CZWARTEK 03.02

7.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/3/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Sielskiego/int. od rodz. Szlasów i Augustyniaków/

17.00 Za ¶.p. Jana/r/, Stefanię Kot, Janinę, Stanisława, Kamila Powierża, Bogdana JóĽwika

PIˇTEK 04.02

7.00 W 16 rocznicę urodzin Rozalii z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/4/

17.00 Za ¶.p. Mariana Łuczyńskiego/od rodz. Parolów i Piętków

SOBOTA 05.02

7.00 Za ¶.p. Agatę, za zm. z rodz. Ornat

17.00 Za ¶.p. Apolonię/z racji urodzin i imienin/, Romana Budyta, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Feliksę/r/, Stanisława Gajownik, Stanisławę, Wiktora Kołnierzak, Grzegorza Strzeżka, Stefana Sławińskiego, Mariana Rutę, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak/5/

PIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 06.02.2022

7.30 Za ¶.p. Władysławę Widłak/6/

9.00 Za ¶.p. Stanisławę, Jana, Jerzego, Wiesława Rozum, za zm. z rodz. Rozumów, Kasprzaków

11.00 W 52 rocznicę urodzin Macieja z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Aleksandry i Piotra Jaworskich; 5 rocznicę Sylwii i Mikołaja Tkachuk z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Helenę Łuczak

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

23 - 30.01.2022

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 23.01.2022

7.30 Za ¶.p. Jana Budyta/int. od wnuczków/

9.00 Za ¶.p. Mirosława Kociszewskiego/8r/

9.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/22/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Kazimierę, Henryka Cie¶lak, Genowefę, Feliksa Kabala, Teresę, Ryszarda Augustyniak, za zm. ich rodziców

PONIEDZIAŁEK 24.01

7.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/23/

17.00 Za ¶.p. Waldemara/int. urodzinowa/, Kazimierza Kacprzak

17.00 Za ¶.p. Stefana Piekarniak w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 25.01

7.00 Za ¶.p. Mariannę, Jana Kurantów/r/, brata Mieczysława, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/24/

17.00 Za ¶.p. Katarzynę/r/, Franciszka, Stefana, Józefa, Mariannę Budytów

¦RODA 26.01

7.00 Za ¶.p. Helenę Choim/int. od syna Jacka/

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/25/

CZWARTEK 27.01

7.00 Za ¶.p. Apolinarego Rozum/3r/, Feliksę, Andrzeja; o zdrowie wszelkie potrzebne łaski dla Barbary z racji dnia babci

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/26/

PIˇTEK 28.01

7.00 Za ¶.p. Jana Turbak w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Katarzynę/r/, Stefana, Antoniego Jobdów, Józefa Kucharskiego

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/27/

SOBOTA 29.01

7.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/1r/

17.00 Za ¶.p. Apolonię, Romana Budyta, Stanisława Szczypka/10r/z racji dnia babci i dziadka od wnuków Krystiana i Oskara/

17.00 Za ¶.p. Pawła, Celinę, Józefa Retman, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/28/

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01.2022

7.30 Za ¶.p. Janinę Mróz/29/

9.00 Za ¶.p. Helenę Łuczak/od chrze¶nicy Małgorzaty z rodzin±/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 23 rocznicę ¶lubu Kingi i Ireneusza w int. Pauliny i Wojciecha z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Leokadię i Stanisława, Jerzego Zaręba, za zm. dziadków i rodziny z obojga stron

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

16 - 23.01.2022

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 16.01.2022

7.30 Za ¶.p. Zenona Lenarcik/od Małgorzaty i Tadeusza Kaczyńskich/

9.00 Za ¶.p. Henryka Budytę, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/15/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Angeliki z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Zdzisława Jaskulak/3r/

17.00 Za ¶.p. Stefana Piekarniak/int. od wnucz±t z małżonkami i prawnucz±t/

PONIEDZIAŁEK 17.01

7.00

17.00 Za ¶.p. Zenona Lenarcik w 30 dzień po ¶mierci, Jolę Lenarcik/6r/, zm. dziadków

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/16/

WTOREK 18.01

7.00

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/17/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od klubu sportowego z Sobień Jezior/

¦RODA 19.01

7.00 Za ¶.p. Romana Turbak/3r/, za zm. z rodz. Turbaków

17.00 Za ¶.p. Małgorzatę Kosick±/int. urodzinowo - imieninowa/

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/18/

CZWARTEK 20.01

7.00

17.00 Za ¶.p. Mariannę Ciara/4r/, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/19/

PIˇTEK 21.01

7.00 Za ¶.p. Helenę Choim w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Feliksa, Stefanię Szostak, Stanisława Widłak, Teresę Łuczak, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/20/

SOBOTA 22.01

7.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/21/

17.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Lucjana/r/, Teodozję Pawlinskich

17.00 Za ¶.p. Apolonię, Romana Budyta/int. z racji dnia babci i dziadka od Agnieszki i Łukasza z rodzin±/

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 23.01.2022

7.30 Za ¶.p. Jana Budyta/int. od wnuczków/

9.00 Za ¶.p. Mirosława Kociszewskiego/8r/

9.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/22/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Kazimierę, Henryka Cie¶lak, Genowefę, Feliksa Kabala, Teresę, Ryszarda Augustyniak, za zm. ich rodziców

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

09 - 16.01.2022

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 09.01.2022

7.30 Za ¶.p. Grzegorza Wojtalewicza/4r/, za zm. z rodz. Wojtalewiczów i Zielińskich

9.00 Za ¶.p. zm. z rodz. Kaczyńskich, WoĽniaków, Magosów, Sitarków, Po¶ników

9.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/8/

11.00 W 75 rocznicę urodzin Janiny z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 50 rocznicę urodzin Jerzego z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od rodz. Zielińskich/

PONIEDZIAŁEK 10.01

7.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/9/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/od obecnych i byłych członków Rady gminy Sobienie Jeziory/

17.00 Za ¶.p. Gabrielę Majak/int. od Andrzeja i Marii Łuczak z Zambrzykowa Nowego/

WTOREK 11.01

7.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/10/

17.00 Za ¶.p. Antoninę/r/, Stanisława, Jana Siejków, Mirosława, Janinę, Jana Retman, Zofię Osiadacz, Barbarę Dubińsk±, Mirosława Kociszewskiego

17.00 Za ¶.p. Helenę Łuczak w 30 dzień po ¶mierci

¦RODA 12.01

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek /od mieszkańców Gusina/

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/11/

17.00 W intencji Łukasz o zdrowie wszelkie potrzebne łaski

CZWARTEK 13.01

7.00

17.00 Za ¶.p. Zenona Lenarcik/int. od chrze¶nicy Renaty z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/12/

PIˇTEK 14.01

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od Konwentu Wójtów powiatu Otwock/

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/13/

SOBOTA 15.01

7.30 Za ¶.p. Janinę Mróz/14/

17.00 W intencji Zuzanny - Anny Was±żnik/chrzest/

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 16.01.2022

7.30 Za ¶.p. Zenona Lenarcik/int.od Małgorzaty i Tadeusza Kaczyńskich/

9.00 Za ¶.p. Henryka Budytę, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/15/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Angeliki z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Zdzisława Jaskulak/3r/

17.00 Za ¶.p. Stefana Piekarniak/int. od wnucz±t z małżonkami i prawnucz±t

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

02 - 09.01.2022

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 02.01.2022

7.30 Za ¶.p. Janinę Mróz gregorianka 1

9.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int od Marioli i Radka Netsel/

11.00 W intencji Anety z racji urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int od OSP ¦niadków/

17.00 Za ¶.p. Przemysława Adamczyka/r/

PONIEDZIAŁEK 03.01

7.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/2/

17.00 Za ¶.p. Adama Jaworskiego/10r/, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Zenona Lenarcik/int. od Wojciecha i Anny z rodzin±/

WTOREK 04.01

7.00 Za ¶.p. Genowefę Guzowsk±/4r/, za zm. z rodz. Guzowskich i Anisiewiczów, za dusze w czy¶ćcu

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int.od pracowników Urzędu Gminy w Sobieniach Jez./

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę/1r/

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/3/

¦RODA 05.01

7.00 Za ¶.p. Ewę i Ryszarda Krakowiak

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Genowefę/r/, Ludwika Nowak

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/4/

CZWARTEK 06.01 UROCZYSTO¦Ć OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

7.30 Za ¶.p. Stanisława, Lucynę, Kamila Prac, Jakuba, Sławomira Kołnierzak

9.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/5/

9.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Kazimierę/r/ Cie¶lak, Edwarda Cie¶laka

11

Za parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Wiktorię, Jana, Stanisława Sosnowskich, Zenobię, Edwarda, Stefana, Tadeusza Budytę, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 O zdrowie wszelkie potrzebne łaski dla Pawła; za ¶.p. Stanisławę/r/, Stefana Ciara

PIˇTEK 07.01

7.00 Za ¶.p. Stefana Piekarniak/int. od rodz. Piekarniaków i Chodoszów/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od pracowników szkoły w Warszawicach/

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/6/

SOBOTA 08.01

7.30 Za ¶.p. Janinę Mróz/7/

17.00 Za ¶.p. Gabrielę Majak w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od mieszkańców ¦niadkowa/

TRZECIA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 09.01.2022

7.30 Za ¶.p. Grzegorza Wojtalewicza/4r/, za zm. z rodz. Wojtalewiczów i Zielińskich

9.00 Za ¶.p. zm. z rodz. Kaczyńskich, WoĽniaków, Magosów, Sitarków, Po¶ników

9.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/8/

11.00 W 75 rocznicę urodzin Janiny z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 50 rocznicę urodzin Jerzego z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int od rodz. Zielińskich/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

26.12.2021 - 02.01.2022

NIEDZIELA ¦WIĘTEJ RODZINY 26.12

7.30 Za ¶.p. Zenona Lenarcik/int. od Renaty i Krzysztofa Lipińskich/

9.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/ w rocznicę ¶mierci/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Bronisławę, Walentego Kołnierzak, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 27.12

7.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/od prac. Urzędu Gminy Wilga/

7.00 O zdrowie, wszelkie potrzebne łaski dla Dariusza Kowalczyka/int. od syna Sebastiana z rodz./

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od dyrekcji, nauczycieli, pracowników PSZP im. Jana Pawła II w Sobieniach Jeziorach/

17.00 W intencji rodzin Lisów, Klimków, Kwiatkowskich

WTOREK 28.12

7.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int.od pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jez./

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/1r/

17.00 Podziękowanie Bogu za szczę¶liwe ocalenie z wypadku, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo dla Arkadiusza i Jego najbliższych

¦RODA 29.12

7.00 Za ¶.p. Leokadię, Wiktorię, Arkadiusza, Władysława Rybarczyk, Janinę i Wacława Widłak

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od szkoły Podstawowej w Siedzowie/

17.00 Za ¶.p. Zenona Lenarcik/int. od Grzegorza Choima z rodzin±/

17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z pro¶b± o błogosławieństwo Boże dla osób, które wspierały Tomasza i jego rodzinę podczas choroby.

CZWARTEK 30.12

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Wacława/10r/, Mieczysława, Józefa, Józefę Krawczyk, Helenę, Stanisława, Stefana, Henryka Sławińskich

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od koleżanek Małgorzaty ze szkoły/

PIˇTEK 31.12

7.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego z racji imienin/

17.00 Z podziękowaniem Bogu za 2021 rok z pro¶b± o błogosławieństwo na 2022

SOBOTA 01.01 UROCZYSTO¦Ć ¦WIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

7.30 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Mariannę, Mieczysława, Rudzińskich, Walerię, Władysława Spadło, Zofię i Józefa Zaj±c, za zm. z rodz. Rudzińskich i Spadłów

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Apolonię Chabrzyńsk±/6r/, Adama Kozłowskiego,, dziadków Krawczyków, Chabrzyńskich

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 02.01.2022

7.30 Za ¶.p. Janinę Mróz gregorianka 1

9.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int od Marioli i Radka Netsel/

11.00 W intencji Anety z racji urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int od OSP ¦niadków/

17.00 Za ¶.p. Przemysława Adamczyka/r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

19 - 26.12.2021

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 19.12

7.30 Za ¶.p. Michała/r/, Zofię Gontarz, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Zenona Gosa, za zm. z rodzin Gosów, Galasów, Zarębów, Budytów, dziadków Młynarczyków

9.00 Za ¶.p. ks. Janusza Bialuchę

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Szymon Maraczak

17.00 Za ¶.p. Edwarda Cie¶laka/r/

PONIEDZIAŁEK 20.12

7.00 Za ¶.p. Ewę, Apolinarego Rozum, Zbigniewa Krzysztoszka

17.00 Za ¶.p. Stefana Osiadacz/1r/, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Wacława Rybarczyk w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 21.12

7.00 Za ¶.p. Aleksandra/r/, Aleksandrę Sławińskich, za zm. z rodz. Sławińskich i Tywonków

17.00 Za ¶.p. Tomasza i Cecylię Szczepańskich, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Jana, Agnieszkę, Kazimierza Winek, Mariannę KuĽnick±, Wiktorię, Władysława, Stanislawa Sobieraj

¦RODA 22.12

7.00 Za ¶.p. Ewę Rozum/z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od mieszkańców Sobień Kiełczewskich I/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od wła¶cicieli Sali weselnej w Całowaniu/

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego/4r/

CZWARTEK 23.12

7.00 Za ¶.p. Adama Adamczyka/z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego/z racji imienin/, Franciszkę Kobuz, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Wiesława Zaręba, za zm. z rodz. Zarębów, Przybyszów

17.00 Za ¶.p. Juliana/2r/, Stefanię Strzeżek, Marię, Henryka, Jerzego Kasprzak

PIˇTEK 24.12 WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

7.00 Za ¶.p. Adama Budytę, Teresę Ksi±żek, za zm. z rodz. Ksi±żków, Budytów, Oborskich

7.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od rodz. Rozumów z Sobień Kiełczewskich I/

7.00 Za ¶.p. Zenona Lenarcik/int. od rodz. Mróz i Szczypek/

SOBOTA 25.12 BOŻE NARODZENIE

24.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Zofię/1r/, Stefana Deska/int. od chrzestnej córki Ani/

9.00 Za ¶.p. Bożenkę/20r/, Bogdana, Kunegundę, Józefa Olszewskich, Antoniego Mariannę Maliszewskich, Barbarę Borkowsk±

11.00 W 18 rocznicę urodzin Bartosza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, za dar życia, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

17.00 Za ¶.p. Jana/5r/, Helenę Ciara, dziadków Ciarów, Ksi±żków, za zm. z rodziny

NIEDZIELA ¦WIĘTEJ RODZINY 26.12

7.30 Za ¶.p. Zenona Lenarcik/int. od Renaty i Krzysztofa Lipinskich/

9.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/ w rocznicę ¶mierci/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Bronisławę, Walentego Kołnierzak, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

12 - 19.12.2021

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 12.12 REKOLEKCJE ADWENTOWE

7.30 Za ¶.p. Kazimierza/12r/, Feliksa, Katarzynę, Krystynę, Henryka Widłak, Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz, Mieczysława Truszkowskiego

9.00 Za ¶.p. Ewę Banasiewicz, Ryszarda Strzeżek/6r/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Chojnackiego/r/

PONIEDZIAŁEK 13.12 REKOLEKCJE

9.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od rodz. Siekierzyńskich/

9.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od kolegi Jacka/

17.00 Za ¶.p. Piotra, Bronisławę Widłak, za zm. z rodz. Widłaków i Łuczaków

18.30 Za ¶.p. Jerzego/r/, Dominikę, Romana Szczepańskich, za zm. z rodzin Szczepańskich, Kołnierzaków

WTOREK 14.12 REKOLEKCJE

9.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od rodziny Kaczyńskich/

17.00 Za ¶.p. Krystynę/9r/, Stanisława Jobda, za zm. z rodz. Jobdów, Sosnowskich, B±kowskich/

18.30 Za ¶.p. Stanisława Wirtka/int. od rodz. Lenarcików i Roszaków/

¦RODA 15.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od mieszkańców Siedzowa/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od rodz. Piesiewiczów/

CZWARTEK 16.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od rodz. Ciarów z GoĽlina/

17.00 Za ¶.p. Romana/4r/, Władysławę Kurowskich, za zm. z rodziny

PIˇTEK 17.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od Sołtysów z gminy Sobienie Jeziory/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/ int. od Zofii i Bogusława Godula/

SOBOTA 18.12

7.00 Za ¶.p. Stanisława Wirtek/int. od pracowników GOPS w Sobieniach Jeziorach/

17.00 Za ¶.p. Gabrielę Majak/int. od Krzysztofa i Marii Lewińskich/

17.00 Za ¶.p. Leokadię i Michała Strzeżków, Zbigniewa Walęckiego, Henryka Tkaczyka, za zm. dziadków

17.00 Za ¶.p. Władysławę Sowa w 30 dzień po ¶mierci, Dariusza Sowę/z racji imienin/

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 19.12

7.30 Za ¶.p. Michała/r/, Zofię Gontarz, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Zenona Gosa, za zm. z rodzin Gosów, Galasów, Zarębów, Budytów, dziadków Młynarczyków

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Edwarda Cie¶laka/r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

05 - 12.12.2021

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 05.12

7.30 Za ¶.p. Stanisławę Jedynak, za zm. z rodziny, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Gontarz, za zmarłych z rodziny

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Lucynę, Kamila Prac zmarłych z rodziny, Stanisława, Stanisławę Kurek

PONIEDZIAŁEK 06.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Wacława Rybarczyk/od rodz. Kwiatkowskich/

WTOREK 07.12

7.00 Za ¶.p. Henryka, Helenę, Kazimierza D±browskich, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Wacława Rybarczyk/int. od szwagierki Janiny/

¦RODA 08.12 UROCZYSTO¦Ć NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

7.00 Za ¶.p. Bolesława, Mariannę, Halinę Zapa¶nik

7.00 Za ¶.p. Jana/r/, Zofię Ciara, Teresę Gontarz, za zm. z rodziny

17.00 W intencji Zgromadzenia Księży Marianów

CZWARTEK 09.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Władysławę Sowa, za zm. z rodziny/int. od córki/

PIˇTEK 10.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa, Ryszarda Strzeżek, Ewę Banasiewicz, Piotra, Michalinę Dominiczak, Justynę Plećkowsk±

17.00 Za ¶.p. Henryka, Danutę, Annę, Jana, Ryszarda, Apolonię Nowak

SOBOTA 11.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Aleksandra, Jana, Cecylię Osiadacz

17.00 Za ¶.p. Helenę, Wladysława, Sabinę, Zygmunta, Henryka Czaplińskich, Zygmunta Strzeżka, Władysława Koselskiego

17.00 Za ¶.p. Stanisława Kluczek

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 12.12 REKOLEKCJE ADWENTOWE

7.30 Za ¶.p. Kazimierza/12r/, Feliksa, Katarzynę, Krystynę, Henryka Widłak, Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz, Mieczysława Truszkowskiego

9.00 Za ¶.p. Ewę Banasiewicz, Ryszarda Strzeżek/6r/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Chojnackiego/r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

28.11 - 05.12.2021

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 28.11

7.30 Za ¶.p. Władysławę, Romana Kurowskich

7.30 W intencji Bogu wiadomej

9.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 28

9.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/1r/int. od córki Bogumiły z rodzin±/

PONIEDZIAŁEK 29.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka gregorianka 29

17.00 Za ¶.p. Mirosława/5r/, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

17.00 Za ¶.p. Wacława Rybarczyk/int. od syna Tomasza z rodzin±/

WTOREK 30.11

7.00 Za ¶.p. Jana, Józefa, Bronisława, Władysława Widłaków, Jana, Antoninę, Marlenę, Kazimierza, Dariusza Łysiaków, Arkadiusza, Wiesława Kalinowskich

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 30

17.00 Za ¶.p. Andrzeja Sosnowskiego, Jerzego Ksi±żka

¦RODA 01.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Dominikę Szczepańsk± w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Romana WoĽniaka/3r/

CZWARTEK 02.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Wacława Rybarczyk/od rodz. Sikorów z Łaskarzewa/

17.00 Za ¶.p. ks. Janusza Bialuchę/int. od rodz. Sucheckich/

PIˇTEK 03.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Hannę Rozum, Leokadię i Henryka Krawczyk

17.00 Za ¶.p. Władysławę Sowa/int. od Sowów/

SOBOTA 04.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Helenę, Jana, Wiesława Gnat, Agnieszkę Januszkiewicz, Janinę Bachman, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Andrzeja/23r/, Feliksę Sabała, za zm. z rodziny

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 05.12

7.30 Za ¶.p. Stanisławę Jedynak, za zm. z rodziny, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Gontarz, za zmarłych z rodziny

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Lucynę, Kamila Prac zmarłych z rodziny, Stanisława, Stanisławę Kurek

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

21 -28.11.2021

UROCZYSTO¦Ć CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH¦WIATA 21.11

7.30 Za ¶.p. Stefana/r/, Feliksa, Mariannę, Wojciecha, Teresę, Ryszarda Krawczyk

7.30 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 21

9.00 Za ¶.p. Irenę, Ryszarda Dobosz, Jakuba, Sławomira Kołnierzak

11.00 W intencji Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Izabela Maria Galas

17.00 Za ¶.p. Bogdana Olszewskiego/3r/, Bożenkę Olszewsk±

PONIEDZIAŁEK 22.11

7.00 Za ¶.p. Władysławę Sowa/int. od Kazimiery Mielczarskiej z dziećmi/

17.00 W intencji Pani Organistki i Jej najbliższych

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka gregorianka 22

17.00 Za ¶.p. Cecylię, Tomasza Szczepańskich

17.00 Za ¶.p. Władysława Kurowskiego/6r/, za zm. z rodz. Kurowskich

WTOREK 23.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 23

17.00 Za ¶.p. Jacka Kołnierzak w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Władysławę Sowa/int. od rodz. Możdżonek z JaĽwin/

¦RODA 24.11

7.00 Za ¶.p. Władysławę Sowa/int. od rodz. Kowalczyków i Matysiaków/

17.00 Za ¶.p. Hannę Sielsk±-Rytel, Waldemara i Czesławę Rytel

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 24

CZWARTEK 25.11

7.00 Za ¶.p. Katarzynę, Stefana, Antoniego Jobdów, Józefa Kucharskiego

17.00 Za ¶.p. Jakuba Budytę/r/, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 25

PIˇTEK 26.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława Ciara

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 26v

17.00 Za ¶.p. Władysławę Sowa/int. od rodziny z Cyganówki

SOBOTA 27.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Stefana Dobrzyńskiego w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 27

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 28.11

7.30 Za Władysławę, Romana Kurowskich

9.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 28

9.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/1r/int. od córki Bogumiły z rodzin±/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

14 - 21.11.2021

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 14.11

7.30 Za ¶.p. Ireneusza Dobraszkiewicz

9.00 Za ¶.p. Kamila, Zygmunta, Cecylię, Antoniego, Franciszkę Głaszcz, Stefana Parol

9.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 14

11.00 W 90 rocznicę urodzin Aleksandry Ogrodnik z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski od Boga, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/int. od dzieci, wnuków, prawnuków/

17.00 Za ¶.p. Józefa Knotka/3r/, Władysława, Helenę Ksi±żek, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 15.11

7.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka gregorianka 15

17.00 Za ¶.p. Jana, Władysławę Gontarz, za zm. z rodziny

WTOREK 16.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 16

17.00 Za ¶.p. Stefana Dobrzyńskiego/int. od Jadwigi i Mari Budyta z dziećmi/

17.00 Za ¶.p. Jana/11r/, Helenę, Justynę Ciara, za zm. z rodziny

¦RODA 17.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Katarzynę Bukat/19r/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 17

CZWARTEK 18.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Piotra Michalczyka w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 18

PIˇTEK 19.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Wacława Kwiatkowskiego/r/, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 19

17.00 Za ¶.p. Bogdana Strzeżka/4r/

SOBOTA 20.11

7.00 W 80 rocznicę urodzin Stefanii Cholewa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

16.00 ¦lub: Milewski Marcin i Sławińska Agata

17.00 W intencji Bogu wiadomej

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 20

UROCZYSTO¦Ć CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH¦WIATA 21.11

7.30 Za ¶.p. Stefana/r/, Feliksa, Mariannę, Wojciecha, Teresę, Ryszarda Krawczyk

7.30 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 21

9.00 Za ¶.p. Irenę, Ryszarda Dobosz, Jakuba, Sławomira Kołnierzak

11.00 W intencji Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Izabela Maria Galas

17.00 Za ¶.p. Bogdana Olszewskiego/3r/, Bożenkę Olszewsk±

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

07 - 14.11.2021

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 07.11

.30 Za ¶.p. Mirosława Retmana/7r/intencja od rodzeństwa/

9.00 Za ¶.p. Mariannę/10r/, Henryka B±derów, za zm/ z rodziny

9.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 7

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej/Siedzów, Wicie, Jaszczysko/

17.00 Za ¶.p. Jana Kasprzaka/r/

PONIEDZIAŁEK 08.11

7.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Stefana Dobrzyńskiego/int. od Marianny i Zygmunta Żelazo/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka gregorianka 8

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

17.00 Za ¶.p. Dominikę Szczepańsk±/int. od Karola z rodzin±/

WTOREK 09.11

7.00 Za ¶.p. Dominikę Szczepańsk±/int. od rodz. Żmudzinów z Holendrów/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 9

17.00 Za ¶.p. Stefana Dobrzyńskiego/int. od rodz. Żelazów i Piesiewiczów/

17.00 Za ¶.p. Stanisława, Mariannę, Franciszka Piekarniak

¦RODA 10.11

7.00 Za ¶.p. Stefana Dobrzyńskiego/int. od rodz. Strzeleckich/

17.00 Za ¶.p. Jana Pyza, za zm. z rodz. Pyzów, Praców, Kurek

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 10

CZWARTEK 11.11

9.00 Za ¶.p. Zdzisława Jaskulak/int. z racji urodzin i imienin/ za zmarłych z rodziny

17.00 Za ¶.p. Piotra Michalczyka

17.00 Za ¶.p. Jadwigę/1r/, Jacka Kołnierzak, dziadków Millerów, Kołnierzaków, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 11

PIˇTEK 12.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Stefana Dobrzyńskiego/int. od koleżanek Jadwigi/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 12

SOBOTA 13.11

7.00 Za ¶.p. Stefana Dobrzyńskiego/int. od rodz. Strzeleckich/

17.00 Za ¶.p. Antoniego, Annę Widłak, Bolesława, dziadków Widłaków, Wójcikowskich

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 13

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 14.11

7.30 Za ¶.p. Ireneusza Dobraszkiewicz

9.00 Za ¶.p. Kamila, Zygmunta, Cecylię, Antoniego, Franciszkę Głaszcz, Stefana Parol

9.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 14

11.00 W 90 rocznicę urodzin Aleksandry Ogrodnik z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski od Boga, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/int. od dzieci, wnuków, prawnuków/

17.00 Za ¶.p. Józefa Knotka/3r/, Władysława, Helenę Ksi±żek, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

31.10. -07.11.2021

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 31.10

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Kazimierza/5r/, Waldemara Kacprzak, za zm. rodziców

11.00 W 18 rocznicę urodzin Patryka Lenarcik z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W intencji Tadeusza z racji imienin

Chrzest: Krzysztof Kuk

17.00 Za ¶.p. Henryka Osiadacz, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 01.11 UROCZYSTO¦Ć WSZYSTKICH ¦WIĘTYCH

7.30 Za ¶.p. Helenę Lis, Salomeę Dębeck±, Michała Kłos, za zm. z rodz. Sekułów, Dębeckich, Lisów, Kłosów

9.00 Za ¶.p. Władysława/r/, Wacławę Chlebowskich, za zm. dziadków

9.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka gregorianka 1

11.00 Za zmarłych Parafian, Dobrodziejów, spoczywaj±cych na naszym cmentarzu

17.00 Za ¶.p. Józefa, Władysława, Helenę, Jana, Władysławę, Zofię, Romana Całczyńskich, Walentego Makowskiego

WTOREK 02.11 DZIEŃ ZADUSZNY

9.00 Za ¶.p. Helenę/2r/, Wacława Zielińskich, Grzegorza Wojtalewicza, za zm. z tych rodzin

9.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 2

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej /Gusin, Kępa Podolska, Tatarczysko/

17.00 Za ¶.p. Jana, Krystynę, Grzegorza, Zbigniewa Strzeżek, Michała Rocka, Stanisława, Wiktora Kołnierzak, Danutę Goł±b

¦RODA 03.11

7.00

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej/GoĽlin Górny, GoĽlin Mały/

17.00 Za ¶.p. Henrykę, Józefa Jobda, za zm. z rodz. Praców, Jobdów

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 3

CZWARTEK 04.11

7.00 Za ¶.p. Feliksa Kociszewskiego/6r/, za zm. z rodz. Kociszewskich i Olszewskich

17.00 Za zmarłych polecanych nam w modlitwie wypominkowej /Mariańskie Porzecze, Nieciecz/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 4

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Masztalerek

PIˇTEK 05.11

7.00 Za ¶.p. Michalinę, Piotra Dominiczak, Mariannę, Wawrzyńca Abramowicz, Stanisławę, Mariana, Andrzeja Sosnowskich, Halinę. Zygmunta Idzik, Henryka Gromola, Jana Gał±zkę

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej/Ostrybór, Podole Nowe/

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak /z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 5

SOBOTA 06.11

7.00 Za ¶.p. Helenę/22r/, Jana Ciara, dziadków Ciarów i Ksi±żków, za zm. z rodziny

16.00 ¦lub: Rafał Lępkowski i Marta Chodosz

17.00 Za ¶.p. Franciszka Szymańskiego, Piotra, Zofię, Zygmunta Guz, Wandę, Jerzego Adamczewskich, Małgorzatę Bukat

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej/Szymanowice Duże i Małe/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 6

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 07.11

7.30 Za ¶.p. Mirosława Retmana/intencja od rodzeństwa/

9.00 Za ¶.p. Mariannę/10r/, Henryka B±derów, za zm/ z rodziny

.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka 7

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej/Siedzów, Wicie, Jaszczysko/

17.00 Za ¶.p. Jana Kasprzaka/r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

24 - 31.10.2021

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.10

7.30 Za ¶.p. Mariana Koc, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Kazimierza/12r/, Krzysztofa Dróżdż, Władysława Kosickiego

11.00 W 48 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Henryka z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

11.00 W kolejn± rocznicę urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane laski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 70 rocznicę urodzin Teresy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dlasze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Mariannę, Jana Nogal, Elżbietę Zdrojewsk±

PONIEDZIAŁEK 25.10

7.00 W kolejn± rocznicę urodzin Doroty z podziękowaniem za wszelki otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Romana Szczepańskiego/r/, za zm. z rodzin Szczepańskich i Kołnierzaków.

WTOREK 26.10

7.00 Za ¶.p. Zofię/5r/, Kazimierza Sabała, za zm. z rodz. Sabałów i Szczepańskich, za dusze w czy¶ćcu

17.00

¦RODA 27.10

7.00 Za ¶.p. Tadeusza, Rozalię, Michała Jobdów

17.00 W 53 rocznicę ¶lubu z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów

CZWARTEK 28.10

7.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/int. od rodziny WoĽnych/

17.00 W intencji Tadeusza o wszelkie potrzebne łaski, z podziękowaniem za posługę w ko¶ciele

17.00 W 12 rocznicę urodzin Weroniki, 6 rocznicę urodzin Łucji z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Tadeusza, Andrzeja, Mariannę, Andrzeja, Wacława B±bik, Jolantę Przybysz, Stanisława i Genowefę Wójcik, Henryka i Alinę Rozum

PIˇTEK 29.10

7.00 Za ¶.p. Ewę Rozum/13r/, Zbigniewa Krzysztoszka/4r/, Apolinarego Rozum

7.00 Za ¶.p. Józefa/r/, Zofię Lenarcik, Helenę Lis, Zdzisława Jaskulak, za zm. z rodzin Dróżdżów, Strachotów, Strzeleckich

16.00 BIERZMOWANIE

SOBOTA 30.10

7.00 Za ¶.p. Ewę Rozum, Zbigniewa Krzysztoszka

17.00 Za ¶.p. Zdzisława/r/, Ludmiłę Pawłowskich, Zofię, Kazimierza, Jerzego Kaczorowskich, Helenę Stebnowsk±

17.00 Za ¶.p. Mariannę, Wojciecha/r/, Feliksa, Stefana Krawczyk, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 31.10

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Kazimierza/5r/, Waldemara Kacprzak, za zm. rodziców

11.00 W 18 rocznicę urodzin Patryka Lenarcik z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W intencji Tadeusza z racji imienin

17.00 Za ¶.p. Henryka Osiadacz, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

17 - 24.10.2021

DWUDZIESTA DZIEWIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.10

7.30 Za ¶.p. Anitę Knotek, Mariannę i Jana Michalczyk, Mariana Lewinskiego, Tadeusza i Janinę Bugalskich

9.00 Za ¶.p. Edwarda, Zenobię, Stanisława Ciara

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 25 rocznicę ¶lubu Moniki i Roberta z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

Chrzest: Antoni-Karol Wiewiórka

17.00 Za Jadwigę Biczyk/12r, z racji imienin, Wojciecha/41r/za zm. z rodz. Ochniów i Biczyków

PONIEDZIAŁEK 18.10

7.00

17.00 Za ¶.p. Mariannę/r/, Józefa, Edytę Grylak, Janinę, Pawła Garachow

WTOREK 19.10

7.00

17.00 Za ¶.p. Feliksa Głowackieg/1r/

17.00 Za ¶.p. Zdzisława Kompa/10r/, za zm. z rodz. Kucnowskich, Bednarczykow, Kompów

¦RODA 20.10

7.00 Za ¶.p. Tadeusza, Jana, Zofię Cabałów, Antoniego, Zofię, Wacława Gwardysów, Maraka, Antoniego, Zofię Zychów, Marię, Kazimierza Sałacińskich

17.00 Za ¶.p. Romana Lewińskiego/5r/

17.00 Za ¶.p. Józefa, Antoniego, Józefę, Mieczysława, Romana, Zofię, Wladysławę, Genowefę, za zm. z rodz. Kucharskichv

CZWARTEK 21.10

7.00

17.00 Za ¶.p. Cecylię Strzeżek

17.00 W 32 rocznicę ¶lubu Bogusławy i Jacka z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

PIˇTEK 22.10

7.00

17.00 Za ¶.p. Agatę, za zm. z rodz. Ornat

SOBOTA 23.10

7.00 Za ¶.p. Jana Pyza/9r/, Pawła Mroczka, Kamila Prac, za zm. z rodz. Pyza, Czerwinskich, Chodynów

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Chojnackiego

17.00 Za ¶.p. Stanislawę, Jana Osiadacz, Henryka Rozum, za zm. z rodz. Jakubowskich, Osiadaczów

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.10

7.30 Za ¶.p. Mariana Koc, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Kazimierza/12r/, Krzysztofa Dróżdż, Władysława Kosickiego

11.00 W 48 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Henryka z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

11.00 W kolejn± rocznicę urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane laski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 70 rocznicę urodzin Teresy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dlasze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Mariannę, Jana Nogal, Elżbietę Zdrojewsk±

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

10 - 17.10.2021

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10

7.30 Za ¶.p. Edmunda Czwajkowskiego/2r/

9.00 Za ¶.p. Stefana, Stanisławę Ciara

9.00 Za ¶.p. Eugenię, Wacława, Bogdana Piesiewicz, Franciszkę, Józefa, Waldemara, Eugeniusza Grzegrzółków, Janinę, Wiesława Szlasów, Mariana Kwiatkowskiego, Małgorzatę, Zenona Dziubak.

11.00 W 28 rocznicę ¶lubu Małgorzaty i Mirosława; 4 rocznicę ¶lubu Moniki i Kamila, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W kolejn± rocznicę urodzin Bożeny z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za Żywych i zmarłych Członków Żywego Różańca z Niecieczy

PONIEDZIAŁEK 11.10

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisławę i Stanisława Kurek, za zm. z rodz. Prac

WTOREK 12.10

7.00 W 24 i 50 rocznicę urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Mariannę i Stanisława, Józefa, Leokadię Krawczyk, Jana, Zofię, Krzysztofa Michnik

17.00 Za ¶.p. Władysławę Widłak w 30 dzień po ¶mierci

¦RODA 13.10

7.00 Za ¶.p. Antoniego, Stefana, Katarzynę, Mariannę, Lucynę, za zm. z rodz. Jobdów, Józefa Kucharskiego

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Michała Ksi±żek, Zbigniewa Walęckiego, Henryka Tkaczyka, za zm. dziadków

CZWARTEK 14.10

7.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Władysławę/10r/, Ryszarda Kłos, Jadwigę Kołnierzak, za zm. z tych rodzin

PIˇTEK 15.10

7.00 Za ¶.p. Jadwigę Krajewsk±, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Jadwigę Kołnierzak/z racji imienin/, dziadków Kołnierzaków, Milerów, za zm. z rodziny

SOBOTA 16.10

7.00

16.00 ¦lub: Jacek Jabłoński i Justyna Sobuń; chrzest

17.00 Za ¶.p. Magdalenę, Jana/r/ Soska, Zuzannę Grzegrzólka, Adama Soska

17.00 Za ¶.p. Teresę Gontarz/z racji imienin/, za zm. z rodziny

DWUDZIESTA DZIEWIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.10

7.30 Za ¶.p. Anitę Knotek, Mariannę i Jana Michalczyk, Mariana Lewinskiego, Tadeusza i Janinę Bugalskich

9.00 Za ¶.p. Edwarda, Zenobię, Stanisława Ciara

11.00 W 25 rocznicę ¶lubu Moniki i Roberta z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

Chrzest: Antoni-Karol Wiewiórka

17.00 Za Jadwigę Biczyk/12r, z racji imienin, Wojciecha/41r/za zm. z rodz. Ochniów i Biczyków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

03 - 10.10.2021

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 03.10

7.30 W 29 rocznicę ¶lubu Doroty i Macieja, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

9.00 Za ¶.p. Teresę Sielsk±, Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. z rodz. Sielskich i Fabijaniaków

11.00 W 48 rocznicę ¶lubu Stanisławy i Edwarda, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Marta Retman

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Henryka Osiadacz, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 04.10

7.00

17.00 W intencji Kółka Różańcowego z GoĽlina Małego, o Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Andrzeja/r/, Barbarę, Stanisława, Katarzynę, Jana, Apolonię, Romana, Tadeusza, Jana Budytów.

WTOREK 05.10

7.00

17.00 Za Żywych i Zmarłych członków Kółka Różańcowego z Mariańskiego Porzecza

¦RODA 06.10

7.00 Za ¶.p. Mariannę Krawczyk/50r/, za zm. z rodz. Kołnierzaków i Krawczyków

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego, za zm. z rodz. Kwiatkowskich

CZWARTEK 07.10

7.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Henryka/11r/, Mariannę B±derów, za zm. z rodziny

PIˇTEK 08.10

7.00 Za ¶.p Adama Zielińskiego, za zm. z rodz. Zielińskich i Kapałowskich

17.00 Za ¶.p. Janinę, za zm. z rodz. Siwek

SOBOTA 09.10

7.00 Za ¶.p. Kazimierę, Henryka, Edwarda Cie¶laków

17.00 Za ¶.p. Cecylię/17r/, Tomasza Szczepańskich

17.00 Za ¶.p. Wacława Rozum/20r/, Feliksę, Genowefę/50r/, Bolesława Cie¶lak, za zm. z rodziny

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10

7.30 Za ¶.p. Edmunda Czwajkowskiego/2r/

9.00 Za ¶.p. Stefana, Stanisławę Ciara

11.00 W 28 rocznicę ¶lubu Małgorzaty i Mirosława; 4 rocznicę ¶lubu Moniki i Kamila, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W kolejn± rocznicę urodzin Bożeny z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za Żywych i zmarłych Członków Żywego Różańca z Niecieczy

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

26.09. - 03.10.2021

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 26.09

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Henryka Karpisz/10r/, Apolonię i Stefana, za zm. z rodz. Karpiszów i Budytów

9.00 W 1 rocznicę ¶lubu Katarzyny i Emila, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Piotra, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 24 rocznicę urodzin Emilii, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 18 rocznicę urodzin Mileny-Bogumiły, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Wiktor Gos; Lena Szymoniak; Hanna Jaworska

17.00 Za ¶.p. Wacława B±bik, Alinę, Kazimierza Kurach, za zm. z rodz. B±bików, Przybyszów.

PONIEDZIAŁEK 27.09

7.00

17.00

WTOREK 28.09

7.00

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak

17.00 Za ¶.p. Wacława, Mieczysława, Józefę, Józefa Krawczyk, Helenę, Stanisława, Stefana, Henryka Sławińskich

¦RODA 29.09

7.00

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka

17.00 W intencji zdaj±cych egzaminy, o ¶wiatło Ducha ¶w., opiekę MB GoĽlińskiej

CZWARTEK 30.09

7.00

17.00 Za ¶.p. Stefanię Dominiczak/r/, Jana

PIˇTEK 01.10

7.00

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Kasprzak

SOBOTA 02.10

7.00 Za ¶.p. Józefa Szlasa/4r/

17.00 Za ¶.p. Barbarę, Henryka, Pawła Mo¶cickich

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

DWUDZIESTA SIÓDMTA NIEDZIELA ZWYKŁA 03.10

7.30 W 29 rocznicę ¶lubu Doroty i Macieja, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

9.00 Za ¶.p. Teresę Sielsk±, Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. z rodz. Sielskich i Fabijaniaków

11.00 W 48 rocznicę ¶lubu Stanisławy i Edwarda, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Marta Retman

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Henryka Osiadacz, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

19 - 26.09.2021

DWUDZIESTA PIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 19.09

7.30 Za ¶.p. Zenona Kabala/3r/, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Honoratę/14r/, Władysława Tywonek, za zm. z rodziny

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Anny i Kamila Banasiak, 25 rocznicę urodzin Anny z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 10 rocznicę ¶lubu Kamili i Macieja, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 60 rocznicę urodzin Ewy, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Janusza Biczyka/7r/

PONIEDZIAŁEK 20.09

7.00 zajęte

17.00

WTOREK 21.09

7.00 zajęte

17.00

¦RODA 22.09

7.00 zajęte

17.00

CZWARTEK 23.09

7.00 W intencji Bogu wiadomej

17.00 Za ¶.p. Bogdana Strzeżka/r/

PIˇTEK 24.09

7.00

17.00 Za ¶.p. Józefa, Szczepana, Franciszkę Zarębów, Wacława, Teresę, Franciszka Budytów, Jana, Mariannę Młynarczyk, Zenona Gosa.

SOBOTA 25.09

7.00 Za ¶.p. Feliksę/30r/, Tadeusza, Witolda Zawadków, Romana Kurowskiego

16.00 ¦lub: Andrzej Kobłosz i Eliza Grzechnik

17.00 Za ¶.p. Janinę i Władysława Lenarcik/int. od dzieci/

17.00 W 22 rocznicę ¶lubu Marzeny i Rafała Sosnowskich z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 26.09

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Henryka Karpisz/10r/, Apolonię i Stefana, za zm. z rodz. Karpiszów i Budytów

9.00 W 1 rocznicę ¶lubu Katarzyny i Emila, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Piotra, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 24 rocznicę urodzin Emilii, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 18 rocznicę urodzin Mileny-Bogumiły, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Wiktor Gos; Lena Szymoniak; Hanna Jaworska

17.00 Za ¶.p. Wacława B±bik, Alinę, Kazimierza Kurach, za zm. z rodz. B±bików, Przybyszów.

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

05 -12.09.2021

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 05.09

7.30 W 70 rocznicę urodzin Marii, 45 Jolanty, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

9.00 Za ¶.p. Agnieszkę Januszkiewicz/13r/, Helenę/5r/, Jana, Teresę Sielskich, Jana, Antoninę, Apolonię, Apolinarego Żuraw, Eugeniusza Janickiego,, Michała, Teresę Brudniak

11.00 W 1 rocznicę Łucji, 2 rocznicę urodzin Izabeli Boguckiej z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 18 rocznicę urodzin Marioli, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 7 rocznicę urodzin Hani z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Tymon Kęsik; Piotr Rosiński

17.00 Za ¶.p. Henryka Budytę/1r/

PONIEDZIAŁEK 06.09

7.00 Za ¶.p. Apolinarego, Ewę, Józefa, Stefanię Rozum, Annę, Feliksa Włodarczyków, Zbigniewa Krzysztoszka

17.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/int od mieszkańców Szymanowic Dużych/

WTOREK 07.09

7.00

17.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/int. od rodz. Musiałów z Gór/

17.00 Za ¶.p. Ireneusza, Mariana, Annę Dobraszkiewicz

¦RODA 08.09

7.00

17.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/int. od rodziców i dzieci z klasy 3/

CZWARTEK 09.09

7.00

17.00 Za ¶.p. Anitę Knotek w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 10.09

7.00

17.00 Za ¶.p. Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz, Sylwestra Kwiatkowskiego

SOBOTA 11.09

7.00 Za ¶.p. Justynę/r/, Jana, Helenę Ciara, za zm. z rodziny

16.00 ¦lub: Michał Jakubowski i Magdalena Pływaczewska

17.00

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 12.09 ODPUST PARAFIALNY - DOŻYNKI

7.30 Za ¶.p. Władysławę, Romana Kurowskich, Feliksę, Tadeusza/30r/ Zawadków

9.00 Za ¶.p. Zygmunta Kowalczyka/20r/, Adolfa i Czesława Lodowskich

11.00 W 30 rocznicę ¶lubu Krystyny i Dariusza z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Teresy i Michała, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Józefa i Józefę Winków, Jana, Mariannę, wnuczka Bogdana

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

29.08. - 05.09.2021

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 29.08

7.30 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Romana, Stefanię, Romana, Hannę Sławińskich

11.00 W 40 rocznicę ¶lubu Małgorzaty i Stanisława, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Teresy i Franciszka Soszków, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 18 rocznicę urodzin Aleksandry z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Apolonię, Romana, Barbarę, Andrzeja, Jana, Katarzynę, Stanisława, Tadeusza, Jana Budytów

PONIEDZIAŁEK 30.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Czesława Ciarę/od rodz. Lenarcików/

17.00 Za ¶.p. Jana Rzentała/od córki Bogumiły z dziećmi/

WTOREK 31.08

7.00 Za ¶.p. Kamila Głaszcz o miłosierdzie Boże

17.00 Za ¶.p. Stefanię, Jana Kot, Stanisława, Janinę, Kamila Powierża, Bogdana JóĽwika, za zm. z rodziny

¦RODA 01.09

7.00

8.00 W intencji dzieci i młodzieży rozpoczynaj±cych nowy rok szkolny i katechetyczny

8.00 W intencji ks. Stefana z racji urodzin/90/ i imienin

17.00 Za ¶.p. Jana, za zm. z rodziny Siwek

17.00 Za ¶.p. Jana Rzentała/od syna Grzegorza z rodzin±/

CZWARTEK 02.09

7.00 Za ¶.p. Stefana, Wojciecha, Annę Osiadacz, Elżbietę Pientka, Karolinę Łuczak

17.00 Za ¶.p. Stefana/imieninowa/, Katarzynę, Franciszka Budytów, Bronisława, Wacława, Annę Sławińskich

17.00 O wszelkie potrzebne łaski dla ks. Stefana z racji urodzin i imienin

PIˇTEK 03.09

7.00 Za ¶.p. Jana, Mariannę Zielińskich, za zm. z rodz. Zielińskich i Kapałowskich

17.00 Za ¶.p. Rozalię/38r/, Jana, Mariannę, Antoniego, Kazimierza, Krzysztofa Dróżdż, Zdzisława Jaskulak, Bronisławę Knotek

SOBOTA 04.09

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

12.00 ¦lub: Paweł Kucharek i Paulina Lach

17.00 Za ¶.p. Stefana/imieninowa/, Helenę, Stanisława, Henryka Sławińskich, Feliksę, Stanisława Gajownik, Mariana Rutę, Wacława Krawczyka, za zm. z tych rodzin

17.00 Za ¶.p. Ewę Mi±sek, Wacława Rybarczyk/r/, za zm. z rodz. Rybarczyk, Zadróżnych, Rękawków, Po¶wiatów, Dudkiewiczów.

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 05.09

7.30 W 70 rocznicę urodzin Marii, 45 Jolanty, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

9.00 Za ¶.p. Agnieszkę Januszkiewicz/13r/, Helenę/5r/, Jana, Teresę Sielskich, Jana, Antoninę, Apolonię, Apolinarego Żuraw, Eugeniusza Janickiego,, Michała, Teresę Brudniak

11.00 W 1 rocznicę Łucji, 2 rocznicę urodzin Izabeli Boguckiej z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 18 rocznicę urodzin Marioli, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 7 rocznicę urodzin Hani z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Tymon Kęsik; Piotr Rosiński

17.00 Za ¶.p. Henryka Budytę/1r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

22 - 29.08.2021

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 22.08

7.30 Za ¶.p. Weronikę Traczyk, za zm. z rodz. Traczyków i Kołnierzaków

9.00 Za ¶.p. Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz,, Mariannę i Jana Fabijaniaków

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Mieczysława Proczków, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Krystyny i Stanisława Ciara, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego, ks. Henryka Kulika

PONIEDZIAŁEK 23.08

7.00 Za ¶.p. Jana Rzentała/int. od córki Wioletty z dziećmi/

17.00 Za ¶.p. Waldemara Kacprzak, Feliksa, Stefana, Mariannę, Wojciecha Krawczyk, za zm. z rodziny Krawczyków; w intencji Stanisławy i Bożeny

17.00 Za ¶.p. Stanisława Widlak, Teresę Łuczak, za zm. z rodziny, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

WTOREK 24.08

7.00 W intencji Bogu wiadomej

17.00 Za ¶.p. Janinę i Wacława Widłak, Leokadię i Arkadiusza Rybarczyk

17.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/od Moniki Boguckiej z mężem/

¦RODA 25.08

7.00 Za ¶.p. Stanisława i Barbarę Pawlickich, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Mariana/r/, Janinę Strzeleckich, Jana, Rozalię, Antoniego, Kazimierza, Krzysztofa Dróżdż, Marię, Hankę, Adama Jaworskich, Marię, Edwarda Strachota

17.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/int. od brata z rodzin±/

CZWARTEK 26.08 UROCZYSTO¦Ć MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

7.00 Za ¶.p. Jana Rzentała/int. od Genowefy WoĽniak z rodzin±/

17.00 W 50 rocznicę urodzin Roberta z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Martę, Kazimierza Bieleckich, dziadków Bieleckich i Ksi±żków, Andrzeja Makulca, Konrada Żmudzina

PIˇTEK 27.08

7.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/int. od Katarzyny i Bartłomieja Pałysków/

16.00 ¦lub: Mateusz Szczepanik i Martyna D±browska

17.00 Za ¶.p. Bronisławę Kłos/11r/, Stanisława, Zdzisława, Janinę Lenarcik

SOBOTA 28.08

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 W 25 rocznicę ¶lubu Izabeli i Mirosława z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Jakuba/3r/, Sławomira Kołnierzak

17.00 Za ¶.p. Józefa Torba, Bronisławę Kosmowsk±, Halinę Rouba

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 29.08

7.30 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Roma, Stefanię, Romana, Hannę Sławińskich

11.00 W 40 rocznicę ¶lubu Małgorzaty i Stanisława, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Teresy i Franciszka Soszków, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 18 rocznicę urodzin ALEKSANDRY z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Apolonię, Romana, Barbarę, Andrzeja, Jana, Katarzynę, Stanisława, Tadeusza, Jana Budytów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

15 - 22.08.2021

UROCZYSTO¦Ć WNIEBOWZIĘCIA NMP ODPUST SANKTUARYJNY 15.08

7.30 Za ¶.p. Ryszarda Kiljańczyk, Feliksę, Franciszka, Szczepana i Piotra, Ryszarda, Krzysztofa Strzeżek, Ewę Banasiewicz

9.00 Za ¶.p. Kazimierza, Stanisławę Retman, za Ich rodziców i rodzeństwo

12.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

PONIEDZIAŁEK 16.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Reginę i Tadeusza Rozum, Józefa, Bronisławę, Jana, Władysława Widłak, Natalię, za zm. z rodz. Kalinowskich

17.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/int. od rodz. Kępków/

WTOREK 17.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Juliana Knotek, Stanisława, Krzysztofa, Genowefę, Zofię i Waldemara Ciara

17.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/od Leszka i Małgorzaty Filipowicz z Maciejowic/

¦RODA 18.08

7.00 Za ¶.p. Anitę Knotek/od Kółka Różańcowego Michała Archanioła/

17.00 Za ¶.p. Tadeusza, Andrzeja, Mariannę, Andrzeja, Wacława B±bik, Jolantę Przybysz, Stanisława, Genowefę Wójcik, Henryka i Alinę Rozum.

17.00 Za ¶.p. Stanisława Makowskiego/2r/

CZWARTEK 19.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława, za zm. z rodz. Ornatów

17.00 Za ¶.p. Czesława Ciarę w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 20.08

7.00 Za ¶.p. Helenę/r/, Barbarę, Józefa, Juliana, Ryszarda Osiadacz, Karolinę Łuczak, Elżbietę Pientka, Teresę, Leokadię, Stanisława, Sławomira Ksi±żek

17.00 W 40 rocznicę ¶lubu Teodory i Jana z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lat , z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Waldemara Kowalczyk w 30 dzień po ¶mierci

SOBOTA 21.08

7.00 Za ¶.p. Mariannę i Stanisława Piekarniak, Stanisława Szczypka, za zm. z rodziny

7.00 W intencji Piotra i Justyny, o wszelkie potrzebne łaski.

16.00 ¦lub: Marcin Karwowski i Maja Tarkowska

17.00 ¦lub: Bartłomiej Ł±czyński i Ewelina WoĽniak

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 22.08

7.30 int rodz. Kołnierzak

9.00 Za ¶.p. Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz,, Mariannę i Jana Fabijaniaków

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Mieczysława Proczków, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Krystyny i Stanisława Ciara, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego, ks. Henryka Kulika

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

08 -15.08.2021

DZIEWIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 08.08

7.30 Za ¶.p. Natalię, Władysława, Bronisławę, Józefa, Jana Widlak, Genowefę, Jana, Henryka Górskich, Wiesława, Arkadiusza Kalinowskich

9.00 Za ¶.p. Henrykę/2r/, Józefa Jobda, Tadeusza Kuranta/10r/

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 2 rocznicę ¶lubu Kingi i Sebastiana z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Paulina Kalińska

17.00 Za ¶.p. Kamila Prac/od koleżanek i kolegów z pracy/

PONIEDZIAŁEK 09.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Łojka/r/, za zm. z rodz. Łojków, Jaworskich, Brejerów

WTOREK 10.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Bogdana Ogrodnika/8r/, za zm. z rodziny

¦RODA 11.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Mariannę i Józefa, Janinę Grylak

CZWARTEK 12.08

7.00 W intencji Anny w 50 rocznicę urodzin z podziękowaniem za przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, Dary Ducha ¦w. dla całej rodziny

17.00 Za ¶.p. Genowefę Rzentała, za zm. z rodz. Rzentała i Tywonek

PIˇTEK 13.08

7.00 Za ¶.p. Stanisławę Zglińsk± w 30 dzień po pogrzebie

17.00 Za ¶.p. Mariannę i Henryka B±der, Henryka Lenarcika

17.00 Za ¶.p. Czesława Ciarę/int. od pracowników cukierni Domareckich/

SOBOTA 14.08

7.00 Za ¶.p. Bolesława, Mariannę, Halinę Zapa¶nik

16.00 ¦lub: Daniel Jabłoński i Magdalena Barszczewska

17.00 O Boże błogosławieństwo, ¶wiatło Ducha ¶w., opiekę MB GoĽlińskiej dla Maksymiliana

18.00 ¦lub: Jan Kicman i Katarzyna Ryll

UROCZYSTO¦Ć WNIEBOWZIĘCIA NMP ODPUST SANKTUARYJNY 14.08

7.30 Za ¶.p. Ryszarda Kiljańczyk, Feliksę, Franciszka, Szczepana i Piotra, Ryszarda, Krzysztofa Strzeżek, Ewę Banasiewicz

9.00 Za ¶.p. Kazimierza, Stanisławę Retman, za Ich rodziców i rodzeństwo

12.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

01. - 08.08.2021

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 01.08

7.30 Za ¶.p. Jadwigę Strzeżek/5r/

9.00 Za ¶.p. Zygmunta/10r/, Genowefę, Jana Budyta

9.00 W 60 rocznicę urodzin Marianny Nowak z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 80 rocznicę urodzin Haliny Budyta z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Magdaleny i Łukasza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Cecylię, Mieczysława Szajnach, Jerzego, Tadeusza Wójcik, za zm. z rodz. Domareckich i Szajnachów

PONIEDZIAŁEK 02.08

7.00 Za ¶.p. Adana Adamczyk/z racji urodzin/

17.00 Za ¶.p. Romana Bednarczyka/2r/, za zm. z rodz. Kurowskich

17.00 Za ¶.p. Jana Łysak jego rodziców i te¶ciów

WTOREK 03.08

7.00

17.00 W 13 rocznicę urodzin Anny, 17 rocz. urodzin Bartosza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 W intencji Edyty i Marcina z racji zawarcia sakramentu małżeństwa/int. od rodziców

¦RODA 04.08

7.00 Za ¶.p. Bogumiłę Kondraciuk

17.00 Za ¶.p. Józefa Korgiel/r/, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

CZWARTEK 05.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Bogusława Bytniewskiego/10r/, Wandę i Jolantę Bunakowsk±

17.00 Za ¶.p. Czesława Ciarę/int. od Dominiki, Mariusza, Emilii/

PIˇTEK 06.08

7.00

17.00 W intencji Gabrieli z podziękowaniem za przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, Dary Ducha ¦w. dla całej rodziny

SOBOTA 07.08

7.00 Za ¶.p. Jana Szczepańskiego w 30 dzień po ¶mierci

16.00 ¦lub: Matthias May i Kinga Cichocka

17.00 Za ¶.p. Stanisława, Mariannę, Adama, Andrzeja, Stanisława, Krystynę, Mariannę, Jerzego, Gabrielę Krawczyk, Marka Kazimierczaka, Jakuba, Sławomira Kołnierzak

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

18.00 ¦lub: Tomasza Badowski i Moniki Gniedziuk

DZIEWIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 08.08

7.30 Za ¶.p. Natalię, Władysława, Bronisławę, Józefa, Jana Widlak, Genowefę, Jana, Henryka Górskich, Wiesława, Arkadiusza Kalinowskich

9.00 Za ¶.p. Henrykę/2r/, Józefa Jobda, Tadeusza Kuranta/10r/

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 2 rocznicę ¶lubu Kingi i Sebastiana z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Paulina Kalińska

17.00 Za ¶.p. Kamila Prac/od koleżanek i kolegów z pracy/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

25.07 - 01.08.2021

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 25.07

7.30 Za ¶.p. rodziców Piotra i Władysławę/rr/, Andrzeja i Kazimierę Rybarczyk

9.00 Za ¶.p. Krzysztofa, Kazimierza Dróżdż, Władysława Kosickiego

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 11 rocznicę ¶lubu Anny i Erwina z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

17.00 Za ¶.p. Teresę Sielsk±/4r/, za zm. z rodz. Sielskich i Fabianiaków, Agnieszkę Januszkiewicz

PONIEDZIAŁEK 26.07

7.00 Za ¶.p. Jana Szczepańskiego/od Przemka, Filipa, Kuby/

17.00 Za ¶.p. Aleksandrę i Aleksandra Sławińskich, za zm. z rodziny Sławińskich i Tywonków

17.00 Za ¶.p. Czesława Ciara/int. od córki Grażyny z rodzin±/

WTOREK 27.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Jakuba, Helenę, Aleksandra, Dariusza Zielińskich, Henryka Ajdackiego, Zofię, Mariannę, Andrzeja, Henryka KuĽnickich

¦RODA 28.07

7.00 Za ¶.p. Czesława Ciara/int. od syna Ireneusza z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Jana/r/, Janinę, Mirosława Retmanów,, Antoninę, Stanisława, Jana Siejków, Zofię Osiadacz, Mirosława Kociszewskiego, Barbarę Dubińsk±

CZWARTEK 29.07

7.00 Za ¶.p. Czesława Ciara/int. od syna Andrzeja z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Antoniego/r/, Władysławę, Lilię, Macieja Budytów, Leszka Br±blika

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka

PIˇTEK 30.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Kuranta, dziadków Kurantów, Jaworskich, Wołowiczów

SOBOTA 31.07

7.00 Za ¶.p. Stanisławę Zglińsk±

17.00 Za ¶.p. Sebastiana/9r/ dziadków z obojga stron

18.00 ¦lub: Maciej Marszałowicz i Edyta Czajka

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 01.08

7.30 Za ¶.p. Jadwigę Strzeżek/5r/

9.00 Za ¶.p. Zygmunta/10r/, Genowefę, Jana Budyta

9.00 W 60 rocznicę urodzin Marianny Nowak z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 80 rocznicę urodzin Haliny Budyta z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Magdaleny i Łukasza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Cecylię, Mieczysława Szajnach, Jerzego, Tadeusza Wójcik, za zm. z rodz. Domareckich i Szajnachów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

18 - 25.07.2021

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 18.07

7.30 Za ¶.p. Stanisława, Stanisławę Grzegrzółków, Stefana i Janinę Płatków, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Kamila Prac, za zm. z rodziny

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 15 rocznicę ¶lubu Jerzego i Magdaleny Nowak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Krzysztof Jakub Domarecki

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Winka/8r/

PONIEDZIAŁEK 19.07

7.00 Za ¶.p. Jana Szczepańskiego/od Mirka, Agnieszki, Ewy z dziećmi/

17.00 Za ¶.p. Józefa, Cecylię, Józefa Szlasa, Genowefę, Juliana Szczepańskich, za zm. z rodziny

WTOREK 20.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Genowefę/r/, Stanisława Kurowskich

¦RODA 21.07

7.00 Za ¶.p. Franciszka/r/, Józefę, Teresę Gontarz, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Apolinarego /r/, Apolonię Żuraw, za zm. z rodziny

CZWARTEK 22.07

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/6r/, Jana, Mariannę, Pawła Krawczyków, Władysławę, Wiesława Dziechciarskich, dziadków Szlasów, Cie¶laków, Władysława Bednarza

16.00 ¦lub: Kruszewski Ernest i Nowak Katarzyna

17.00 Za ¶.p. Stefana Kurka

PIˇTEK 23.07

7.00 Za ¶.p. Apolinarego Rozum/z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Zofię/5r/, Wacława/6r/ Konarzewskich/int. od dzieci z rodzinami/

18.00 ¦lub: WoĽniak Kamil i Kociszewska Karolina

SOBOTA 24.07

7.00 Za ¶.p. Jakuba/z racji imienin/, Sławomira Kołnierzak, Jana Widłaka, za zm. z rodziny

7.00 Za ¶.p. Władysławę/r/, Jana Gontarz, za zm. z rodziny

17.00 ¦lub: Kraska Łukasz i Rejnik Katarzyna

16.00 ¦lub: Chruszcz Rafał i Grz±siak Sabina

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 25.07

7.30 Za ¶.p. rodziców Piotra i Władysławę/rr/, Andrzeja i Kazimierę Rybarczyk

9.00 Za ¶.p. Krzysztofa, Kazimierza Dróżdż, Władysława Kosickiego

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 11 rocznicę ¶lubu Anny i Erwina z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

17.00 Za ¶.p. Teresę Sielsk±/4r/, za zm. z rodz. Sielskich i Fabianiaków, Agnieszkę Januszkiewicz

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

11 -18.07.2021

PIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 11.07

7.30 W 18 rocznicę ¶lubu Renaty i Jana z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

9.00 Za ¶.p. Janinę, Jana Budytów, dziadków Budytów i Osęków

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Filip Lewiński; Aleksander Gola

17.00 O zdrowie, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej dla rodziny

PONIEDZIAŁEK 12.07

7.00

17.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Wirtków/

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Masztalerek

WTOREK 13.07

7.00 Za ¶.p. Zofię, Romana Jeziorek/r/, Edwarda, Ryszarda Dudka, Małgorzatę Kluczek, za zm. z rodz. Praców i Jobdów

17.00 O zdrowie, wszelkie potrzebne łaski dla Anity Knotek i Jej rodziny

¦RODA 14.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od Marty z rodzin±/

CZWARTEK 15.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Kamila Prac/z okazji urodzin/

17.00 Za ¶.p. Henryka Sławińskiego/imieninowa/, Stefana, Wacława Krawczyka, za zm. z rodz. Sławińskich, Kołnierzaków

PIˇTEK 16.07

7.00 O zdrowie, wszelkie potrzebne łaski dla Anity Knotek i Jej rodziny

17.00 Za ¶.p. Henryka Czaplińskiego/z racji imienin/

SOBOTA 17.07

7.00 Za ¶.p. Jerzego Tchórzewskiego/3r/, za zm. z rodz. Bugalskich, Tchórzewskich, Żurawiów

17.00 W intencji ks. Piotra/int. od Kółek Różańcowych/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Piętka/48r/, Mariannę/25r/,za zm. z rodz. Piętków, Sosnowskich, Łubkowskich, Wieczorkowskich, Żmudzinów

SZESNNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 18.07

7.30 Za ¶.p. Stanisława, Stanisławę Grzegrzółków, Stefana i Janinę Płatków, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Kamila Prac, za zm. z rodziny

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 15 rocznicę ¶lubu Jerzego i Magdaleny Nowak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Winka/8r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

04 - 11.07.2021

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 04.07

7.30 Za ¶.p. Helenę Lis, Salomeę Dębeck±, za zm. z rodz. Sekułów, Dębeckich, Lisów, Kłosów

9.00 Za ¶.p. Teresę Ksi±żek/r/

9.00 Za ¶.p. Krystynę Choim/4r/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Edmunda/8r/, Mariannę, Andrzeja Widłak, Zuzannę, Jana, Eugeniusza, Janinę Zygadłów

PONIEDZIAŁEK 05.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Celinę i Eugeniusza Milewskich

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk± w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 06.07

7.00 Za ¶.p. Sabinę Grzegrzółka/r/

17.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej na każdy dzień dla Katarzyny i Mariusza w 13 rocznicę ¶lubu

¦RODA 07.07

7.00 Za ¶.p. Franciszkę, Józefa Rogulskich, Mariannę, Bartłomieja Kołnierzak, Katarzynę Baczyńsk±

17.00 Za ¶.p. Lucynę, Stanisława, Kamila Prac

17.00 Za ¶.p. Romana WoĽniaka, Barbarę Okrasa

CZWARTEK 08.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Zenobię, Edwarda Ciara, Mirosława Retmana, Monikę Stożek, Zygmunta Budytę

PIˇTEK 09.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Dorotę Sosnowsk±/15r/, za zm. z rodz. KuĽnickich, Strzeżków

17.00 O szczę¶liwe rozwi±zanie dla Aleksandry

SOBOTA 10.07

7.00 Za ¶.p. Kazimierę, Henryka, Edwarda Cie¶lak

16.00 ¦lub: Kamil Miłosz i Emilia Sławińska

17.00 Za ¶.p. Alicję/28r/, Władysława, Tomasza, Pawła Majewskich

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk±/od córki Haliny z rodzin±/

18.00 ¦lub: Paweł i Aleksandra Elmerych

PIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 11.07

7.30 W 18 rocznicę ¶lubu Renaty i Jana z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

9.00 Za ¶.p. Janinę, Jana Budytów, dziadków Budytów i Osęków

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Filip Lewiński, Aleksander Gola

17.00 O zdrowie, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej dla rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

27.06. - 04.07.2021

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 27.06

7.30 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk±/od córki Bogusławy z mężem/

9.00 Za ¶.p. Władysława/16r/, Honoratę Tywonek, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego z racji imienin

11.00 W 20 rocznicę ¶lubu Anety i Jerzego z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W intencji ks. Piotra z okazji zbliżaj±cych się imienin

Chrzest: Mańkowski Ludwik

12.30 W 25 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Andrzeja Ciara z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Władysławę/z racji imienin/, Ryszarda Kłos, Jadwigę Kołnierzak, za zm. z rodz. Lenarcików, Kłosów, Milerów, Kołnierzaków.

PONIEDZIAŁEK 28.06

7.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od rodz. Dudków i WoĽniaków/

17.00 Za ¶.p. Jana, Władysławę Gontarz , za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Mieczysława Szajnach/2r/

WTOREK 29.06 ¦więtych Apostołów Piotra I Pawła

7.00 Za ¶.p. Sylwestra Smolińskiego, Józefa, Stanisława, za zm. z rodz. Smolińskich, Winków, za wnuczka Bogdana

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz /z racji imienin/

17.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej na każdy dzień kapłańskiego życia dla Ks. Piotra

¦RODA 30.06

7.00 Za ¶.p. Jana, Helenę, Justynę Ciara, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Lucynę/z racji imienin/, Stanisława, Kamila Prac, Jakuba, Sławomira Kołnierzak

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowska/int. od koleżanek z pracy Bogusi/

CZWARTEK 01.07

7.00 Za ¶.p. Lucynę Widłak, Irenę Fic, za zm. z rodz. Dzwonkowskich, Widłaków

17.00 W intencji ks. Jana i Piotra o wszelkie potrzebne łaski z racji imienin

17.00 W 21 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Arkadiusza z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i Magdaleny

PIˇTEK 02.07

7.00 Dziękczynna za dar małżeństwa, o opiekę MB GoĽlińskiej, o dobry wybór drogi życiowej dla Ewy

17.00 Za ¶.p. Genowefę, Zygmunta, Zbigniewa Ciara, Jadwigę Sulejewsk±, Mariannę i Michała Tworek, Mieczysława Zaj±ca

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Masztalerek/od nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej w Sobieniach J.

SOBOTA 03.07

7.00 Za ¶.p. Jana Budytę/z racji imienin/, Katarzynę, Barbarę, Stanisława, Andrzeja Budyta

17.00 Za ¶.p. Andrzeja/2r/, Przemysława Adamczyk, za zm. z rodziny

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

18.00 ¦lub: Marcin Płoński i Paulina Donicz

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 04.07

7.30 Za ¶.p. Helenę Lis, Salomeę Dębeck±, za zm. z rodz. Sekułów, Dębeckich, Lisów, Kłosów

9.00 Za ¶.p. Teresę Ksi±żek/r/

9.00 Za ¶.p. Krystynę Choim/4r/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Edmunda/8r/, Mariannę, Andrzeja Widłak, Zuzannę, Jana, Eugeniusza, Janinę Zygadłów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

20 - 27.06.2021

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 20.06

7.30 W intencji Anity Knotek o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski opiekę MB GoĽlińskiej dla całej rodziny

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego/z racji imienin/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Weroniki Sosnowskiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W intencji Dzieci Rocznicowych i ich Rodzin

12.30 W intencji Karoliny z podziękowaniem za wszelkie laski z pro¶b± o szczę¶liwe rozwi±zanie, dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiejv

17.00 Za ¶.p. Jana Pyza/z racji imienin/, Kamila Prac, Pawła Mroczka

PONIEDZIAŁEK 21.06

7.00 Za ¶.p. Mariannę, Aleksandra, Mariana, Helenę Karpisz, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Stefana/12r/, Katarzynę, Franciszka Bydytów, Bronisława, Annę Sławińskich

17.00 Za ¶.p. Przemysława Adamczyk/10r/, Andrzeja

WTOREK 22.06

7.00 Za ¶.p. Stanisława, Wandę Czaplińskich

17.00 Za ¶.p. Henryka Lenarcik/2r/, za zm. z rodz. B±derów i Lenarcików

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk±/od koleżanki Bogusi-Eli/

¦RODA 23.06

7.00 Za ¶.p. Jana, Mariannę, Mieczysława Kurantów, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Władysława Kosickiego, Krzysztofa, Kazimierza Dróżdż

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowska/int. od rodz. Kalbarczyk/

17.00 W intencji Anity Knotek o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski opiekę MB GoĽlińskiej dla całej rodziny

v

CZWARTEK 24.06 UROCZYSTO¦Ć NARODZENIA JANA CHRZCICIELA

7.00 Za ¶.p. Jana, Józefa, Bronisławę, Władysława Widłak, Jana, Antoninę, Mariana, Kazimierza, Dariusza Łysiak, Arkadiusza, Wiesława Kalinowskich

17.00 W intencji ks. Proboszcza o wszelkie potrzebne łaski z racji imienin

PIˇTEK 25.06

7.00 Za ¶.p. Jana, Janinę Siwek, za zmarłych z rodziny

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego, Kazimierza Winek z okazji dnia ojca

17.00 Za ¶.p. Andrzeja Sosnowskiego

SOBOTA 26.06

7.00 Za ¶.p. Józefa/1r/, Henrykę Jobda, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

16.00 Chrzest Jakub, Piotr Styk

17.00 ¦lub: Łukasz Piasecki i Katarzyna Bugalska

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 27.06

7.30 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk±/od córki Bogusławy z mężem/

9.00 Za ¶.p. Władysława/16r/, Honoratę Tywonek, za zm. z rodziny

11.00 W 20 rocznicę ¶lubu Anety i Jerzego z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W intencji ks. Piotra z okazji zbliżaj±cych się imienin

12.30 W 25 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Andrzeja Ciara z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Władysławę/z racji imienin/, Ryszarda Kłos, Jadwigę Kołnierzak, za zm. z rodz. Lenarcików, Kłosów, Milerów, Kołnierzaków.

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

13 - 20.06.2021

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 13.06

7.30 Za ¶.p. Jana Ciarę, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Kamila/4r/, Franciszkę, Bronisława, Stanisława, Lucynę Prac, Stanisława i Stanisławę Kurek, Jana Pyzę

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn±, za Wszystkich modl±cych się z nami, za zmarłych z naszych rodzin

11.00 Z racji imienin Antoniego i Emilii o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

12.30 W intencji Małgorzaty z racji imienin, w 7 rocznicę ¶lubu Wioletty i Marcina z podziękowaniem za wszelkie laski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Antoniego, Jana, Apolonię, Apolinarego Żuraw, Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, Eugeniusza Janickiego

PONIEDZIAŁEK 14.06

7.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od córek z racji dnia ojca/

17.00 W 40 rocznicę ¶więceń kapłańskich ks. Proboszcza

17.00 Za ¶.p. Mirosława, Janinę, Jana Retmanów, Antoninę, Stanisława, Jana Siejków, Zofię Osiadacz, Mirosława Kociszewskiego, Barbarę Dubińsk±.

WTOREK 15.06

7.00 Za ¶.p. Jolantę Przybysz/z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Przemysława Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Aleksandra Guzowskiego/31r/, Genowefę, za zm. z rodziny, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

¦RODA 16.06

7.00 Za ¶.p. Marię Kapołowsk±/5r/, za zm. z rodz. Zielińskich i Kapałowskich

17.00 Za ¶.p. Zofię/10r/, Józefa Lenarcik, za zm. z rodz. Dróżdżów, Lenarcików, Strzeleckich, Zdzisława Jaskulak, Helenę Lis, Bronisławę Knotek

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk±/od kółka Różańcowego z Mariańskiego Porzecza/

CZWARTEK 17.06

7.00 Za ¶.p. Mariannę/2r/, Marka, Edwarda Strachota

17.00 Za ¶.p. Przemka Adamczyka/10r/

17.00 Za ¶.p. Henryka, Kazimierę, Edwarda Cie¶lak

PIˇTEK 18.06

7.00 Za ¶.p. Jana, Stefanię Kot, Janinę, Stanisława, Kamila Powierża, Bogdana JóĽwika

17.00 Za ¶.p. Pawła Majewskiego, za zm. z rodz. Mentrybów i Majewskich

17.00 Za ¶.p. Mirosława Pawlickiego, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

SOBOTA 19.06

7.00 Za ¶.p. Jana Kluczka/z racji imienin/

16.00 ¦lub: Łukasz Jedynak i Anna Retman

17.00 Za ¶.p. Kamila Prac/od kolegów i koleżanek z pracy/

17.00 Za ¶.p. Wacława/4r/, Helenę Zielińskich, Grzegorza Wojtalewicza

18.00 ¦lub: Mateusz Banaszczyk i Anna Mazurek

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 20.06

7.30

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego/z racji imienin/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Weroniki Sosnowskiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W intencji Dzieci Rocznicowych i ich Rodzin

12.30 W intencji Karoliny z podziękowaniem za wszelkie laski z pro¶b± o szczę¶liwe rozwi±zanie, dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Jana Pyza/z racji imienin/, Kamila Prac, Pawła Mroczka

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

06 - 13.06.2021

DZIESIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 06.06

7.30 Za ¶.p. Ryszarda Strzeżka w 30 dzień po ¶mierci

9.00 Za ¶.p. Adama Widłak/11r/, za zm. z rodz. Widłaków i Figlusów

11.00 W 28 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Wojciecha z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 18 rocznicę urodzin Przemysława Gromuł z podziękowaniem za dar życia wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. Henryka, Kazimierę, Edwarda Cie¶lak

12.30 Za ¶.p. Magdalenę/r/, Jana Soska, Zuzannę Grzegrzółka, Adama Soska

17.00 Za ¶.p. Jana Budytę/1r/

PONIEDZIAŁEK 07.06

7.00

17.00 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/int. od Zofii/

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk/int. od Kółka Różańcowego z GoĽlina Małego/

WTOREK 08.06

7.00

17.00 Za ¶.p. Kazimierza/40r/, Helenę, Wacława KuĽnia, Natalię i Edwarda Dremel

¦RODA 09.06

7.00 Za ¶.p. Ireneusza Zielińskiego/17r/, za zm. z rodzin Zielińskich, Wójcików, Szymańskich.

17.00 Za ¶.p. Stanisławę i Wiktora Kołnierzak, Danutę Goł±b, Grzegorza, Krystynę, Jana Strzeżek, Michała Rocka

CZWARTEK 10.06

7.00

17.00 W 22 rocznicę ¶lubu Jolanty i Jarosława z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże dla Jubilatów, ich dzieci. O opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Strzeżka/od koleżanek z oddziału ginekologii, położnictwa i noworodków w Otwocku/

PIˇTEK 11.06 UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

7.00 Za ¶.p. Leokadię, Arkadiusza Rybarczyk, za zm. z rodzin Rybarczyków i Widłaków.

17.00 W intencji Zosi z racji I rocznicy urodzin

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyk

SOBOTA 12.06

7.00 Za ¶.p. Teresę Gontarz/4r/, dziadków Gontarzów, Ciarów, za zm. z rodziny

15.00 ¦lub: Damian Czarnecki i Agnieszka Gałecka

16.00 ¦lub:

17.00 ¦lub: Mateusz Kasprzak i Agata Widłak

18.00 ¦lub: Sebastian Tomaszewski i Lidia Pi±tkowska

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 13.06

7.30

9.00 Za ¶.p. Kamila/4r/, Franciszkę, Bronisława, Stanisława, Lucynę Prac, Stanisława i Stanisławę Kurek, Jana Pyzę

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn±, za Wszystkich modl±cych się z nami, za zmarłych z naszych rodzin

11.00 Z racji imienin Antoniego i Emilii o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

12.30 W intencji Małgorzaty z racji imienin, w 7 rocznicę ¶lubu Wioletty i Marcina z podziękowaniem za wszelkie laski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Antoniego, Jana, Apolonię, Apolinarego Żuraw, Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, Eugeniusza Janickiego

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

30.05 -06.06.2021

UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEJ TRÓJCY 30.05

7.30 Za ¶.p. Helenę Lis, Salomeę Dembeck±/30r/, za zm. z rodz. Lisów, Kłosów, Dębeckich, Sekułów

9.00 Za ¶.p. Jerzego Rozum, Helenę, Mariana Zaręba, za zm. z rodz. Rozumów i Zarębów

11.00 Z racji I komunii Kacpra Kabali o wszelkie potrzebne łaski, opiekę MB GoĽlińskiej/int. od dziadków/

11.00 W 40 rocznicę urodzin Dariusza z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego rodziny

12.30 Za ¶.p. Jerzego Boguckiego/1r/

Chrzest: Anastazja Szczepanska

17.00 Za ¶.p. Stanisława i Mariannę Piekarniak, Stanisława Szczypka, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Cecylię, Mieczysława Szajnach, Jerzego, Tadeusza Wójcik, za zm. z rodz. Domareckich i Szajnachów

PONIEDZIAŁEK 31.05

7.00 w 20 rocznicę urodzin Tomasza z podziękowaniem za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże

17.00 O Boże błogosławieństwo, ¶wiatło Ducha ¶w. dla Dzieci z racji ich ¶więta

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int. od Marianny Wawer z rodzin±/

WTOREK 01.06

7.00 Za ¶.p. Ryszarda/25r/, Władysławę Kłos, Jadwigę Kołnierzak, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Stanisława, Andrzeja,Leokadię, Mieczysława, Elżbietę Szlasa, Zofię, Stefana Deska, Mariana Majewskiego

17.00 Za ¶.p. Franciszkę/r/, Bronisława, Lucynę, Stanislawa, Kamila Prac, Stanisława i Stanisławę Kurek

¦RODA 02.06

7.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego z racji dnia dziecka

17.00 Za ¶.p. Katarzynę/25r/, Jana, Waclawa, Stanisława, Henryka Tywonek, Wacława Szymańskiego

17.00 Za ¶.p. Stanisława Płonczyńskiego

CZWARTEK 03.06 UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

9.00 Za ¶.p. Jerzego Zatorskiego/12r/,za zm. z rodz. Majaków, Lewinskich, Zatorskich

9.00 W 84 rocznicę urodzin Małgorzaty Boroń z podziękowaniem za wszelki łaski z pro¶b± o dalsze błogosławienstwo Boże i opiekę MB GoĽlinskiej/int. od siostry i szwagra/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Jana, Bronisławę WoĽniak, Władysława, Stanisławę Sowa, Wacława, Leokadię Zielińskich

17.00 Za ¶.p. Józefa Garskiego

PIˇTEK 04.06

7.00 Za ¶.p. Józefę Paduch

17.00 Za ¶.p. Sławomira/21r/, Annę Ksi±żek, Józefę/10r/i Stanisława Parol, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Gabrieli i Zygmunta Kabala

SOBOTA 05.06

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

11.00 W intencji Dzieci przystępuj±cych do I komunii ¶w. i ich Rodzin

16.00 ¦lub: Marek Piecka i Grażyna Jałocha

17.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego/3r/, Henryka Ajdackiego, Helenę, Aleksandra, Dariusza Lewińskich, Mariannę, Andrzeja, Zofię, Henryka KuĽnickich

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

18.00 ¦lub: Kamil Gawinek i Agnieszka Szot

DZIESIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 06.06

7.30 Za ¶.p. Ryszarda Strzeżka w 30 dzień po ¶mierci

9.00 Za ¶.p. Adama Widłak/11r/, za zm. z rodz. Widłaków i Figlusów

11.00 W 28 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Wojciecha z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 18 rocznicę urodzin Przemysława Gromuł z podziękowaniem za dar życia wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. Henryka, Kazimierę, Edwarda Cie¶lak

12.30 Za ¶.p. Magdalenę/r/, Jana Soska, Zuzannę Grzegrzółka, Adama Soska

17.00 Za ¶.p. Jana Budytę/1r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

23 - 30.05.2021

UROCZYSTO¦Ć ZESŁANIA DUCHA ¦WIĘTEGO 23.05

7.30 Za ¶.p. zmarłych z rodziny Ciara

9.00 Za ¶.p. Zofię/29r/, Zenona/9r/ Gos, za zm. z rodzin Gosów, Galasów, Zarębów, Budytów, dziadków Młynarczyków, Mariana Krzemińskiego

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 W intencji Sylwii i Mikołaja z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Zofię, Józefa ,Jerzego Ciara

PONIEDZIAŁEK 24.05 ¦WIĘTO NMP MATKI KO¦CIOŁA

7.00

17.00 Za ¶.p. Zofię/2r/ i Michała Gontarz, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int. od Teresy Pyza i rodz. Osińskich/

WTOREK 25.05

7.00

17.00 Za ¶.p. Zofię i Stefana Piaseckich, Władysława Kondeja, dziadków Kondejów i Piaseckich

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka

¦RODA 26.05

7.00

17.00 Za ¶.p. Władysławę, Ryszarda Kłos, Jadwigę Kołnierzak/z racji dnia matki/

17.00 Za ¶.p. Apolonię, Romana Budytów/z racji dnia matki i ojca od córki i synów/

CZWARTEK 27.05 ¦WIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

7.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Jana i Wacława Widłak, Walerię, Antoniego, Mariannę Chabrzyńskich, za zm. z rodz. Widłaków i Chabrzyńskich

17.00 W intencji Bogu wiadomej

PIˇTEK 28.05

7.00 Za ¶.p. Romana/r/, Zofię Jeziorek, Małgorzatę Kluczek, za zm. z rodz. Praców, Dudków, Jobdów

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/int. od cioci Zofii i Gabrysi/

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int od Agnieszki i Jacka/

SOBOTA 29.05

7.00 Za ¶.p. Anielę, Władysława, Mariana, Jana Kowalczyków i Gontarzów

17.00 Za ¶.p. Teodozję/8r/, Henryka, Lucjana Pawlińskich

17.00 Za ¶.p. Eugeniusza/15r/

17.00 Za ¶.p. Apolonię i Romana Budyta/int. z racji dnia matki i ojca/

UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEJ TRÓJCY 30.05

7.30 Za ¶.p. Helenę Lis, Salomeę Dembeck±/30r/, za zm. z rodz. Lisów, Kłosów, Dębeckich, Sekułów

9.00 Za ¶.p. Jerzego Rozum, Helenę, Mariana Zaręba, za zm. z rodz. Rozumów i Zarębów

11.00 Z racji I komunii Kacpra Kabali o wszelkie potrzebne łaski, opiekę MB GoĽlińskiej/int. od dziadków/

11.00 W 40 rocznicę urodzin Dariusza z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego rodziny

12.30 Za ¶.p. Jerzego Boguckiego/1r/

Chrzest: Anastazja Szczepanska

17.00 Za ¶.p. Stanisława i Mariannę Piekarniak, Stanisława Szczypka, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Cecylię, Mieczysława Szajnach, Jerzego, Tadeusza Wójcik, za zm. z rodz. Domareckich i Szajnachów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

16 - 23.05.2021

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY 16.05

7.30 Za ¶.p. Janinę Mróz/od Małgorzaty i Tadeusza/

9.00 Za ¶.p. Stefanię Szewczak/r/, Andrzeja, Józefa, Romana, Henryka Wardak

11.00 W 90 rocznicę urodzin Heleny Kluczek z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 8 rocznicę ¶lubu Beaty i Mariusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej dla Nich i syna Tomasza

12.30 Za ¶.p. Andrzeja/z racji imienin/ i Przemysława Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz

PONIEDZIAŁEK 17.05

7.00 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/int. od siostry Zofii/

17.00 Za ¶.p. Ludwika/11r/ i Genowefę Nowa

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 18.05

7.00 Za ¶.p. Aleksandrę, Wacława, Stefana Tywonków, za zm. z rodziny

17.00 W 9 rocznicę urodzin Marty, 7 rocznicę urodzin Klary z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int. od Magdaleny i Alberta z rodzin±/

¦RODA 19.05

7.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int. od pracowników Alpina Mróz/

17.00 Za ¶.p. Andrzeja Adamczyka

17.00 Za ¶.p. Stanisława Kurowskiego/r/, Genowefę

CZWARTEK 20.05

7.00 Za ¶.p. Helenę/11r/, Jana, Justynę Ciara, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyka/int. od córki Anny/

17.00 Za ¶.p. Zofię, Stanisława, Adama/7r/ Szostak

PIˇTEK 21.05

7.00 Za ¶.p. Ewę, Hieronima, Jerzego Boguckich, Adama Soskę

17.00 Za ¶.p. Helenę, Władysława, Sabinę, Zygmunta, Henryka Czaplińskich, Zygmunta Strzeżka, Władysława Koselskiego

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int od rodz. Dróżdż i Lipińskich/

SOBOTA 22.05

v7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

16.00 ¦lub: Michał Strzeżek i Patrycja Jałocha

17.00 Za ¶.p. Wacława/2r/, Annę, Bronisława Sławińskich

UROCZYSTO¦Ć ZESŁANIA DUCHA ¦WIĘTEGO 23.05

7.30 Za ¶.p. zmarłych z rodziny Ciara

9.00 Za ¶.p. Zofię/29r/, Zenona/9r/ Gos, za zm. z rodzin Gosów, Galasów, Zarębów, Budytów, dziadków Młynarczyków, Mariana Krzemińskiego

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 W intencji Sylwii i Mikołaja z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Zofię, Józefa ,Jerzego Ciara

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

09 -16.05.2021

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 09.05

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 24

9.00 Za ¶.p. Wiktorię, Wacława, Jana, Cecylię Tywonek

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od Mieczysławy i Sylwestra Chałupka/

12.30 Za ¶.p. Krzysztofa Krawczyk w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Feliksę i Feliksa Łuczaków

PONIEDZIAŁEK 10.05

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 25

17.00 W intencji mieszkańców GoĽlina Górnego, GoĽlina Małego, Gusina , Siedzowa, ich sadów, pól

17.00 Za ¶.p. Leokadię Uziak/4r/, Józefa, Bronisławę Po¶wiata, Antoniego, Przemysława, Antoniego Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Henryka Ogrodnika/10r/, za zm. z rodziny

WTOREK 11.05

7.00 Za ¶.p. Eugeniusza Janickiego/r/, za zm. z rodziny

17.00 W intencji mieszkańców Szymanowic Dużych, Małych, Niecieczy, Mariańskiego Porzecza

17.00 Za ¶.p. Czesława/26r/, Adama Adamczyka

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 26

¦RODA 12.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 27

17.00 W intencji mieszkańców Nowego Podola, Wicia, Ostregoboru, Tatarczyska ich sadów, pól

17.00 Za ¶.p. Zofię, Józefa Lenarcik, Kazimierza, Antoniego, Krzysztofa Dróżdż, za zm. z rodzin Strzeleckich, Lenarcików, Helenę Lis, Zdzisława Jaskulak

17.00 Za ¶.p. Kazimierza/35r/, Zofię Sabałów, za zm. z rodz. Sabałów, Szczepańskich, za dusze w czy¶ćcu

CZWARTEK 13.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 28

17.00 O potrzebne łaski dla Staszka

17.00 Za ¶.p. Feliksę, Tadeusza, Witolda Zawadków, Romana Kurowskiego, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int. od Martyny, Michała, Piotra/

PIˇTEK 14.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 29

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Budytę/9r/, za zm. z rodz. Budytów i Sosnowskich

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Strzeżka/int. od koleżanek i kolegów z pracy Agnieszki rehabilitacja Gruca/

SOBOTA 15.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 30

16.00 ¦lub: Tomasz Lizer i Aleksandra Kurdel

17.00 W pewnej intencji

18.00 ¦lub: Michał R±bel i Emilia Budyta

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY 16.05

7.30 Za ¶.p. Janinę Mróz/od Małgorzaty i Tadeusza/

9.00 Za ¶.p. Stefanię Szewczak/r/, Andrzeja, Józefa, Romana, Henryka Wardak

11.00 W 90 rocznicę urodzin Heleny Kluczek z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 8 rocznicę ¶lubu Beaty i Mariusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej dla Nich i syna Tomasza

12.30 Za ¶.p. Andrzeja/z racji imienin/ i Przemysława Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

02 - 09.05.2021

PIˇTA NIEDZIELA WIELKANOCY 02.05

7.30 Za ¶.p. Adama Marzec/18r/, za zm. z rodz. Marców i Piekarskich

9.00 Za ¶.p. Stanisława, Apolonię Szlasa, za zm. z rodziny

11.00 O dary Ducha ¦w., pomy¶lne zdanie egzaminu i wła¶ciwy wybór dalszej drogi.

11.00 W 30 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Jacka z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i Ich najbliższych

12.30 W 65 rocznicę urodzin Stanisława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia, opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 17

PONIEDZIAŁEK 03.05 NMP KRÓLOWEJ POLSKI

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 18

9.00

11.00 W 50 rocznicę urodzin Anny Mróz z podziękowaniem za dar życia , wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30

17.00 Za ¶.p. Zygmunta, Genowefę, Jana Budyta, Zenobię i Edwarda Ciara

WTOREK 04.05

7.00 O Boże błogosławieństwo, ¶wiatło Ducha ¶w., opiekę MB GoĽlińskiej dla wszystkich zdaj±cych maturę

17.00 W 18 rocznicę urodzin Huberta z podziękowaniem za dar życia , wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 19

¦RODA 05.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 20

17.00 Za ¶.p. Waldemara i Kazimierza Kacprzak

17.00 Za ¶.p. Jana Jagodzińskiego w 30 dzień po ¶mierci

CZWARTEK 06.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 21

17.00 Za ¶.p. Henryka Kosickiego/5r/, Władysławę, Małgorzatę

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Strzeżka w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 07.05

7.00 O dar potomstwa dla Joanny i Radka

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 22

17.00 Za ¶.p. Karolinę Łuczak/2r/

SOBOTA 08.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 23

16.00 ¦lub: Szymański Marcin i Agnieszka Ćwiek

17.00 Za ¶.p. Stanisława/z racji imienin/, Lucynę, Kamila Prac, Jakuba Kołnierzak

17.00 Za ¶.p. Zbigniewa, Wacława Strzeżek, Mariannę, Stanisława, Janinę, Zygmunta Ejneberg

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 09.05

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 24

9.00 Za ¶.p. Wiktorię, Wacława, Jana, Cecylię Tywonek

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od Mieczysławy i Sylwestra Chałupka/

12.30 Za ¶.p. Krzysztofa Krawczyk w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Feliksę i Feliksa Łuczaków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

25.04. - 02.05.2021

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 25.04

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 10

9.00 Za ¶.p. Stefanię, Maksymiliana, Romanę, Hannę Sławińskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od rodz. Pyzów/

12.30 O łaskę zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Tadeusza

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego/6r/, Franciszkę Kobuz/13r/ za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 26.04

7.00 Za ¶.p. Mariannę, Wojciecha, Stefana, Feliksa Krawczyk

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 11

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od rodz. Kuleszów i Pieczara/

WTOREK 27.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 12

17.00 Za ¶.p. Wacława, Irenę, Stanisława B±bik, Henrykę, Mieczysława Przybysz, Agnieszkę Kowalsk±, Bogumiłę Chodosz, Alinę, Kazimierza Kurach

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od Anety i Kamila/

¦RODA 28.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 13

17.00 Za ¶.p. Bolesława Knotek w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od Mateusza/

CZWARTEK 29.04

7.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od rodz. Nakoniecznych/

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 14

17.00 Za ¶.p. Zofię Gos w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 30.04

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 15

18.00 ¦lub: Zawistowski Oskar i Katarzyna Przybysz

SOBOTA 01.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 16

17.00 W 18 rocznicę urodzin Moniki z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Roberta/7r/ i Jana/43/, o powrót do zdrowia dla Krystyny

PIˇTA NIEDZIELA WIELKANOCY 02.05

7.30 Za ¶.p. Adama Marzec/18r/, za zm. z rodz. Marców i Piekarskich

9.00 Za ¶.p. Stanisława, Apolonię Szlasa, za zm. z rodziny

11.00 O dary Ducha ¦w., pomy¶lne zdanie egzaminu i wła¶ciwy wybór dalszej drogi.

11.00 W 30 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Jacka z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i Ich najbliższych

12.30 W 65 rocznicę urodzin Stanisława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia, opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 17

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

18 - 24.04.2021

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 18.04

7.30 Za ¶.p. Barbarę i Jerzego Michalczyk, Janinę Wołosz

9.00 Za ¶.p. Krzysztofa/3r/, Kazimierza Dróżdż, Władysława Kosickiego

11.00 W intencji Łucji i Szymona w 3 rocznicę urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 18 rocznicę urodzin Amelii Bieleckiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest Łucji Boguckiej

12.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 3

17.00 Za ¶.p. Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. z rodz. Sielskich i Żurawiów

PONIEDZIAŁEK 19.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 4

17.00 Za ¶.p. Bronisławę, Józefa Adamczyk, Czesława, Sabinę, Adama

17.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Antoninę, Jana Siejków, Mirosława, Janinę, Jana Retman, Zofię Osiadacz, Mirosława Kociszewskiego, Barbarę Dubińsk±

WTOREK 20.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 5

17.00 Za ¶.p. Henrykę Jaworsk±, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Wacławę/r/ i Władysława Chlebowskich

¦RODA 21.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 6

17.00 Za ¶.p. Andrzeja B±bik/3r/

17.00 Za ¶.p. Genowefę Piekarniak/r/

CZWARTEK 22.04

7.00 Za ¶.p. Martę/20r/, Kazimierza Bieleckich, Andrzeja Makulca, Konrada Żmudzina za zm. z rodz. Bieleckich i Ksi±żków

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 7

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Strzeżka/od koleżanek i kolegów z izby przyjęć PCZ Otwock/

PIˇTEK 23.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 8

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Mariannę Sabała/2r/

SOBOTA 24.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 9

7.00 O łaskę zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Władysławy i Jacka

17.00 ¦lub: Augustyniak Rafał i Widłak Dominika

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 25.04

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 10

9.00 Za ¶.p. Stefanię, Maksymiliana, Romanę, Hannę Sławińskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od rodz. Pyzów/

12.30 O łaskę zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Tadeusza

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego/6r/, Franciszkę Kobuz/13r/ za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

11 - 18.04.2021

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Waldemara/5r/ i Kazimierza Kacprzak

11.00 W 25 rocznicę ¶lubu Anny i Tomasza Sucheckich z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W intencji siostry Marianny Widłak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 70 rocznicę urodzin Henryka Kasprzaka z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/int. od żony i dzieci/

12.30 W 15 rocznicę urodzin Natalii Wieczorkiewicz z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Stefanię, Zdzisława Jaskulak, Bronisławę Knotek, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 12.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Przemysława i Andrzeja Adamczyk

WTOREK 13.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Ewę Rozum/z racji imienin/

¦RODA 14.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Mateusza Zielińskiego/25r/, za zm. z rodz. Zielińskich, Wójcików, Szymanków

CZWARTEK 15.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Marka, Aleksandrę, Stanisława Jedynak, Jerzego Olszewskiego, Zofię, Józefa, Jana, Patrycję Gr±żka

PIˇTEK 16.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 1

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę/od te¶ciów/

SOBOTA 17.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 2

17.00 Za ¶.p. Natalię, Stanisława/30r/, Alinę Le¶niak, Mariannę, Aleksandra Sternów, Wacława Rutę, Michalinę Rybarczyk

17.00 Za ¶.p. Zofię/r/, Jana Ciara, Teresę Gontarz, za zm. z rodziny

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 18.04

7.30 Za ¶.p. Barbarę i Jerzego Michalczyk, Janinę Wołosz

9.00 Za ¶.p. Krzysztofa/3r/, Kazimierza Dróżdż, Władysława Kosickiego

11.00 W intencji Łucji i Szymona w 3 rocznicę urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 18 rocznicę urodzin Amelii Bieleckiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

12.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 3

17.00 Za ¶.p. Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. z rodz. Sielskich i Żurawiów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

04 - 11.04.2021

UROCZYSTO¦Ć ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 04.04

6.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 W intencji Beaty i Mariusza Chodosz, dziadków Doroty i Waldemara, Jolanty i Tadeusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

12.30 W intencji Renaty z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Małgorzatę Kosick±/4r/

ONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05.04

7.30

9.00 Za ¶.p. Władysławę, Ryszarda Kłos/z racji imienin/, Jadwigę Kołnierzak, za zm. z rodziny

11.00 W 18 rocznicę urodzin Aleksandry z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 35 rocznicę ¶lubu z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

12.30

17.00 Za ¶.p. Henryka Budytę

WTOREK 06.04

7.00 Za ¶.p. Bolesława Knotek/od chrze¶nicy Jolanty z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Janinę Lenarcik/od Renaty Gontarz/

17.00 Za ¶.p. Zofię Gos msza ¶w. pogrzebowa

¦RODA 07.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Adama Ciara, za zm. z rodz. Ciarów i Krzysztoszków

17.00 Za ¶.p. Barbarę Widłak/1r/, za zm. z rodz. Widłaków i Kowalskich

CZWARTEK 08.04

7.00 Za ¶.p. Antoniego Jaworskiego/10r/, Annę, Jana, za zm. z rodz. Pasików

17.00 Za ¶.p. Władysława Ksi±żka, Helenę, Józefa Knotek, za zm. z rodz.

PIˇTEK 09.04

7.00 Za ¶.p. Józefa/11r/, Genowefę, Dariusza Piesiewicz

17.00 Za ¶.p. Jana Gomółkę, za zm. z rodziny

SOBOTA 10.04

7.00 Za ¶.p. Genowefę, Tadeusza Chmielewskich, dziadków Szlasów, Chmielewskich

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyk/3r/

17.00 Za ¶.p. Cecylię i Zygmunta, Kamila Głaszcz, Wiesławę i Mariana Kamler, Józefa Droszczaka, za zm. z rodziny

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Waldemara/5r/ i Kazimierza Kacprzak

11.00 W 25 rocznicę ¶lubu Anny i Tomasza Sucheckich z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W intencji siostry Marianny Widłak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 70 rocznicę urodzin Henryka Kasprzaka z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/int. od żony i dzieci/

12.30 W 15 rocznicę urodzin Natalii Wieczorkiewicz z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Stefanię, Zdzisława Jaskulak, Bronisławę Knotek, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

28.03 - 04.04.2021

NIEDZIELA PALMOWA 28.03

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Ryszarda Strzeżek/6r/, Ewę Banasiewicz

11.00 W rocznicę urodzin Natalii z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 68 rocznicę urodzin Stanisławy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. Genowefę, Mariana Bugalskich, Marię, Wacława Kabala, Apolonię Żuraw, za zm. z rodz.

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

PONIEDZIAŁEK 29.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Władysławę i Piotra Rybarczyk/r/, za zm. z rodz. Zielińskich i Rybarczyków

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk/od wnuczki Kamili z mężem i dziećmi/

WTOREK 30.03

7.00 Za ¶.p. Stanisławę, Mariana, Andrzeja Sosnowskich, Michalinę, Piotra Dominiczak, Halinę, Zygmunya Idzik, Henryka Gromół, Jana Gał±zkę

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta, Romana, Barbarę, Andrzeja, Jana, Katarzynę, Stanisława, Tadeusza, Jana

¦RODA 31.03

7.00 Za ¶.p. Henryka/2r/, Stefana Sławińskich, Wacława Krawczyka, za zm. z rodz. Sławińskich i Kołnierzaków

17.00 W 70 rocznicę urodzin Zdzisławy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

WIELKI CZWARTEK 01.04

19.00

WIELKI PIˇTEK 02.04

19.00

SOBOTA 03.04

19.00

UROCZYSTO¦Ć ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 04.04

6.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 W intencji Beaty i Mariusza Chodosz, dziadków Doroty i Waldemara, Jolanty i Tadeusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

12.30 W intencji Renaty z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Małgorzatę Kosick±/4r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

21 - 28.03.2021

PIˇTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03 REKOLEKCJE

7.30 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od rodz. Z Elbl±ga/

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego/10r/

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Helenę, Zdzisława,Józefa/z racji imienin/ Lempkowskich

17.00 Za ¶.p. Józefa Smolińskiego/9r/, Stanisława, Sylwestra, za zm. z rodz. Winków i Smolińskich

PONIEDZIAŁEK 22.03

9.00 Za ¶.p. Józefę/r/, Franciszka, Teresę Gontarzów, za zm. z rodziny

11.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Alinę Gos, Sebastiana, Genowefę, Wacława Mi±sek

18.30

WTOREK 23.03

9.00 Za ¶.p. Jana Kluczka/3r/

11.00

17.00 Za ¶.p. Grzegorza, Krystynę, Zbigniewa, Jana Strzeżek, Michała Rocka, Stanisławę, Wiktora Kołnierzak, Danutę Goł±b

18.30

¦RODA 24.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Bronisławę Chojnack±/od Janiny i Wiesława Ciara/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Nowackiego/10r/, za zm. z rodziny

CZWARTEK 25.03 UROCZYSTO¦Ć ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

7.00

17.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej i ¶w. Józefa dla Andrzeja i Katarzyny, ich dzieci i rodziców

17.00 W intencji Kółek Różańcowych

PIˇTEK 26.03

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od siostry Zosi z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk w 30 dzień po ¶mierci

SOBOTA 27.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Bronisławę Widłak, Stanisława, Teresę Łuczak, za zm. z rodz. Widłaków i Szostaków

17.00 Za ¶.p. Apolonię/1r/ i Apolinarego Żuraw, za zm. z rodziny

NIEDZIELA PALMOWA 28.03

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Ryszarda Strzeżek/6r/, Ewę Banasiewicz

11.00 W rocznicę urodzin Natalii z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 68 rocznicę urodzin Stanisławy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

14 - 21.03.2021

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.03

7.30 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od Joli z rodzin±/

9.00 Za ¶.p. Maksymiliana, Stefanię, Romana, Hannę Sławińskich

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Adama Adamczyka w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Stefana Sławińskiego/6r/, za zm. z rodzin Sławińskich i Gajowników

PONIEDZIAŁEK 15.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Józefa Łuszczyka/int. z racji imienin/, za zm. dziadków

WTOREK 16.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Zbigniewa Węgrzynka/int. z racji imienin/

¦RODA 17.03

7.00 Za ¶.p. Andrzeja Łuczaka/12r/, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

17.00 W 3 rocznicę urodzin Weroniki Retman z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatki i rodziny

CZWARTEK 18.03

7.00 Za ¶.p. Henrykę i Józefa, Zofię i Jana Jobda, Franciszkę i Bronisława Prac

17.00 W intencji Kółka Różańcowego ¶w. Józefa

17.00 Za ¶.p. Józefa Skrońskiego, Grażynę Staręga

PIˇTEK 19.03 UROCZYSTO¦Ć ¦W. JÓZEFA

7.00 Za ¶.p. Józefa i Mariannę Grylak, Józefa Kluczka, Józefa Mi±ska, Józefa Osiadacza, Józefa Chabiora, Józefów Strzeżków.

17.00 O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

17.00 Za ¶.p. Józefa, Zofię Lenarcik, Krzysztofa, Kazimierza, Antoniego Dróżdż, Mariannę, Edwarda Strachota, Zdzisława Jaskulaka, Helenę Lis, za zm. z rodz. Strzeleckich

SOBOTA 20.03

7.00 Za ¶.p. Józefa/z racji imienin/, Antoniego, Józefę Kucharskich

17.00 Za ¶.p. Reginę, Tadeusza Rozum, Natalię, Józefa, Bronisławę, Jana, Władysława Widłak, za zm. z rodz. Kalinowskich

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/int. od Jagody/

PIˇTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03 REKOLEKCJE

7.30 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od rodz. Z Elbl±ga/

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego/10r/

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30

17.00 Za ¶.p. Józefa Smolińskiego/9r/, Stanisława, Sylwestra, za zm. z rodz. Winków i Smolińskich

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

07 - 14.03.2021

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 07.03

7.30 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od Joli z córkami/

9.00 Za ¶.p. Kazimierza i Waldemara Kacprzak, za zmarłych rodziców

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika, Romana Szczepańskiego, Kazimierza Bieleckiego, Adama Soskę, za zm. z rodz. Bieleckich, Szczepańskich

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Edwarda Żmudzin, Władysławę i Stanisława B±bik, Katarzynę i Stanisława Fic, Edwardę, Stanisława Pieczonków

17.00 Za ¶.p. Adama Adamczyka/od rodz. Rozumów/

PONIEDZIAŁEK 08.03

7.00 Za ¶.p. Bronisławę Chojnack± w 30 dzień po ¶mierci

17.00 O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodziny Czaplińskich/

WTOREK 09.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Wojciecha Frieda/5r/

¦RODA 10.03

7.00 Za ¶.p. Stanisława Połosaka/3r/

17.00 Za ¶.p. Annę/21r/ i Sławomira Ksi±żek, Józefę i Stanisława Parol, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Andrzeja i Przemysława Adamczyk

CZWARTEK 11.03

7.00

17.00 O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

17.00 Za ¶.p. Elżbietę Pientka/13r/, Karolinę Łuczak, Stefana Osiadacz

PIˇTEK 12.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyk/z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Henryka/16r/, Wandę, Jadwigę Łuczak, Mariannę Siekierzyńsk±, Józefa Zaręba.

SOBOTA 13.03

7.00 Za ¶.p. Władysława, Stefanię, Wacława, Adama Grzegrzółka

17.00 Za ¶.p. Władysławę/1r/, Henryka, Małgorzatę Kosickich

17.00 Za ¶.p. Alinę/2r/, Edwarda DĽwigała, Jana, Józefę, Jana Budyta

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.03

7.30 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od Joli z rodzin±/

9.00 Za ¶.p. Maksymiliana, Stefanię, Romana, Hannę Sławińskich

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Adama Adamczyka w 30 dzien po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Stefana Sławińskiego/6r/, za zm. z rodzin Sławińskich i Gajowników

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

28.02. - 07.03.2021

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28.02

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzaka/od siostry Marty z rodzin±/

9.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego, za zm. z rodziny

11.00 W 45 rocznicę urodzin Krzysztofa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. Ewę Kurowsk±/50r/, Dariusza Sowę, za zm. z rodz. Kurowskich

17.00 Za ¶.p. Adama/28/

PONIEDZIAŁEK 01.03

7.00 Za ¶.p. Adama/29/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Adama, Marię, Tomasza Widłak, Katarzynę, Tomasza Kluczków, za zm. z rodz. Widłaków, Kluczków, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

WTOREK 02.03

7.00 Za ¶.p. Helenę, Jana, Justynę Ciara, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Adama Soska/30/ gregorianka

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Tchorka w 30 dzień po ¶mierci

¦RODA 03.03

7.00 Za ¶.p. Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Helenę, Jana, Wiesława Gnat, Agnieszkę Januszkiewicz, Janinę Bahman, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Winek

17.00 Za ¶.p. Adama Soskę/r//od pracowników/

CZWARTEK 04.03

7.00 Za ¶.p. Bolesława, Mariannę, Halinę Zapa¶nik

17.00 Za ¶.p. Kazimierza, Krzysztofa Dróżdż

17.00 Za ¶.p. Rodziców Genowefę i Antoniego Zajkowskich, Genowefę, Teresę, Hannę, Barbarę, Krystynę, Antoniego, za zm. z rodz. Zajkowskich

PIˇTEK 05.03

7.00 Za ¶.p. Jana/r/ i Stanisławę Osiadacz

17.00 Za ¶.p. Adama Soska/r/

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę, za zm. z rodz. Sowów

SOBOTA 06.03

7.00 Za ¶.p. Feliksę/8r/ i Andrzeja Sabała, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Romana Sobiepanka, Kamila Głaszcz/od rodziny Ciara i Doroszaków/

17.00 Za ¶.p. Bronisława, Franciszkę, Lucynę, Stanisława, Kamila Prac

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 07.03

7.30

9.00 Za ¶.p. Kazimierza i Waldemara Kacprzak, za zmarłych rodziców

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Edwarda Żmudzin, Władysławę i Stanisława B±bik, Katarzynę i Stanisława Fic, Edwardę, Stanisława Wieczorków

17.00 Za ¶.p. Adama Adamczyka/od rodz. Rozumów/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

21 - 28.02.2021

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.02

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Adama /21/

11.00 W intencji Anety, Kamila, Magdaleny, Alberta, Martyny, Michała z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Mrozów/

12.30 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodz. Kowalczyków/

17.00 Za ¶.p. Stefana/1r/, Apolonię, Henryka Karpisz, za zm. z rodz. Karpiszów i Budytów

PONIEDZIAŁEK 22.02

7.00 Za ¶.p. Adama/22/

17.00 Za ¶.p. Lucjana Zielińskiego/20r/, za zm. z rodz. Kapałowskich i Zielińskich

WTOREK 23.02

7.00 Za ¶.p. Adama/23/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Kabala, Władysława, Franciszkę, Andrzeja, Jarosławę, Stefana Senczuk

17.00 Za ¶.p. Henryka Lenarcika, za zm. z rodz. Lenarcików i B±derów

¦RODA 24.02

7.00 Za ¶.p. Adama/24/

17.00 Za ¶.p. Alinę Lenarczyk w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Zofię/16r/, Stefana Piaseckich, za zm. z rodz. Piaseckich i Kondejów

CZWARTEK 25.02

7.00 Za ¶.p. Adama/25/

17.00 Za ¶.p. Romana, Józefę, Jana Lewińskich, Franciszkę, Pawła Szczepańskich

17.00 Za ¶.p. Bronisławę Chojnack±/od rodz. Łuczaków i Lodowskich/

PIˇTEK 26.02

7.00 Za ¶.p. Adama/26/

17.00 Za ¶.p. Walentego/5r/, Bronisławę, zm. z rodziny Kołnierzaków, Stanisławę Jedynak

17.00 Za ¶.p. Barbarę, Katarzynę/r/, Stanisława, Andrzeja, Jana Budytów

SOBOTA 27.02

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Adama/27/

17.00 Za ¶.p. Mirosława Retmana, Mirosława Kociszewskiego

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28.02

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od siostry Marty z rodzin±/

9.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego, za zm. z rodziny

11.00 W 45 rocznicę urodzin Krzysztofa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. Ewę Kurowsk±/50r/, Dariusza Sowę, za zm. z rodz. Kurowskich

17.00 Za ¶.p. Adama/28/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

14 - 21.02.2021

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 14.02

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Adama /8r/, Adelę/14/ Gwardys.

11.00 W 50 rocznicę urodzin Mirosława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego rodziny

12.30 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodz. Ciarów i Traczyków

17.00 Za ¶.p. Adama Soska/14/

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Stanisława, Jerzego Zaręba, dziadków z obydwu stron.

PONIEDZIAŁEK 15.02

7.00 Za ¶.p. Adama/15/

17.00 Za ¶.p. Stanisława/1r/, Zofię-Halinę, Mirosława Pawlickich, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodz. Kacprzaków/

WTOREK 16.02

7.00 Za ¶.p. Adama/16/

17.00 Za ¶.p. Bronisławę Chojnack±/od rodz. Głaszcz/

17.00 Za ¶.p. Apolonię, Romana Budyta/od Agnieszki i Łukasza z rodzinami/

¦RODA POPIELCOWA 17.02

9.00 Za ¶.p. Adama/17/

11.00

17.00 Za ¶.p. Czesława Adamczyka

17.00 Za ¶.p. Martę/1r/, Andrzeja/12r/ Kasprzak, za zm. z rodz. Kasprzaków i Gozdalików

CZWARTEK 18.02

7.00 Za ¶.p. Adama/18/

17.00 Za ¶.p. Tomasza/26r/, Cecylię Szczepańskich

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyk/od Piotra Zaręby z rodzin±/

PIˇTEK 19.02

7.00 Za ¶.p. Adama/19/

17.00 Za ¶.p. Romana/r/, Apolonię Budyta, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Grzegorza, Krystynę/5r/, Zbigniewa/2r/, Jana Strzeżków, Michała Rocka, Stanisławę i Wiktora Kołnierzak, Danutę Goł±b

SOBOTA 20.02

7.00 Za ¶.p. Adama/20/

17.00 Za ¶.p. Ludmiłę/9r/, Zdzisława Pawłowskich, Zofię, Kazimierza, Jerzego Kaczorowskich, Hannę Stebnowsk±, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Józefa/r/, Mariannę Grylak, Janinę i Pawła

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.02

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Adama /21/

11.00 W intencji Anety, Kamila, Magdaleny, Alberta, Martyny, Michała z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Mrozów/

12.30 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodz. Kowalczyków/

17.00 Za ¶.p. Stefana/1r/, Apolonię, Henryka Karpisz, za zm. z rodz. Karpiszów i Budytów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH 07 - 14.02.2021

PIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 07.02

7.30 Za ¶.p. Stanisławę/28/

9.00 Za ¶.p. Adama Soska/7/

11.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Apolonię Żuraw/z racji imienin i urodzin/

17.00 W dniu urodzin Macieja Szczęch o potrzebne łaski, opiekę MB GoĽlińskiej

PONIEDZIAŁEK 08.02

7.00 Za ¶.p. Adama/8/

17.00 Za ¶.p. Jana Budytę/16r/

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Stanisławę/29/

WTOREK 09.02

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/30/

17.00 Za ¶.p. Adama/9/

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowa/od rodz. Sowów z Podola/

¦RODA 10.02

7.00 Za ¶.p. Jana/r/, Stefanię Kot, Janinę, Stanisława, Kamila Powierża, Bogdana JóĽwika

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Adama/10/

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowa/od Mateusza i Krystiana/

CZWARTEK 11.02

7.00 Za ¶.p. Adama/11/

17.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od Dominiki uczestniczki chórku/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyk/od chrze¶niaka i rodz. Radosława Nowak/

PIˇTEK 12.02

7.00 W 50 rocznicę urodzin Andrzeja z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Adama/12/

17.00 Z racji urodzin Barbary z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/int. od syna Andrzeja z rodzin±/

SOBOTA 13.02

7.00 Za ¶.p. Helenę Lis/1r/

17.00 Za ¶.p. Adama/13/

17.00 Za ¶.p. Teresę Łuczak/r/, za zm. z rodz. Łuczaków i Widłaków

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 14.02

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Adama /8r/, Adelę/14/ Gwardys.

11.00 W 50 rocznicę urodzin Mirosława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego rodziny

12.30 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodz. Ciarów i Traczyków

17.00 Za ¶.p. Adama Soska/14/

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Stanisława, Jerzego Zaręba, dziadków z obydwu stron.

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

31.01. - 07.02.2021

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01

7.30 Za ¶.p. Stanisławę/21/

9.00 Za ¶.p. Jana/r/, Helenę, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, zmarłych z rodziny

11.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 W 22rocznicę ¶lubu Ireneusza i Kingi z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej, w intencji Pauliny i Wojciecha

17.00 Za ¶.p. Henryka/4r/, Kazimiery/1r/, Edwarda/20r/ Cie¶laków

PONIEDZIAŁEK 01.02

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/22/

17.00 Za ¶.p. Adama Soska gregorianka 1

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 02.02 OFIAROWANIE PAŃSKIE

9.00 Za ¶.p. Stanisławę/23/

11.00 Za ¶.p. Adama/2/

17.00 Za ¶.p. Bolesława, Mariannę, Halinę Zapa¶nik

17.00 W intencji istniej±cych i powstaj±cych Kółek Różańcowych

¦RODA 03.02

7.00 Za ¶.p. Adama/3/

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Stanisławę/24/

17.00 Za ¶.p. Władysława Kosickiego/6r/, Krzysztofa, Kazimierza Dróżdż

CZWARTEK 04.02

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/25/

17.00 Za ¶.p. Adama/4/

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowa w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 05.02

7.00 Za ¶.p. Adama/5/

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/26/

17.00 Za ¶.p. Jerzego Górka/2r/

SOBOTA 06.02

7.00 Za ¶.p. Adama/6/

16.00 ¦lub: Piotr Jaworski i Aleksandra WoĽniak

17.00 Za ¶.p. Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Helenę, Jana, Wiesława Gnat, Agnieszkę Januszkiewicz, Janinę Bahman, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/27/

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

PIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01

7.30 Za ¶.p. Stanisławę/28/

9.00 Za ¶.p. Adama Soska/7/

11.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Apolonię Żuraw/z racji imienin i urodzin/

17.00 W dniu urodzin Macieja Szczęch o potrzebne łaski, opiekę MB GoĽlińskiej

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

24 - 31.01.2021

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01

7.30 Za ¶.p. Stanisławę, Jana, Jerzego, Wiesława Rozum, za zm. z rodz. Kasprzaków i Rozumów

9.00 Za ¶.p. Jana, Mariannę Nogal, Elżbietę Zdrojewsk±, Jana Budytę

11.00 W 30 rocznicę ¶lubu Jadwigi i Adama z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i całej rodziny

11.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Stanisławę/14/

17.00 Za ¶.p. Mirosława Kociszewskiego

PONIEDZIAŁEK 25.01

7.00 Za ¶.p. Jana/25r/, Mariannę/14r/, brata Mieczysława, za zm. z rodz. Kurantów

17.00 Za ¶.p. Zofię Deska w 30 dzien po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Stanisławę/15/

WTOREK 26.01

7.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od rodz. Kurantów/

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/16/

¦RODA 27.01

7.00

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Stanisławę/17/

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę/od rodz. z Cyganówki/

CZWARTEK 28.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/18/

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od brata Mirosława z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Katarzynę/r/, Stefana, Antoniego Jobda, Józefa Kucharskiego

PIˇTEK 29.01.

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/19/

17.00 Za ¶.p. Apolinarego Rozum/2r/, za zm. z rodziny.

SOBOTA 30.01

7.00 Za ¶.p. Henrykę, Józefa Jobda, Tadeusza Kuranta, w int. Bogu wiadomej

17.00 Za ¶.p. Jana Budytę/z racji dnia dziadka/

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/20/

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01

7.30 Za ¶.p. Stanisławę/21/

9.00 Za ¶.p. Jana/r/, Helenę, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, zmarłych z rodziny

11.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 W 22rocznicę ¶lubu Ireneusza i Kingi z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej, w intencji Pauliny i Wojciecha

17.00 Za ¶.p. Henryka/4r/, Kazimiery/1r/, Edwarda/20r/ Cie¶laków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

17 - 24.01.2021

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od mamy i brata Andrzeja/

9.00 Za ¶.p. Małgorzatę Kosick±/z racji imienin i urodzin/

11.00 W 50 rocznicę urodzin Pawła z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i całej rodziny

12.30 Za ¶.p., za zm. z rodz. Gałeckich, Jana, Kazimierę Lewińskich

12.30 Za ¶.p. Stanisławę/7/

17.00 Za ¶.p. Jolę Lenarcik, Emilię, Wincentego Rosłanek, Juliannę i Jana Lenarcik

PONIEDZIAŁEK 18.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/8/

17.00 Za ¶.p. Mariannę Ciara/3r/ za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę/od rodz. Lenarcik/

WTOREK 19.01

7.00 Za ¶.p. Romana Turbak/2r/

17.00 Za ¶.p. Stefana Osiadacz w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/9/

¦RODA 20.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/10/

17.00 Za ¶.p. Zdzisława Jaskulak/2r/, Franciszkę Strzeżek, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę/od Kazi Mielczarskiej z dziećmi/

CZWARTEK 21.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/11/

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/od Agnieszki Łukasza z rodzinami/

17.00 Za ¶.p. Apolonię i Romana Budyta/od Dominiki, Mariusza, Emilii/

PIˇTEK 22.01.

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/12/

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/od córki Bogumiły z rodzin±/

17.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

SOBOTA 23.01

7.00 W 1 rocznicę urodzin Magdaleny Przybysz z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Waldemara Kacprzak

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/13/

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01

7.30 Za ¶.p. Stanisławę, Jana, Jerzego, Wiesława Rozum, za zm. z rodz. Kasprzaków i Rozumów

9.00 Za ¶.p. Jana, Mariannę Nogal, Elżbietę Zdrojewsk±, Jana Budytę

11.00 W 30 rocznicę ¶lubu Jadwigi i Adama z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i całej rodziny

12.30 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Stanisławę/14/

17.00 Za ¶.p. Mirosława Kociszewskiego

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

10 - 17.01.2021

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10.01

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od żony i córek/

9.00 Za ¶.p. Henryka Budyta/od żony, córek, syna/

11.00 W 70 rocznicę urodzin Edwarda z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i całej rodziny

12.30 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/od bratowej Haliny z rodzin±/

PONIEDZIAŁEK 11.01

7.00 Za ¶.p. Waldemara Kruk w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Antoninę/r/, Stanisława, Jana Siejków, Mirosława, Janinę, Jana Retman, Zofię Osiadacz, Mirosława Kociszewskiego, Barbarę Dubińsk±

17.00 Za ¶.p. Stanisławę Kiełduck± gregorianka 1

WTOREK 12.01

7.00 Za ¶.p. Zofię, Stefana Deska, Michała, Mariannę, Stanisława, Mieczysława Szlasa/od siostry/

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/od rodz. Adamczyków/

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/2/

¦RODA 13.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/3/

17.00 Za ¶.p. Zofię Deska/od rodz. Żelazów i Hanny Przybysz/

17.00 Za ¶.p. Edwarda/r/, Mariannę, Marka Strachota

CZWARTEK 14.01

7.00 Za ¶.p. Zofię, Stefana Deska, Mariannę, Michała, Stanisława, Mieczysława Szlasa

17.00 Za ¶.p. Mariannę Ciara, Adama Szczepaniaka, Klarę i Józefa B±bik

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/4/

PIˇTEK 15.01.

7.00 O zdrowie Duszy i ciała dla Tomasza za przyczyn± ¶w. Ojca Papczynskiego

17.00 Za ¶.p. Katarzyn/r/, Franciszka, Stefana, Józefa, Mariannę Budyta

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/5/

SOBOTA 16.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/6/

17.00 Za ¶.p. Pawła, Celinę, Józefa Retman, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowa/od s±siadów/

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od mamy i brata Andrzeja/

9.00 Za ¶.p. Małgorzatę Kosick±/z racji imienin i urodzin/

11.00 W 50 rocznicę urodzin Pawła z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i całej rodziny

12.30 Za ¶.p., za zm. z rodz. Gałeckich, Jana, Kazimierę Lewińskich

12.30 Za ¶.p. Stanisławę/7/

17.00 Za ¶.p. Jolę Lenarcik, Emilię, Wincentego Rosłanek, Juliannę i Jana Lenarcik

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

03 - 10.01.2021

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 03.01

7.30 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Kurowskich i Zawadków/

9.00 Za ¶.p. Adama Jaworskiego/r/, za zm. z rodziny

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Krystyny i Zdzisława Grzęda; 25 rocznicę ¶lubu Doroty i Grzegorza Rzentała z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsz± opiekę

12.30 W 80 rocznicę urodzin Janiny Kamińskiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Sucheckich/

17.00 Za ¶.p. Wiktorię, Jana, Stanisława, Marię Sosnowskich, zmarłych rodziców, Tadeusza Budytę, dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

PONIEDZIAŁEK 04.01

7.00 W intencji rodziny

17.00 Za ¶.p. Stanisława Kurek w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Przemysława i Andrzeja Adamczyk

WTOREK 05.01

7.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/3r/ i Stefana Ciara 17.00 O zdrowie dla Janiny

¦RODA 06.01 UROCZYSTO¦Ć OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

7.30

9.00 Za ¶.p. Stanisława, Lucynę, Kamila Prac, Jakuba, Sławomira Kołnierzak

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Adama i Jerzego 12.30 W intencji Michała

17.00 Za ¶.p. Grzegorza Wojtalewicza/3r/, Helenę i Wacława Zielińskich

CZWARTEK 07.01

7.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierza/od rodz. Głaszczów i Droszczaków/

17.00 O powołania kapłańskie i zakonne

17.00 Za ¶.p. Jolantę Przybysz/2r/

PIˇTEK 08.01.

7.00

17.00 Za ¶.p. Genowefę/r/ i Ludwika Nowak

SOBOTA 09.01

7.00

17.00 Za ¶.p. Helenę i Władysława Górskich, za zm. z rodz. Siekierzyńskich

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10.01

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od żony i córek/

9.00 Za ¶.p. Henryka Budyta/od żony, córek, syna/

11.00 W 70 rocznicę urodzin Edwarda z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i całej rodziny

12.30 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/od bratowej Haliny z rodzin±/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

27.12.2020 - 03.01.2021

NIEDZIELA ¦W. RODZINY 27.12

7.30 Za ¶.p. Jana Wójcik za zmarłych z rodziny Wójcików

9.00 Za ¶.p. Michała/r/, Zofię Gontarz, za zm. z rodziny

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 O zdrowie dla Sławomira, wszelkie potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.

17.00 Za ¶.p. Zofię/3r/, Eugeniusza Ksi±żek, Feliksę Strachota

PONIEDZIAŁEK 28.12

7.00 Za ¶.p. Zenona Szczypek w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego, Franciszkę Kobus, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p.Juliana/1r/, Stefanię Strzeżek

WTOREK 29.12

7.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodziny Ornat/

17.00 Za ¶.p. Wacława/9r/, Mieczysława, Józefę, Józefa Krawczyków, Helenę, Stanisława, Henryka, Stefana Sławińskich

¦RODA 30.12

7.00 O zdrowie dla Janiny

17.00 Za ¶.p. Antoninę/r/, Jana, Apolonię, Apolinarego Żuraw, Eugeniusza Janickiego, Agnieszkę Januszkiewicz

CZWARTEK 31.12

7.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

17.00 Z podziękowaniem za rok 2020

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 01.01.2021 UROCZYSTO¦Ć ¦WIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

7.30 Za ¶.p. Halinę Pow±zka/30r/

9.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Kaczyńskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Z podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski i pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże

17.00 Za ¶.p. Apolonii Chabrzynskiej/6r/, za zm. z rodziny

SOBOTA 02.01

7.00 W rocznicę ¶lubu Barbary i Jana Siekierzyńskich z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Genowefę/4r/, Aleksandrę, za zm. z rodz. Guzowskich, Aniszewiczów, Kołnierzaków, za dusz w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Z racji urodzin Anety z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, Dary Ducha ¶w., opiekę MB GoĽlinskiej

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 03.01

7.30 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Kurowskich i Zawadków

9.00 Za ¶.p. Adama Jaworskiego/r/, za zm. z rodziny

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Krystyny i Zdzisława Grzęda; 25 rocznicę ¶lubu Doroty i Grzegorza Rzentała z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsz± opiekę

12.30 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Sucheckich

17.00 Za ¶.p. Wiktorię, Jana, Stanisława, Marię Sosnowskich, zmarłych rodziców, Tadeusza Budytę, dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

20 - 27.12.2020

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 20.12

9.00 Za ¶.p. Tomasza/z racji imienin/, Cecylię Szczepańskich

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Elżbietę Martynowicz/6r/

17.00 Za zmarłych z rodziny Winków

PONIEDZIAŁEK 21.12

7.00 Za ¶.p. Aleksandra, Aleksandry Sławińskich, za zm. z rodz. Sławińskich, Tywonków, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Helenę, Władysława, Henryka, Zygmunta, Sabinę Czaplińskich, Zygmunta Strzeżka, Władysława Koselskiego

WTOREK 22.12

7.00 Za ¶.p. Bronisławę/27r/, Walentego Kołnierzak, zmarłych z rodziny, dusze w czy¶ćcu

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego/3r/

¦RODA 23.12

7.00 Za ¶.p. Adama Soska

17.00 Za ¶.p. Ewę/z racji imienin, Apolinarego Rozum, Zbigniewa Krzysztoszka, rodziców

17.00 W intencji Ewy Popowskiej o wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę MB

CZWARTEK 24.12 WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

7.00 Za ¶.p. Jakuba, Helenę, Aleksandra, Dariusza Lewińskich, Zofię, Henryka, Mariannę, Andrzeja KuĽnickich, Henryka, Balbinę, Jana Ajdackich

7.00 Za ¶.p. Teresę Ksi±żek, Adama Budytę, Józefa Korgiel, Jerzego Mroczka, za zm. z rodz. Ksi±żków, Budytów, Oborskich.

22.00 W intencji Księży, którzy pracowali i pracuj± w naszej parafii

PIˇTEK 25.12 BOŻE NARODZENIE

24.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

24.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

9.00 Za ¶.p. zmarłych z rodzin Kaczynskich i WoĽniaków

11.00 Za ¶.p. Bożenkę, Bogdana, Józefa, Kunegundę Olszewskich, Barbarę Burkowsk±

17.00 Za ¶.p. Jana/4r/, Helenę Ciara, dziadków Ciarów, Ksi±żków, za zm. z rodziny

SOBOTA 26.12 ¦w. SZCZEPANA

9.00 Za ¶.p. Helenę Kluczek/r/

11.00 Za ¶.p. Andrzeja i Przemysława Adamczyk

17.00 W 15 rocznicę urodzin Rozalii z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże

NIEDZIELA ¦W. RODZINY 27.12v

7.30 Za ¶.p. Jana Wójcika, za zmarłych z rodziny Wójcików

9.00 Za ¶.p. Michała/r/, Zofię Gontarz, za zm. z rodziny

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 O zdrowie dla Sławomira, wszelkie potrzebne łaski dla niego i całej rodziny

17.00 Za ¶.p. Zofię/3r/, Eugeniusza Ksi±żek, Feliksę Strachota

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

13 - 20.12.2020

RZECIA NIEDZIELA ADWENTU 13.12 REKOLEKCJE

9.00 Za ¶.p. Ewę Banasiewicz/5r/, Ryszarda Strzeżka

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Feliksa Majaka/r/

PONIEDZIAŁEK 14.12 REKOLEKCJE

9.00

11.00

17.00 Za ¶.p. Zygmunta Budytę, Monikę Stożek, Mirosława Retmana, za zm. z rodz. Ciarów i Budytów

18.30 O wszelkie potrzebne łaski dla wnuczka

WTOREK 15.12 REKOLEKCJE

9.00

11.00

17.00 Za ¶.p. Alinę/r/, Stanisława Gos, Sebastiana, Genowefę, Wacława Mi±sek

17.00 Za ¶.p. Ireneusza Dobraszkiewicz w 30 dzień po ¶mierci

18.30 O zdrowie dla Sławomira, o opiekę MB GoĽlińskiej dla rodziny

¦RODA 16.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego/3r/, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

CZWARTEK 17.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Wiesławę Zaręba/32r/, za zm. z rodz. Zarębów i Przybyszów

PIˇTEK 18.12

7.00 Za ¶.p. Leokadię i Michała Strzeżek, Zbigniewa Walęckiego, Henryka Tkaczyka, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Chojnackiego/9r/

SOBOTA 19.12

7.00 Za ¶.p. Leokadię, Arkadiusza Rybarczyk, Katarzynę Błażejczyk, dziadków Rybarczyków i Widłaków

17.00 Za ¶.p. Zenona Gosa, za zm. z rodz. Zarębów, Budytów, Gosów, Galasów, dziadków Młynarczyków

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 20.12

9.00 Za ¶.p. Tomasza/z racji imienin/, Cecylię Szczepańskich

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Elżbietę Martynowicz/6r/

17.00 Za zmarłych z rodziny Winków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

06. - 13.12.2020

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 06.12

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Widłak/11r/,Feliksa, Katarzynę, Krystynę Widłak, Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz, Mieczysława Truszkowskiego

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Helenę, Kazimierza D±browskich, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 07.12

7.00 Za ¶.p. Jana, Zofię Ciara, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Danutę, Annę, Jana, Ryszarda, Apolonię Nowak, Waldemara Kacprzaka

WTOREK 08.12 UROCZYSTO¦Ć NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

7.00 Za ¶.p. , Halinę ,Bolesława, Mariannę Zapa¶nik

17.00 W intencji Zgromadzenia Księży Marianów

¦RODA 09.12

7.00 Za ¶.p. Kamila Głaszcz/od rodz. Kołnierzak/

17.00 Za ¶.p. Piotra, Bronisławę Widłak

CZWARTEK 10.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Romana WoĽniaka/2r/, Barbarę Okrasa/imieninowa/

PIˇTEK 11.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Jadwigę Kołnierzak w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Krystynę/8r/, Stanisława Jobda, za zm. z rodz. Jobdów i Sosnowskich

SOBOTA 12.12

7.00 Za ¶.p. Kamila Głaszcz w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Stanisława Kluczek

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 13.12 REKOLEKCJE

9.00 Za ¶.p. Ewę Banasiewicz/5r/, Ryszarda Strzeżka

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Feliksa Majaka/r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

29.11. - 06.12.2020

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 29.1

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Gontarza, za zm. z rodziny Gontarzów i Kowalczyków

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z na

11.00 W 90 rocznicę urodzin Gabrieli Sabała z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Jana Widłak/r/, Gabrielę i Stefana Włodarczyk, Małgorzatę i Stanisława Rybarczy

PONIEDZIAŁEK 30.11

7.00 Za ¶.p. Jana/r/, Józefa, Bronisławę, Władysława Widłak, Jana, Antoninę, Kazimierza, Mariana, Dariusza Łysiak, Wiesława, Arkadiusza Kalinowskich

7.00 Za ¶.p. Andrzeja Sosnowskiego/imieninowa/, Jerzego Ksi±żka

17.00

WTOREK 01.12

7.00

17.00

¦RODA 02.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Stefana Kurka/od rodz. Smolińskich z Podola

CZWARTEK 03.12

7.00

17.00 O powołania kapłańskie i zakonne

PIˇTEK 04.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Barbarę Michalczyk/od Małgorzaty z córkami/

SOBOTA 05.12

7.00 Za ¶.p. Stanislawa/r/, Lucynę, Kamila Prac

16.00 Chrzest: Józef Drzewiecki

17.00 Za ¶.p. zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 06.12

9.00 Za ¶.p. Kazimierza/11r/, Feliksa, Katarzynę, Krystynę Widłak, Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz, Mieczysława Truszkowskiego

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Helenę, Kazimierza D±browskich, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

22 - 29.11.2020

UROCZYSTO¦Ć JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH¦WIATA 22.11

9.00 Za ¶.p. Bogdana/2r/, Bożenkę Olszewskich

11.00 W 15 rocznicę ¶lubu Iwony i Łukasza Wieczorkiewicz z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich najbliższych

11.00 W 60 rocznicę urodzin Stanisława Kuranta z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Cecylię i Tomasza Szczepańskich

PONIEDZIAŁEK 23.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Kamila Głaszcz/od Adama Strachoty z rodzin±/

17.00 Dziękczynno-błagalna za cał± rodzinę

WTOREK 24.11

7.00 Za ¶.p. Marię Bernack±

17.00 Za ¶.p. Kamila Głaszcz/od Marcina Mi±ska z rodzin± i Mikołaja z Ukrainy/

¦RODA 25.11

7.00 Za ¶.p. Adama Budytę/r/

17.00 W intencji Pani Organistki i Jej najbliższych

17.00 Za ¶.p. Zenona Domańskiego/1r/

CZWARTEK 26.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława/2r/, Mariannę, Władysława Ciara, Antoniego i Felicję Krzysztoszek

PIˇTEK 27.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Tadeusza, Andrzeja, Wacława, Andrzeja, Mariannę B±bik, Jolantę Przybysz, Stanisława, Genowefę Wójcik, Henryka i Alinę Rozum

SOBOTA 28.11

7.00 Za ¶.p. Mirosława/r/, Stanisława, Halinę Pawlickich

16.00 Chrzest: Natalia Tchórzewska

17.00 Za ¶.p. Zdzisława Jaskulak, za zm. z rodziny

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 29.11

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Gontarza, za zm. z rodziny Gontarzów i Kowalczyków

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 90 rocznicę urodzin Gabrieli Sabała z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Jana Widłak/r/, Gabrielę i Stefana Włodarczyk, Małgorzatę i Stanisława Rybarczyk

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

15 -22.11.2020

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 15.11

9.00 Za ¶.p. Jana/16r/, Władysławę Gontarz, za zm. z rodziny

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 18 rocznicę urodzin Soni z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Józefa Knotka/2r/, Helenę 8 Władysława Ksi±żek, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 16.11

7.00 Za ¶.p. Kazimierza, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Jana/10r/, Helenę, Justynę Ciara, za zm. dziadków Ciarów

WTOREK 17.11

7.00

17.00 Za ¶.p. zmarłych z rodzin Michalczyków i Jaczaków

¦RODA 18.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisławę-Katarzynę Lipna

CZWARTEK 19.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Bogdana Strzeżka/3r/

PIˇTEK 20.11

7.00 O nawrócenie ojca, o odpędzenie mocy złego ducha z rodziny

17.00 Z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za łaskę zdrowia z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

SOBOTA 21.11

7.00 Za ¶.p. Irenę, Ryszarda, Dobosz, Jakuba Kołnierzak

16.30 chrzest Zofii Zaręba

17.00 W intencji Panu Bogu wiadomej

17.00 Za ¶.p. Franciszka Szymańskiego, Piotra, Zofię, Zygmunta Guz, Jerzego, Wandę Adamczewskich, Katarzynę Bukat

UROCZYSTO¦Ć JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH¦WIATA 22.11

9.00 Za ¶.p. Bogdana/2r/, Bożenkę Olszewskich

11.00 W 15 rocznicę ¶lubu Iwony i Łukasza Wieczorkiewicz z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich najbliższych

11.00 W 60 rocznicę urodzin Stanisława Kuranta z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Cecylię i Tomasza Szczepanskich

<