Aktualno¶ci

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

25.07 - 01.08.2021

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 25.07

7.30 Za ¶.p. rodziców Piotra i Władysławę/rr/, Andrzeja i Kazimierę Rybarczyk

9.00 Za ¶.p. Krzysztofa, Kazimierza Dróżdż, Władysława Kosickiego

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 11 rocznicę ¶lubu Anny i Erwina z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

17.00 Za ¶.p. Teresę Sielsk±/4r/, za zm. z rodz. Sielskich i Fabianiaków, Agnieszkę Januszkiewicz

PONIEDZIAŁEK 26.07

7.00 Za ¶.p. Jana Szczepańskiego/od Przemka, Filipa, Kuby/

17.00 Za ¶.p. Aleksandrę i Aleksandra Sławińskich, za zm. z rodziny Sławińskich i Tywonków

17.00 Za ¶.p. Czesława Ciara/int. od córki Grażyny z rodzin±/

WTOREK 27.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Jakuba, Helenę, Aleksandra, Dariusza Zielińskich, Henryka Ajdackiego, Zofię, Mariannę, Andrzeja, Henryka KuĽnickich

¦RODA 28.07

7.00 Za ¶.p. Czesława Ciara/int. od syna Ireneusza z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Jana/r/, Janinę, Mirosława Retmanów,, Antoninę, Stanisława, Jana Siejków, Zofię Osiadacz, Mirosława Kociszewskiego, Barbarę Dubińsk±

CZWARTEK 29.07

7.00 Za ¶.p. Czesława Ciara/int. od syna Andrzeja z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Antoniego/r/, Władysławę, Lilię, Macieja Budytów, Leszka Br±blika

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka

PIˇTEK 30.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Kuranta, dziadków Kurantów, Jaworskich, Wołowiczów

SOBOTA 31.07

7.00 Za ¶.p. Stanisławę Zglińsk±

17.00 Za ¶.p. Sebastiana/9r/ dziadków z obojga stron

18.00 ¦lub: Maciej Marszałowicz i Edyta Czajka

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 01.08

7.30 Za ¶.p. Jadwigę Strzeżek/5r/

9.00 Za ¶.p. Zygmunta/10r/, Genowefę, Jana Budyta

9.00 W 60 rocznicę urodzin Marianny Nowak z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 80 rocznicę urodzin Haliny Budyta z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Magdaleny i Łukasza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Cecylię, Mieczysława Szajnach, Jerzego, Tadeusza Wójcik, za zm. z rodz. Domareckich i Szajnachów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

18 - 25.07.2021

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 18.07

7.30 Za ¶.p. Stanisława, Stanisławę Grzegrzółków, Stefana i Janinę Płatków, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Kamila Prac, za zm. z rodziny

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 15 rocznicę ¶lubu Jerzego i Magdaleny Nowak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Krzysztof Jakub Domarecki

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Winka/8r/

PONIEDZIAŁEK 19.07

7.00 Za ¶.p. Jana Szczepańskiego/od Mirka, Agnieszki, Ewy z dziećmi/

17.00 Za ¶.p. Józefa, Cecylię, Józefa Szlasa, Genowefę, Juliana Szczepańskich, za zm. z rodziny

WTOREK 20.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Genowefę/r/, Stanisława Kurowskich

¦RODA 21.07

7.00 Za ¶.p. Franciszka/r/, Józefę, Teresę Gontarz, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Apolinarego /r/, Apolonię Żuraw, za zm. z rodziny

CZWARTEK 22.07

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/6r/, Jana, Mariannę, Pawła Krawczyków, Władysławę, Wiesława Dziechciarskich, dziadków Szlasów, Cie¶laków, Władysława Bednarza

16.00 ¦lub: Kruszewski Ernest i Nowak Katarzyna

17.00 Za ¶.p. Stefana Kurka

PIˇTEK 23.07

7.00 Za ¶.p. Apolinarego Rozum/z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Zofię/5r/, Wacława/6r/ Konarzewskich/int. od dzieci z rodzinami/

18.00 ¦lub: WoĽniak Kamil i Kociszewska Karolina

SOBOTA 24.07

7.00 Za ¶.p. Jakuba/z racji imienin/, Sławomira Kołnierzak, Jana Widłaka, za zm. z rodziny

7.00 Za ¶.p. Władysławę/r/, Jana Gontarz, za zm. z rodziny

17.00 ¦lub: Kraska Łukasz i Rejnik Katarzyna

16.00 ¦lub: Chruszcz Rafał i Grz±siak Sabina

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 25.07

7.30 Za ¶.p. rodziców Piotra i Władysławę/rr/, Andrzeja i Kazimierę Rybarczyk

9.00 Za ¶.p. Krzysztofa, Kazimierza Dróżdż, Władysława Kosickiego

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 11 rocznicę ¶lubu Anny i Erwina z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

17.00 Za ¶.p. Teresę Sielsk±/4r/, za zm. z rodz. Sielskich i Fabianiaków, Agnieszkę Januszkiewicz

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

11 -18.07.2021

PIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 11.07

7.30 W 18 rocznicę ¶lubu Renaty i Jana z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

9.00 Za ¶.p. Janinę, Jana Budytów, dziadków Budytów i Osęków

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Filip Lewiński; Aleksander Gola

17.00 O zdrowie, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej dla rodziny

PONIEDZIAŁEK 12.07

7.00

17.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Wirtków/

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Masztalerek

WTOREK 13.07

7.00 Za ¶.p. Zofię, Romana Jeziorek/r/, Edwarda, Ryszarda Dudka, Małgorzatę Kluczek, za zm. z rodz. Praców i Jobdów

17.00 O zdrowie, wszelkie potrzebne łaski dla Anity Knotek i Jej rodziny

¦RODA 14.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od Marty z rodzin±/

CZWARTEK 15.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Kamila Prac/z okazji urodzin/

17.00 Za ¶.p. Henryka Sławińskiego/imieninowa/, Stefana, Wacława Krawczyka, za zm. z rodz. Sławińskich, Kołnierzaków

PIˇTEK 16.07

7.00 O zdrowie, wszelkie potrzebne łaski dla Anity Knotek i Jej rodziny

17.00 Za ¶.p. Henryka Czaplińskiego/z racji imienin/

SOBOTA 17.07

7.00 Za ¶.p. Jerzego Tchórzewskiego/3r/, za zm. z rodz. Bugalskich, Tchórzewskich, Żurawiów

17.00 W intencji ks. Piotra/int. od Kółek Różańcowych/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Piętka/48r/, Mariannę/25r/,za zm. z rodz. Piętków, Sosnowskich, Łubkowskich, Wieczorkowskich, Żmudzinów

SZESNNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 18.07

7.30 Za ¶.p. Stanisława, Stanisławę Grzegrzółków, Stefana i Janinę Płatków, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Kamila Prac, za zm. z rodziny

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 15 rocznicę ¶lubu Jerzego i Magdaleny Nowak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Winka/8r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

04 - 11.07.2021

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 04.07

7.30 Za ¶.p. Helenę Lis, Salomeę Dębeck±, za zm. z rodz. Sekułów, Dębeckich, Lisów, Kłosów

9.00 Za ¶.p. Teresę Ksi±żek/r/

9.00 Za ¶.p. Krystynę Choim/4r/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Edmunda/8r/, Mariannę, Andrzeja Widłak, Zuzannę, Jana, Eugeniusza, Janinę Zygadłów

PONIEDZIAŁEK 05.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Celinę i Eugeniusza Milewskich

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk± w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 06.07

7.00 Za ¶.p. Sabinę Grzegrzółka/r/

17.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej na każdy dzień dla Katarzyny i Mariusza w 13 rocznicę ¶lubu

¦RODA 07.07

7.00 Za ¶.p. Franciszkę, Józefa Rogulskich, Mariannę, Bartłomieja Kołnierzak, Katarzynę Baczyńsk±

17.00 Za ¶.p. Lucynę, Stanisława, Kamila Prac

17.00 Za ¶.p. Romana WoĽniaka, Barbarę Okrasa

CZWARTEK 08.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Zenobię, Edwarda Ciara, Mirosława Retmana, Monikę Stożek, Zygmunta Budytę

PIˇTEK 09.07

7.00

17.00 Za ¶.p. Dorotę Sosnowsk±/15r/, za zm. z rodz. KuĽnickich, Strzeżków

17.00 O szczę¶liwe rozwi±zanie dla Aleksandry

SOBOTA 10.07

7.00 Za ¶.p. Kazimierę, Henryka, Edwarda Cie¶lak

16.00 ¦lub: Kamil Miłosz i Emilia Sławińska

17.00 Za ¶.p. Alicję/28r/, Władysława, Tomasza, Pawła Majewskich

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk±/od córki Haliny z rodzin±/

18.00 ¦lub: Paweł i Aleksandra Elmerych

PIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 11.07

7.30 W 18 rocznicę ¶lubu Renaty i Jana z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

9.00 Za ¶.p. Janinę, Jana Budytów, dziadków Budytów i Osęków

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

Chrzest: Filip Lewiński, Aleksander Gola

17.00 O zdrowie, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej dla rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

27.06. - 04.07.2021

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 27.06

7.30 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk±/od córki Bogusławy z mężem/

9.00 Za ¶.p. Władysława/16r/, Honoratę Tywonek, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego z racji imienin

11.00 W 20 rocznicę ¶lubu Anety i Jerzego z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W intencji ks. Piotra z okazji zbliżaj±cych się imienin

Chrzest: Mańkowski Ludwik

12.30 W 25 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Andrzeja Ciara z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Władysławę/z racji imienin/, Ryszarda Kłos, Jadwigę Kołnierzak, za zm. z rodz. Lenarcików, Kłosów, Milerów, Kołnierzaków.

PONIEDZIAŁEK 28.06

7.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od rodz. Dudków i WoĽniaków/

17.00 Za ¶.p. Jana, Władysławę Gontarz , za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Mieczysława Szajnach/2r/

WTOREK 29.06 ¦więtych Apostołów Piotra I Pawła

7.00 Za ¶.p. Sylwestra Smolińskiego, Józefa, Stanisława, za zm. z rodz. Smolińskich, Winków, za wnuczka Bogdana

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz /z racji imienin/

17.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej na każdy dzień kapłańskiego życia dla Ks. Piotra

¦RODA 30.06

7.00 Za ¶.p. Jana, Helenę, Justynę Ciara, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Lucynę/z racji imienin/, Stanisława, Kamila Prac, Jakuba, Sławomira Kołnierzak

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowska/int. od koleżanek z pracy Bogusi/

CZWARTEK 01.07

7.00 Za ¶.p. Lucynę Widłak, Irenę Fic, za zm. z rodz. Dzwonkowskich, Widłaków

17.00 W intencji ks. Jana i Piotra o wszelkie potrzebne łaski z racji imienin

17.00 W 21 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Arkadiusza z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i Magdaleny

PIˇTEK 02.07

7.00 Dziękczynna za dar małżeństwa, o opiekę MB GoĽlińskiej, o dobry wybór drogi życiowej dla Ewy

17.00 Za ¶.p. Genowefę, Zygmunta, Zbigniewa Ciara, Jadwigę Sulejewsk±, Mariannę i Michała Tworek, Mieczysława Zaj±ca

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Masztalerek/od nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej w Sobieniach J.

SOBOTA 03.07

7.00 Za ¶.p. Jana Budytę/z racji imienin/, Katarzynę, Barbarę, Stanisława, Andrzeja Budyta

17.00 Za ¶.p. Andrzeja/2r/, Przemysława Adamczyk, za zm. z rodziny

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

18.00 ¦lub: Marcin Płoński i Paulina Donicz

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 04.07

7.30 Za ¶.p. Helenę Lis, Salomeę Dębeck±, za zm. z rodz. Sekułów, Dębeckich, Lisów, Kłosów

9.00 Za ¶.p. Teresę Ksi±żek/r/

9.00 Za ¶.p. Krystynę Choim/4r/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Edmunda/8r/, Mariannę, Andrzeja Widłak, Zuzannę, Jana, Eugeniusza, Janinę Zygadłów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

20 - 27.06.2021

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 20.06

7.30 W intencji Anity Knotek o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski opiekę MB GoĽlińskiej dla całej rodziny

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego/z racji imienin/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Weroniki Sosnowskiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W intencji Dzieci Rocznicowych i ich Rodzin

12.30 W intencji Karoliny z podziękowaniem za wszelkie laski z pro¶b± o szczę¶liwe rozwi±zanie, dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiejv

17.00 Za ¶.p. Jana Pyza/z racji imienin/, Kamila Prac, Pawła Mroczka

PONIEDZIAŁEK 21.06

7.00 Za ¶.p. Mariannę, Aleksandra, Mariana, Helenę Karpisz, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Stefana/12r/, Katarzynę, Franciszka Bydytów, Bronisława, Annę Sławińskich

17.00 Za ¶.p. Przemysława Adamczyk/10r/, Andrzeja

WTOREK 22.06

7.00 Za ¶.p. Stanisława, Wandę Czaplińskich

17.00 Za ¶.p. Henryka Lenarcik/2r/, za zm. z rodz. B±derów i Lenarcików

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk±/od koleżanki Bogusi-Eli/

¦RODA 23.06

7.00 Za ¶.p. Jana, Mariannę, Mieczysława Kurantów, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Władysława Kosickiego, Krzysztofa, Kazimierza Dróżdż

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowska/int. od rodz. Kalbarczyk/

17.00 W intencji Anity Knotek o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski opiekę MB GoĽlińskiej dla całej rodziny

v

CZWARTEK 24.06 UROCZYSTO¦Ć NARODZENIA JANA CHRZCICIELA

7.00 Za ¶.p. Jana, Józefa, Bronisławę, Władysława Widłak, Jana, Antoninę, Mariana, Kazimierza, Dariusza Łysiak, Arkadiusza, Wiesława Kalinowskich

17.00 W intencji ks. Proboszcza o wszelkie potrzebne łaski z racji imienin

PIˇTEK 25.06

7.00 Za ¶.p. Jana, Janinę Siwek, za zmarłych z rodziny

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego, Kazimierza Winek z okazji dnia ojca

17.00 Za ¶.p. Andrzeja Sosnowskiego

SOBOTA 26.06

7.00 Za ¶.p. Józefa/1r/, Henrykę Jobda, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

16.00 Chrzest Jakub, Piotr Styk

17.00 ¦lub: Łukasz Piasecki i Katarzyna Bugalska

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 27.06

7.30 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk±/od córki Bogusławy z mężem/

9.00 Za ¶.p. Władysława/16r/, Honoratę Tywonek, za zm. z rodziny

11.00 W 20 rocznicę ¶lubu Anety i Jerzego z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W intencji ks. Piotra z okazji zbliżaj±cych się imienin

12.30 W 25 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Andrzeja Ciara z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Władysławę/z racji imienin/, Ryszarda Kłos, Jadwigę Kołnierzak, za zm. z rodz. Lenarcików, Kłosów, Milerów, Kołnierzaków.

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

13 - 20.06.2021

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 13.06

7.30 Za ¶.p. Jana Ciarę, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Kamila/4r/, Franciszkę, Bronisława, Stanisława, Lucynę Prac, Stanisława i Stanisławę Kurek, Jana Pyzę

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn±, za Wszystkich modl±cych się z nami, za zmarłych z naszych rodzin

11.00 Z racji imienin Antoniego i Emilii o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

12.30 W intencji Małgorzaty z racji imienin, w 7 rocznicę ¶lubu Wioletty i Marcina z podziękowaniem za wszelkie laski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Antoniego, Jana, Apolonię, Apolinarego Żuraw, Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, Eugeniusza Janickiego

PONIEDZIAŁEK 14.06

7.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od córek z racji dnia ojca/

17.00 W 40 rocznicę ¶więceń kapłańskich ks. Proboszcza

17.00 Za ¶.p. Mirosława, Janinę, Jana Retmanów, Antoninę, Stanisława, Jana Siejków, Zofię Osiadacz, Mirosława Kociszewskiego, Barbarę Dubińsk±.

WTOREK 15.06

7.00 Za ¶.p. Jolantę Przybysz/z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Przemysława Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Aleksandra Guzowskiego/31r/, Genowefę, za zm. z rodziny, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

¦RODA 16.06

7.00 Za ¶.p. Marię Kapołowsk±/5r/, za zm. z rodz. Zielińskich i Kapałowskich

17.00 Za ¶.p. Zofię/10r/, Józefa Lenarcik, za zm. z rodz. Dróżdżów, Lenarcików, Strzeleckich, Zdzisława Jaskulak, Helenę Lis, Bronisławę Knotek

17.00 Za ¶.p. Władysławę Kurowsk±/od kółka Różańcowego z Mariańskiego Porzecza/

CZWARTEK 17.06

7.00 Za ¶.p. Mariannę/2r/, Marka, Edwarda Strachota

17.00 Za ¶.p. Przemka Adamczyka/10r/

17.00 Za ¶.p. Henryka, Kazimierę, Edwarda Cie¶lak

PIˇTEK 18.06

7.00 Za ¶.p. Jana, Stefanię Kot, Janinę, Stanisława, Kamila Powierża, Bogdana JóĽwika

17.00 Za ¶.p. Pawła Majewskiego, za zm. z rodz. Mentrybów i Majewskich

17.00 Za ¶.p. Mirosława Pawlickiego, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

SOBOTA 19.06

7.00 Za ¶.p. Jana Kluczka/z racji imienin/

16.00 ¦lub: Łukasz Jedynak i Anna Retman

17.00 Za ¶.p. Kamila Prac/od kolegów i koleżanek z pracy/

17.00 Za ¶.p. Wacława/4r/, Helenę Zielińskich, Grzegorza Wojtalewicza

18.00 ¦lub: Mateusz Banaszczyk i Anna Mazurek

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 20.06

7.30

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego/z racji imienin/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Weroniki Sosnowskiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W intencji Dzieci Rocznicowych i ich Rodzin

12.30 W intencji Karoliny z podziękowaniem za wszelkie laski z pro¶b± o szczę¶liwe rozwi±zanie, dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Jana Pyza/z racji imienin/, Kamila Prac, Pawła Mroczka

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

06 - 13.06.2021

DZIESIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 06.06

7.30 Za ¶.p. Ryszarda Strzeżka w 30 dzień po ¶mierci

9.00 Za ¶.p. Adama Widłak/11r/, za zm. z rodz. Widłaków i Figlusów

11.00 W 28 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Wojciecha z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 18 rocznicę urodzin Przemysława Gromuł z podziękowaniem za dar życia wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. Henryka, Kazimierę, Edwarda Cie¶lak

12.30 Za ¶.p. Magdalenę/r/, Jana Soska, Zuzannę Grzegrzółka, Adama Soska

17.00 Za ¶.p. Jana Budytę/1r/

PONIEDZIAŁEK 07.06

7.00

17.00 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/int. od Zofii/

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk/int. od Kółka Różańcowego z GoĽlina Małego/

WTOREK 08.06

7.00

17.00 Za ¶.p. Kazimierza/40r/, Helenę, Wacława KuĽnia, Natalię i Edwarda Dremel

¦RODA 09.06

7.00 Za ¶.p. Ireneusza Zielińskiego/17r/, za zm. z rodzin Zielińskich, Wójcików, Szymańskich.

17.00 Za ¶.p. Stanisławę i Wiktora Kołnierzak, Danutę Goł±b, Grzegorza, Krystynę, Jana Strzeżek, Michała Rocka

CZWARTEK 10.06

7.00

17.00 W 22 rocznicę ¶lubu Jolanty i Jarosława z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże dla Jubilatów, ich dzieci. O opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Strzeżka/od koleżanek z oddziału ginekologii, położnictwa i noworodków w Otwocku/

PIˇTEK 11.06 UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

7.00 Za ¶.p. Leokadię, Arkadiusza Rybarczyk, za zm. z rodzin Rybarczyków i Widłaków.

17.00 W intencji Zosi z racji I rocznicy urodzin

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyk

SOBOTA 12.06

7.00 Za ¶.p. Teresę Gontarz/4r/, dziadków Gontarzów, Ciarów, za zm. z rodziny

15.00 ¦lub: Damian Czarnecki i Agnieszka Gałecka

16.00 ¦lub:

17.00 ¦lub: Mateusz Kasprzak i Agata Widłak

18.00 ¦lub: Sebastian Tomaszewski i Lidia Pi±tkowska

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 13.06

7.30

9.00 Za ¶.p. Kamila/4r/, Franciszkę, Bronisława, Stanisława, Lucynę Prac, Stanisława i Stanisławę Kurek, Jana Pyzę

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn±, za Wszystkich modl±cych się z nami, za zmarłych z naszych rodzin

11.00 Z racji imienin Antoniego i Emilii o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

12.30 W intencji Małgorzaty z racji imienin, w 7 rocznicę ¶lubu Wioletty i Marcina z podziękowaniem za wszelkie laski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Antoniego, Jana, Apolonię, Apolinarego Żuraw, Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, Eugeniusza Janickiego

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

30.05 -06.06.2021

UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEJ TRÓJCY 30.05

7.30 Za ¶.p. Helenę Lis, Salomeę Dembeck±/30r/, za zm. z rodz. Lisów, Kłosów, Dębeckich, Sekułów

9.00 Za ¶.p. Jerzego Rozum, Helenę, Mariana Zaręba, za zm. z rodz. Rozumów i Zarębów

11.00 Z racji I komunii Kacpra Kabali o wszelkie potrzebne łaski, opiekę MB GoĽlińskiej/int. od dziadków/

11.00 W 40 rocznicę urodzin Dariusza z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego rodziny

12.30 Za ¶.p. Jerzego Boguckiego/1r/

Chrzest: Anastazja Szczepanska

17.00 Za ¶.p. Stanisława i Mariannę Piekarniak, Stanisława Szczypka, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Cecylię, Mieczysława Szajnach, Jerzego, Tadeusza Wójcik, za zm. z rodz. Domareckich i Szajnachów

PONIEDZIAŁEK 31.05

7.00 w 20 rocznicę urodzin Tomasza z podziękowaniem za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże

17.00 O Boże błogosławieństwo, ¶wiatło Ducha ¶w. dla Dzieci z racji ich ¶więta

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int. od Marianny Wawer z rodzin±/

WTOREK 01.06

7.00 Za ¶.p. Ryszarda/25r/, Władysławę Kłos, Jadwigę Kołnierzak, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Stanisława, Andrzeja,Leokadię, Mieczysława, Elżbietę Szlasa, Zofię, Stefana Deska, Mariana Majewskiego

17.00 Za ¶.p. Franciszkę/r/, Bronisława, Lucynę, Stanislawa, Kamila Prac, Stanisława i Stanisławę Kurek

¦RODA 02.06

7.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego z racji dnia dziecka

17.00 Za ¶.p. Katarzynę/25r/, Jana, Waclawa, Stanisława, Henryka Tywonek, Wacława Szymańskiego

17.00 Za ¶.p. Stanisława Płonczyńskiego

CZWARTEK 03.06 UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

9.00 Za ¶.p. Jerzego Zatorskiego/12r/,za zm. z rodz. Majaków, Lewinskich, Zatorskich

9.00 W 84 rocznicę urodzin Małgorzaty Boroń z podziękowaniem za wszelki łaski z pro¶b± o dalsze błogosławienstwo Boże i opiekę MB GoĽlinskiej/int. od siostry i szwagra/

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Jana, Bronisławę WoĽniak, Władysława, Stanisławę Sowa, Wacława, Leokadię Zielińskich

17.00 Za ¶.p. Józefa Garskiego

PIˇTEK 04.06

7.00 Za ¶.p. Józefę Paduch

17.00 Za ¶.p. Sławomira/21r/, Annę Ksi±żek, Józefę/10r/i Stanisława Parol, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Gabrieli i Zygmunta Kabala

SOBOTA 05.06

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

11.00 W intencji Dzieci przystępuj±cych do I komunii ¶w. i ich Rodzin

16.00 ¦lub: Marek Piecka i Grażyna Jałocha

17.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego/3r/, Henryka Ajdackiego, Helenę, Aleksandra, Dariusza Lewińskich, Mariannę, Andrzeja, Zofię, Henryka KuĽnickich

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

18.00 ¦lub: Kamil Gawinek i Agnieszka Szot

DZIESIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 06.06

7.30 Za ¶.p. Ryszarda Strzeżka w 30 dzień po ¶mierci

9.00 Za ¶.p. Adama Widłak/11r/, za zm. z rodz. Widłaków i Figlusów

11.00 W 28 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Wojciecha z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 18 rocznicę urodzin Przemysława Gromuł z podziękowaniem za dar życia wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. Henryka, Kazimierę, Edwarda Cie¶lak

12.30 Za ¶.p. Magdalenę/r/, Jana Soska, Zuzannę Grzegrzółka, Adama Soska

17.00 Za ¶.p. Jana Budytę/1r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

23 - 30.05.2021

UROCZYSTO¦Ć ZESŁANIA DUCHA ¦WIĘTEGO 23.05

7.30 Za ¶.p. zmarłych z rodziny Ciara

9.00 Za ¶.p. Zofię/29r/, Zenona/9r/ Gos, za zm. z rodzin Gosów, Galasów, Zarębów, Budytów, dziadków Młynarczyków, Mariana Krzemińskiego

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 W intencji Sylwii i Mikołaja z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Zofię, Józefa ,Jerzego Ciara

PONIEDZIAŁEK 24.05 ¦WIĘTO NMP MATKI KO¦CIOŁA

7.00

17.00 Za ¶.p. Zofię/2r/ i Michała Gontarz, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int. od Teresy Pyza i rodz. Osińskich/

WTOREK 25.05

7.00

17.00 Za ¶.p. Zofię i Stefana Piaseckich, Władysława Kondeja, dziadków Kondejów i Piaseckich

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka

¦RODA 26.05

7.00

17.00 Za ¶.p. Władysławę, Ryszarda Kłos, Jadwigę Kołnierzak/z racji dnia matki/

17.00 Za ¶.p. Apolonię, Romana Budytów/z racji dnia matki i ojca od córki i synów/

CZWARTEK 27.05 ¦WIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

7.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Jana i Wacława Widłak, Walerię, Antoniego, Mariannę Chabrzyńskich, za zm. z rodz. Widłaków i Chabrzyńskich

17.00 W intencji Bogu wiadomej

PIˇTEK 28.05

7.00 Za ¶.p. Romana/r/, Zofię Jeziorek, Małgorzatę Kluczek, za zm. z rodz. Praców, Dudków, Jobdów

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/int. od cioci Zofii i Gabrysi/

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int od Agnieszki i Jacka/

SOBOTA 29.05

7.00 Za ¶.p. Anielę, Władysława, Mariana, Jana Kowalczyków i Gontarzów

17.00 Za ¶.p. Teodozję/8r/, Henryka, Lucjana Pawlińskich

17.00 Za ¶.p. Eugeniusza/15r/

17.00 Za ¶.p. Apolonię i Romana Budyta/int. z racji dnia matki i ojca/

UROCZYSTO¦Ć NAJ¦WIĘTSZEJ TRÓJCY 30.05

7.30 Za ¶.p. Helenę Lis, Salomeę Dembeck±/30r/, za zm. z rodz. Lisów, Kłosów, Dębeckich, Sekułów

9.00 Za ¶.p. Jerzego Rozum, Helenę, Mariana Zaręba, za zm. z rodz. Rozumów i Zarębów

11.00 Z racji I komunii Kacpra Kabali o wszelkie potrzebne łaski, opiekę MB GoĽlińskiej/int. od dziadków/

11.00 W 40 rocznicę urodzin Dariusza z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego rodziny

12.30 Za ¶.p. Jerzego Boguckiego/1r/

Chrzest: Anastazja Szczepanska

17.00 Za ¶.p. Stanisława i Mariannę Piekarniak, Stanisława Szczypka, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Cecylię, Mieczysława Szajnach, Jerzego, Tadeusza Wójcik, za zm. z rodz. Domareckich i Szajnachów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

16 - 23.05.2021

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY 16.05

7.30 Za ¶.p. Janinę Mróz/od Małgorzaty i Tadeusza/

9.00 Za ¶.p. Stefanię Szewczak/r/, Andrzeja, Józefa, Romana, Henryka Wardak

11.00 W 90 rocznicę urodzin Heleny Kluczek z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 8 rocznicę ¶lubu Beaty i Mariusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej dla Nich i syna Tomasza

12.30 Za ¶.p. Andrzeja/z racji imienin/ i Przemysława Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz

PONIEDZIAŁEK 17.05

7.00 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/int. od siostry Zofii/

17.00 Za ¶.p. Ludwika/11r/ i Genowefę Nowa

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 18.05

7.00 Za ¶.p. Aleksandrę, Wacława, Stefana Tywonków, za zm. z rodziny

17.00 W 9 rocznicę urodzin Marty, 7 rocznicę urodzin Klary z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int. od Magdaleny i Alberta z rodzin±/

¦RODA 19.05

7.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int. od pracowników Alpina Mróz/

17.00 Za ¶.p. Andrzeja Adamczyka

17.00 Za ¶.p. Stanisława Kurowskiego/r/, Genowefę

CZWARTEK 20.05

7.00 Za ¶.p. Helenę/11r/, Jana, Justynę Ciara, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyka/int. od córki Anny/

17.00 Za ¶.p. Zofię, Stanisława, Adama/7r/ Szostak

PIˇTEK 21.05

7.00 Za ¶.p. Ewę, Hieronima, Jerzego Boguckich, Adama Soskę

17.00 Za ¶.p. Helenę, Władysława, Sabinę, Zygmunta, Henryka Czaplińskich, Zygmunta Strzeżka, Władysława Koselskiego

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int od rodz. Dróżdż i Lipińskich/

SOBOTA 22.05

v7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

16.00 ¦lub: Michał Strzeżek i Patrycja Jałocha

17.00 Za ¶.p. Wacława/2r/, Annę, Bronisława Sławińskich

UROCZYSTO¦Ć ZESŁANIA DUCHA ¦WIĘTEGO 23.05

7.30 Za ¶.p. zmarłych z rodziny Ciara

9.00 Za ¶.p. Zofię/29r/, Zenona/9r/ Gos, za zm. z rodzin Gosów, Galasów, Zarębów, Budytów, dziadków Młynarczyków, Mariana Krzemińskiego

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 W intencji Sylwii i Mikołaja z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Zofię, Józefa ,Jerzego Ciara

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

09 -16.05.2021

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 09.05

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 24

9.00 Za ¶.p. Wiktorię, Wacława, Jana, Cecylię Tywonek

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od Mieczysławy i Sylwestra Chałupka/

12.30 Za ¶.p. Krzysztofa Krawczyk w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Feliksę i Feliksa Łuczaków

PONIEDZIAŁEK 10.05

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 25

17.00 W intencji mieszkańców GoĽlina Górnego, GoĽlina Małego, Gusina , Siedzowa, ich sadów, pól

17.00 Za ¶.p. Leokadię Uziak/4r/, Józefa, Bronisławę Po¶wiata, Antoniego, Przemysława, Antoniego Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Henryka Ogrodnika/10r/, za zm. z rodziny

WTOREK 11.05

7.00 Za ¶.p. Eugeniusza Janickiego/r/, za zm. z rodziny

17.00 W intencji mieszkańców Szymanowic Dużych, Małych, Niecieczy, Mariańskiego Porzecza

17.00 Za ¶.p. Czesława/26r/, Adama Adamczyka

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 26

¦RODA 12.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 27

17.00 W intencji mieszkańców Nowego Podola, Wicia, Ostregoboru, Tatarczyska ich sadów, pól

17.00 Za ¶.p. Zofię, Józefa Lenarcik, Kazimierza, Antoniego, Krzysztofa Dróżdż, za zm. z rodzin Strzeleckich, Lenarcików, Helenę Lis, Zdzisława Jaskulak

17.00 Za ¶.p. Kazimierza/35r/, Zofię Sabałów, za zm. z rodz. Sabałów, Szczepańskich, za dusze w czy¶ćcu

CZWARTEK 13.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 28

17.00 O potrzebne łaski dla Staszka

17.00 Za ¶.p. Feliksę, Tadeusza, Witolda Zawadków, Romana Kurowskiego, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/int. od Martyny, Michała, Piotra/

PIˇTEK 14.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 29

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Budytę/9r/, za zm. z rodz. Budytów i Sosnowskich

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Strzeżka/int. od koleżanek i kolegów z pracy Agnieszki rehabilitacja Gruca/

SOBOTA 15.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 30

16.00 ¦lub: Tomasz Lizer i Aleksandra Kurdel

17.00 W pewnej intencji

18.00 ¦lub: Michał R±bel i Emilia Budyta

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY 16.05

7.30 Za ¶.p. Janinę Mróz/od Małgorzaty i Tadeusza/

9.00 Za ¶.p. Stefanię Szewczak/r/, Andrzeja, Józefa, Romana, Henryka Wardak

11.00 W 90 rocznicę urodzin Heleny Kluczek z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 8 rocznicę ¶lubu Beaty i Mariusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej dla Nich i syna Tomasza

12.30 Za ¶.p. Andrzeja/z racji imienin/ i Przemysława Adamczyk

17.00 Za ¶.p. Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

02 - 09.05.2021

PIˇTA NIEDZIELA WIELKANOCY 02.05

7.30 Za ¶.p. Adama Marzec/18r/, za zm. z rodz. Marców i Piekarskich

9.00 Za ¶.p. Stanisława, Apolonię Szlasa, za zm. z rodziny

11.00 O dary Ducha ¦w., pomy¶lne zdanie egzaminu i wła¶ciwy wybór dalszej drogi.

11.00 W 30 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Jacka z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i Ich najbliższych

12.30 W 65 rocznicę urodzin Stanisława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia, opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 17

PONIEDZIAŁEK 03.05 NMP KRÓLOWEJ POLSKI

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 18

9.00

11.00 W 50 rocznicę urodzin Anny Mróz z podziękowaniem za dar życia , wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30

17.00 Za ¶.p. Zygmunta, Genowefę, Jana Budyta, Zenobię i Edwarda Ciara

WTOREK 04.05

7.00 O Boże błogosławieństwo, ¶wiatło Ducha ¶w., opiekę MB GoĽlińskiej dla wszystkich zdaj±cych maturę

17.00 W 18 rocznicę urodzin Huberta z podziękowaniem za dar życia , wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 19

¦RODA 05.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 20

17.00 Za ¶.p. Waldemara i Kazimierza Kacprzak

17.00 Za ¶.p. Jana Jagodzińskiego w 30 dzień po ¶mierci

CZWARTEK 06.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 21

17.00 Za ¶.p. Henryka Kosickiego/5r/, Władysławę, Małgorzatę

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Strzeżka w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 07.05

7.00 O dar potomstwa dla Joanny i Radka

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 22

17.00 Za ¶.p. Karolinę Łuczak/2r/

SOBOTA 08.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 23

16.00 ¦lub: Szymański Marcin i Agnieszka Ćwiek

17.00 Za ¶.p. Stanisława/z racji imienin/, Lucynę, Kamila Prac, Jakuba Kołnierzak

17.00 Za ¶.p. Zbigniewa, Wacława Strzeżek, Mariannę, Stanisława, Janinę, Zygmunta Ejneberg

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 09.05

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 24

9.00 Za ¶.p. Wiktorię, Wacława, Jana, Cecylię Tywonek

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od Mieczysławy i Sylwestra Chałupka/

12.30 Za ¶.p. Krzysztofa Krawczyk w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Feliksę i Feliksa Łuczaków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

25.04. - 02.05.2021

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 25.04

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 10

9.00 Za ¶.p. Stefanię, Maksymiliana, Romanę, Hannę Sławińskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od rodz. Pyzów/

12.30 O łaskę zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Tadeusza

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego/6r/, Franciszkę Kobuz/13r/ za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 26.04

7.00 Za ¶.p. Mariannę, Wojciecha, Stefana, Feliksa Krawczyk

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 11

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od rodz. Kuleszów i Pieczara/

WTOREK 27.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 12

17.00 Za ¶.p. Wacława, Irenę, Stanisława B±bik, Henrykę, Mieczysława Przybysz, Agnieszkę Kowalsk±, Bogumiłę Chodosz, Alinę, Kazimierza Kurach

17.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od Anety i Kamila/

¦RODA 28.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 13

17.00 Za ¶.p. Bolesława Knotek w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od Mateusza/

CZWARTEK 29.04

7.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od rodz. Nakoniecznych/

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 14

17.00 Za ¶.p. Zofię Gos w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 30.04

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 15

18.00 ¦lub: Zawistowski Oskar i Katarzyna Przybysz

SOBOTA 01.05

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 16

17.00 W 18 rocznicę urodzin Moniki z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Roberta/7r/ i Jana/43/, o powrót do zdrowia dla Krystyny

PIˇTA NIEDZIELA WIELKANOCY 02.05

7.30 Za ¶.p. Adama Marzec/18r/, za zm. z rodz. Marców i Piekarskich

9.00 Za ¶.p. Stanisława, Apolonię Szlasa, za zm. z rodziny

11.00 O dary Ducha ¦w., pomy¶lne zdanie egzaminu i wła¶ciwy wybór dalszej drogi.

11.00 W 30 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Jacka z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i Ich najbliższych

12.30 W 65 rocznicę urodzin Stanisława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia, opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 17

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

18 - 24.04.2021

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 18.04

7.30 Za ¶.p. Barbarę i Jerzego Michalczyk, Janinę Wołosz

9.00 Za ¶.p. Krzysztofa/3r/, Kazimierza Dróżdż, Władysława Kosickiego

11.00 W intencji Łucji i Szymona w 3 rocznicę urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 18 rocznicę urodzin Amelii Bieleckiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest Łucji Boguckiej

12.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 3

17.00 Za ¶.p. Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. z rodz. Sielskich i Żurawiów

PONIEDZIAŁEK 19.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 4

17.00 Za ¶.p. Bronisławę, Józefa Adamczyk, Czesława, Sabinę, Adama

17.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Antoninę, Jana Siejków, Mirosława, Janinę, Jana Retman, Zofię Osiadacz, Mirosława Kociszewskiego, Barbarę Dubińsk±

WTOREK 20.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 5

17.00 Za ¶.p. Henrykę Jaworsk±, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Wacławę/r/ i Władysława Chlebowskich

¦RODA 21.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 6

17.00 Za ¶.p. Andrzeja B±bik/3r/

17.00 Za ¶.p. Genowefę Piekarniak/r/

CZWARTEK 22.04

7.00 Za ¶.p. Martę/20r/, Kazimierza Bieleckich, Andrzeja Makulca, Konrada Żmudzina za zm. z rodz. Bieleckich i Ksi±żków

17.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 7

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Strzeżka/od koleżanek i kolegów z izby przyjęć PCZ Otwock/

PIˇTEK 23.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 8

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Mariannę Sabała/2r/

SOBOTA 24.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 9

7.00 O łaskę zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Władysławy i Jacka

17.00 ¦lub: Augustyniak Rafał i Widłak Dominika

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 25.04

7.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 10

9.00 Za ¶.p. Stefanię, Maksymiliana, Romanę, Hannę Sławińskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Janinę Mróz/od rodz. Pyzów/

12.30 O łaskę zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Tadeusza

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego/6r/, Franciszkę Kobuz/13r/ za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

11 - 18.04.2021

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Waldemara/5r/ i Kazimierza Kacprzak

11.00 W 25 rocznicę ¶lubu Anny i Tomasza Sucheckich z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W intencji siostry Marianny Widłak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 70 rocznicę urodzin Henryka Kasprzaka z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/int. od żony i dzieci/

12.30 W 15 rocznicę urodzin Natalii Wieczorkiewicz z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Stefanię, Zdzisława Jaskulak, Bronisławę Knotek, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 12.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Przemysława i Andrzeja Adamczyk

WTOREK 13.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Ewę Rozum/z racji imienin/

¦RODA 14.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Mateusza Zielińskiego/25r/, za zm. z rodz. Zielińskich, Wójcików, Szymanków

CZWARTEK 15.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Marka, Aleksandrę, Stanisława Jedynak, Jerzego Olszewskiego, Zofię, Józefa, Jana, Patrycję Gr±żka

PIˇTEK 16.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 1

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę/od te¶ciów/

SOBOTA 17.04

7.00 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 2

17.00 Za ¶.p. Natalię, Stanisława/30r/, Alinę Le¶niak, Mariannę, Aleksandra Sternów, Wacława Rutę, Michalinę Rybarczyk

17.00 Za ¶.p. Zofię/r/, Jana Ciara, Teresę Gontarz, za zm. z rodziny

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 18.04

7.30 Za ¶.p. Barbarę i Jerzego Michalczyk, Janinę Wołosz

9.00 Za ¶.p. Krzysztofa/3r/, Kazimierza Dróżdż, Władysława Kosickiego

11.00 W intencji Łucji i Szymona w 3 rocznicę urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 18 rocznicę urodzin Amelii Bieleckiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

12.30 Za ¶.p. Józefę Mazurkiewicz gregorianka 3

17.00 Za ¶.p. Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. z rodz. Sielskich i Żurawiów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

04 - 11.04.2021

UROCZYSTO¦Ć ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 04.04

6.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 W intencji Beaty i Mariusza Chodosz, dziadków Doroty i Waldemara, Jolanty i Tadeusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

12.30 W intencji Renaty z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Małgorzatę Kosick±/4r/

ONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05.04

7.30

9.00 Za ¶.p. Władysławę, Ryszarda Kłos/z racji imienin/, Jadwigę Kołnierzak, za zm. z rodziny

11.00 W 18 rocznicę urodzin Aleksandry z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 35 rocznicę ¶lubu z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

12.30

17.00 Za ¶.p. Henryka Budytę

WTOREK 06.04

7.00 Za ¶.p. Bolesława Knotek/od chrze¶nicy Jolanty z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Janinę Lenarcik/od Renaty Gontarz/

17.00 Za ¶.p. Zofię Gos msza ¶w. pogrzebowa

¦RODA 07.04

7.00

17.00 Za ¶.p. Adama Ciara, za zm. z rodz. Ciarów i Krzysztoszków

17.00 Za ¶.p. Barbarę Widłak/1r/, za zm. z rodz. Widłaków i Kowalskich

CZWARTEK 08.04

7.00 Za ¶.p. Antoniego Jaworskiego/10r/, Annę, Jana, za zm. z rodz. Pasików

17.00 Za ¶.p. Władysława Ksi±żka, Helenę, Józefa Knotek, za zm. z rodz.

PIˇTEK 09.04

7.00 Za ¶.p. Józefa/11r/, Genowefę, Dariusza Piesiewicz

17.00 Za ¶.p. Jana Gomółkę, za zm. z rodziny

SOBOTA 10.04

7.00 Za ¶.p. Genowefę, Tadeusza Chmielewskich, dziadków Szlasów, Chmielewskich

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyk/3r/

17.00 Za ¶.p. Cecylię i Zygmunta, Kamila Głaszcz, Wiesławę i Mariana Kamler, Józefa Droszczaka, za zm. z rodziny

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Waldemara/5r/ i Kazimierza Kacprzak

11.00 W 25 rocznicę ¶lubu Anny i Tomasza Sucheckich z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W intencji siostry Marianny Widłak z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 70 rocznicę urodzin Henryka Kasprzaka z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/int. od żony i dzieci/

12.30 W 15 rocznicę urodzin Natalii Wieczorkiewicz z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

17.00 Za ¶.p. Stefanię, Zdzisława Jaskulak, Bronisławę Knotek, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

28.03 - 04.04.2021

NIEDZIELA PALMOWA 28.03

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Ryszarda Strzeżek/6r/, Ewę Banasiewicz

11.00 W rocznicę urodzin Natalii z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 68 rocznicę urodzin Stanisławy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. Genowefę, Mariana Bugalskich, Marię, Wacława Kabala, Apolonię Żuraw, za zm. z rodz.

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

PONIEDZIAŁEK 29.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Władysławę i Piotra Rybarczyk/r/, za zm. z rodz. Zielińskich i Rybarczyków

17.00 Za ¶.p. Leokadię Krawczyk/od wnuczki Kamili z mężem i dziećmi/

WTOREK 30.03

7.00 Za ¶.p. Stanisławę, Mariana, Andrzeja Sosnowskich, Michalinę, Piotra Dominiczak, Halinę, Zygmunya Idzik, Henryka Gromół, Jana Gał±zkę

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta, Romana, Barbarę, Andrzeja, Jana, Katarzynę, Stanisława, Tadeusza, Jana

¦RODA 31.03

7.00 Za ¶.p. Henryka/2r/, Stefana Sławińskich, Wacława Krawczyka, za zm. z rodz. Sławińskich i Kołnierzaków

17.00 W 70 rocznicę urodzin Zdzisławy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

WIELKI CZWARTEK 01.04

19.00

WIELKI PIˇTEK 02.04

19.00

SOBOTA 03.04

19.00

UROCZYSTO¦Ć ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 04.04

6.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 W intencji Beaty i Mariusza Chodosz, dziadków Doroty i Waldemara, Jolanty i Tadeusza z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

12.30 W intencji Renaty z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Małgorzatę Kosick±/4r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

21 - 28.03.2021

PIˇTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03 REKOLEKCJE

7.30 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od rodz. Z Elbl±ga/

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego/10r/

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Helenę, Zdzisława,Józefa/z racji imienin/ Lempkowskich

17.00 Za ¶.p. Józefa Smolińskiego/9r/, Stanisława, Sylwestra, za zm. z rodz. Winków i Smolińskich

PONIEDZIAŁEK 22.03

9.00 Za ¶.p. Józefę/r/, Franciszka, Teresę Gontarzów, za zm. z rodziny

11.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Alinę Gos, Sebastiana, Genowefę, Wacława Mi±sek

18.30

WTOREK 23.03

9.00 Za ¶.p. Jana Kluczka/3r/

11.00

17.00 Za ¶.p. Grzegorza, Krystynę, Zbigniewa, Jana Strzeżek, Michała Rocka, Stanisławę, Wiktora Kołnierzak, Danutę Goł±b

18.30

¦RODA 24.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Bronisławę Chojnack±/od Janiny i Wiesława Ciara/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Nowackiego/10r/, za zm. z rodziny

CZWARTEK 25.03 UROCZYSTO¦Ć ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

7.00

17.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB GoĽlińskiej i ¶w. Józefa dla Andrzeja i Katarzyny, ich dzieci i rodziców

17.00 W intencji Kółek Różańcowych

PIˇTEK 26.03

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od siostry Zosi z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk w 30 dzień po ¶mierci

SOBOTA 27.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Bronisławę Widłak, Stanisława, Teresę Łuczak, za zm. z rodz. Widłaków i Szostaków

17.00 Za ¶.p. Apolonię/1r/ i Apolinarego Żuraw, za zm. z rodziny

NIEDZIELA PALMOWA 28.03

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Ryszarda Strzeżek/6r/, Ewę Banasiewicz

11.00 W rocznicę urodzin Natalii z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 68 rocznicę urodzin Stanisławy z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

14 - 21.03.2021

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.03

7.30 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od Joli z rodzin±/

9.00 Za ¶.p. Maksymiliana, Stefanię, Romana, Hannę Sławińskich

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Adama Adamczyka w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Stefana Sławińskiego/6r/, za zm. z rodzin Sławińskich i Gajowników

PONIEDZIAŁEK 15.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Józefa Łuszczyka/int. z racji imienin/, za zm. dziadków

WTOREK 16.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Zbigniewa Węgrzynka/int. z racji imienin/

¦RODA 17.03

7.00 Za ¶.p. Andrzeja Łuczaka/12r/, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

17.00 W 3 rocznicę urodzin Weroniki Retman z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatki i rodziny

CZWARTEK 18.03

7.00 Za ¶.p. Henrykę i Józefa, Zofię i Jana Jobda, Franciszkę i Bronisława Prac

17.00 W intencji Kółka Różańcowego ¶w. Józefa

17.00 Za ¶.p. Józefa Skrońskiego, Grażynę Staręga

PIˇTEK 19.03 UROCZYSTO¦Ć ¦W. JÓZEFA

7.00 Za ¶.p. Józefa i Mariannę Grylak, Józefa Kluczka, Józefa Mi±ska, Józefa Osiadacza, Józefa Chabiora, Józefów Strzeżków.

17.00 O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

17.00 Za ¶.p. Józefa, Zofię Lenarcik, Krzysztofa, Kazimierza, Antoniego Dróżdż, Mariannę, Edwarda Strachota, Zdzisława Jaskulaka, Helenę Lis, za zm. z rodz. Strzeleckich

SOBOTA 20.03

7.00 Za ¶.p. Józefa/z racji imienin/, Antoniego, Józefę Kucharskich

17.00 Za ¶.p. Reginę, Tadeusza Rozum, Natalię, Józefa, Bronisławę, Jana, Władysława Widłak, za zm. z rodz. Kalinowskich

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/int. od Jagody/

PIˇTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03 REKOLEKCJE

7.30 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od rodz. Z Elbl±ga/

9.00 Za ¶.p. Jana Kosickiego/10r/

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30

17.00 Za ¶.p. Józefa Smolińskiego/9r/, Stanisława, Sylwestra, za zm. z rodz. Winków i Smolińskich

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

07 - 14.03.2021

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 07.03

7.30 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od Joli z córkami/

9.00 Za ¶.p. Kazimierza i Waldemara Kacprzak, za zmarłych rodziców

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika, Romana Szczepańskiego, Kazimierza Bieleckiego, Adama Soskę, za zm. z rodz. Bieleckich, Szczepańskich

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Edwarda Żmudzin, Władysławę i Stanisława B±bik, Katarzynę i Stanisława Fic, Edwardę, Stanisława Pieczonków

17.00 Za ¶.p. Adama Adamczyka/od rodz. Rozumów/

PONIEDZIAŁEK 08.03

7.00 Za ¶.p. Bronisławę Chojnack± w 30 dzień po ¶mierci

17.00 O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodziny Czaplińskich/

WTOREK 09.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Wojciecha Frieda/5r/

¦RODA 10.03

7.00 Za ¶.p. Stanisława Połosaka/3r/

17.00 Za ¶.p. Annę/21r/ i Sławomira Ksi±żek, Józefę i Stanisława Parol, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Andrzeja i Przemysława Adamczyk

CZWARTEK 11.03

7.00

17.00 O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

17.00 Za ¶.p. Elżbietę Pientka/13r/, Karolinę Łuczak, Stefana Osiadacz

PIˇTEK 12.03

7.00

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyk/z racji imienin/

17.00 Za ¶.p. Henryka/16r/, Wandę, Jadwigę Łuczak, Mariannę Siekierzyńsk±, Józefa Zaręba.

SOBOTA 13.03

7.00 Za ¶.p. Władysława, Stefanię, Wacława, Adama Grzegrzółka

17.00 Za ¶.p. Władysławę/1r/, Henryka, Małgorzatę Kosickich

17.00 Za ¶.p. Alinę/2r/, Edwarda DĽwigała, Jana, Józefę, Jana Budyta

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.03

7.30 Za ¶.p. Gabrielę Krawczyk/od Joli z rodzin±/

9.00 Za ¶.p. Maksymiliana, Stefanię, Romana, Hannę Sławińskich

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Adama Adamczyka w 30 dzien po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Stefana Sławińskiego/6r/, za zm. z rodzin Sławińskich i Gajowników

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

28.02. - 07.03.2021

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28.02

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzaka/od siostry Marty z rodzin±/

9.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego, za zm. z rodziny

11.00 W 45 rocznicę urodzin Krzysztofa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. Ewę Kurowsk±/50r/, Dariusza Sowę, za zm. z rodz. Kurowskich

17.00 Za ¶.p. Adama/28/

PONIEDZIAŁEK 01.03

7.00 Za ¶.p. Adama/29/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Adama, Marię, Tomasza Widłak, Katarzynę, Tomasza Kluczków, za zm. z rodz. Widłaków, Kluczków, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

WTOREK 02.03

7.00 Za ¶.p. Helenę, Jana, Justynę Ciara, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Adama Soska/30/ gregorianka

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Tchorka w 30 dzień po ¶mierci

¦RODA 03.03

7.00 Za ¶.p. Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Helenę, Jana, Wiesława Gnat, Agnieszkę Januszkiewicz, Janinę Bahman, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Winek

17.00 Za ¶.p. Adama Soskę/r//od pracowników/

CZWARTEK 04.03

7.00 Za ¶.p. Bolesława, Mariannę, Halinę Zapa¶nik

17.00 Za ¶.p. Kazimierza, Krzysztofa Dróżdż

17.00 Za ¶.p. Rodziców Genowefę i Antoniego Zajkowskich, Genowefę, Teresę, Hannę, Barbarę, Krystynę, Antoniego, za zm. z rodz. Zajkowskich

PIˇTEK 05.03

7.00 Za ¶.p. Jana/r/ i Stanisławę Osiadacz

17.00 Za ¶.p. Adama Soska/r/

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę, za zm. z rodz. Sowów

SOBOTA 06.03

7.00 Za ¶.p. Feliksę/8r/ i Andrzeja Sabała, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Romana Sobiepanka, Kamila Głaszcz/od rodziny Ciara i Doroszaków/

17.00 Za ¶.p. Bronisława, Franciszkę, Lucynę, Stanisława, Kamila Prac

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 07.03

7.30

9.00 Za ¶.p. Kazimierza i Waldemara Kacprzak, za zmarłych rodziców

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Edwarda Żmudzin, Władysławę i Stanisława B±bik, Katarzynę i Stanisława Fic, Edwardę, Stanisława Wieczorków

17.00 Za ¶.p. Adama Adamczyka/od rodz. Rozumów/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

21 - 28.02.2021

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.02

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Adama /21/

11.00 W intencji Anety, Kamila, Magdaleny, Alberta, Martyny, Michała z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Mrozów/

12.30 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodz. Kowalczyków/

17.00 Za ¶.p. Stefana/1r/, Apolonię, Henryka Karpisz, za zm. z rodz. Karpiszów i Budytów

PONIEDZIAŁEK 22.02

7.00 Za ¶.p. Adama/22/

17.00 Za ¶.p. Lucjana Zielińskiego/20r/, za zm. z rodz. Kapałowskich i Zielińskich

WTOREK 23.02

7.00 Za ¶.p. Adama/23/

17.00 Za ¶.p. Stanisława Kabala, Władysława, Franciszkę, Andrzeja, Jarosławę, Stefana Senczuk

17.00 Za ¶.p. Henryka Lenarcika, za zm. z rodz. Lenarcików i B±derów

¦RODA 24.02

7.00 Za ¶.p. Adama/24/

17.00 Za ¶.p. Alinę Lenarczyk w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Zofię/16r/, Stefana Piaseckich, za zm. z rodz. Piaseckich i Kondejów

CZWARTEK 25.02

7.00 Za ¶.p. Adama/25/

17.00 Za ¶.p. Romana, Józefę, Jana Lewińskich, Franciszkę, Pawła Szczepańskich

17.00 Za ¶.p. Bronisławę Chojnack±/od rodz. Łuczaków i Lodowskich/

PIˇTEK 26.02

7.00 Za ¶.p. Adama/26/

17.00 Za ¶.p. Walentego/5r/, Bronisławę, zm. z rodziny Kołnierzaków, Stanisławę Jedynak

17.00 Za ¶.p. Barbarę, Katarzynę/r/, Stanisława, Andrzeja, Jana Budytów

SOBOTA 27.02

7.00 Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Adama/27/

17.00 Za ¶.p. Mirosława Retmana, Mirosława Kociszewskiego

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28.02

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od siostry Marty z rodzin±/

9.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego, za zm. z rodziny

11.00 W 45 rocznicę urodzin Krzysztofa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. Ewę Kurowsk±/50r/, Dariusza Sowę, za zm. z rodz. Kurowskich

17.00 Za ¶.p. Adama/28/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

14 - 21.02.2021

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 14.02

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Adama /8r/, Adelę/14/ Gwardys.

11.00 W 50 rocznicę urodzin Mirosława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego rodziny

12.30 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodz. Ciarów i Traczyków

17.00 Za ¶.p. Adama Soska/14/

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Stanisława, Jerzego Zaręba, dziadków z obydwu stron.

PONIEDZIAŁEK 15.02

7.00 Za ¶.p. Adama/15/

17.00 Za ¶.p. Stanisława/1r/, Zofię-Halinę, Mirosława Pawlickich, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodz. Kacprzaków/

WTOREK 16.02

7.00 Za ¶.p. Adama/16/

17.00 Za ¶.p. Bronisławę Chojnack±/od rodz. Głaszcz/

17.00 Za ¶.p. Apolonię, Romana Budyta/od Agnieszki i Łukasza z rodzinami/

¦RODA POPIELCOWA 17.02

9.00 Za ¶.p. Adama/17/

11.00

17.00 Za ¶.p. Czesława Adamczyka

17.00 Za ¶.p. Martę/1r/, Andrzeja/12r/ Kasprzak, za zm. z rodz. Kasprzaków i Gozdalików

CZWARTEK 18.02

7.00 Za ¶.p. Adama/18/

17.00 Za ¶.p. Tomasza/26r/, Cecylię Szczepańskich

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyk/od Piotra Zaręby z rodzin±/

PIˇTEK 19.02

7.00 Za ¶.p. Adama/19/

17.00 Za ¶.p. Romana/r/, Apolonię Budyta, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Grzegorza, Krystynę/5r/, Zbigniewa/2r/, Jana Strzeżków, Michała Rocka, Stanisławę i Wiktora Kołnierzak, Danutę Goł±b

SOBOTA 20.02

7.00 Za ¶.p. Adama/20/

17.00 Za ¶.p. Ludmiłę/9r/, Zdzisława Pawłowskich, Zofię, Kazimierza, Jerzego Kaczorowskich, Hannę Stebnowsk±, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Józefa/r/, Mariannę Grylak, Janinę i Pawła

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.02

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Adama /21/

11.00 W intencji Anety, Kamila, Magdaleny, Alberta, Martyny, Michała z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Mrozów/

12.30 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodz. Kowalczyków/

17.00 Za ¶.p. Stefana/1r/, Apolonię, Henryka Karpisz, za zm. z rodz. Karpiszów i Budytów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH 07 - 14.02.2021

PIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 07.02

7.30 Za ¶.p. Stanisławę/28/

9.00 Za ¶.p. Adama Soska/7/

11.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Apolonię Żuraw/z racji imienin i urodzin/

17.00 W dniu urodzin Macieja Szczęch o potrzebne łaski, opiekę MB GoĽlińskiej

PONIEDZIAŁEK 08.02

7.00 Za ¶.p. Adama/8/

17.00 Za ¶.p. Jana Budytę/16r/

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Stanisławę/29/

WTOREK 09.02

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/30/

17.00 Za ¶.p. Adama/9/

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowa/od rodz. Sowów z Podola/

¦RODA 10.02

7.00 Za ¶.p. Jana/r/, Stefanię Kot, Janinę, Stanisława, Kamila Powierża, Bogdana JóĽwika

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Adama/10/

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowa/od Mateusza i Krystiana/

CZWARTEK 11.02

7.00 Za ¶.p. Adama/11/

17.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od Dominiki uczestniczki chórku/

17.00 Za ¶.p. Feliksa Krawczyk/od chrze¶niaka i rodz. Radosława Nowak/

PIˇTEK 12.02

7.00 W 50 rocznicę urodzin Andrzeja z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Adama/12/

17.00 Z racji urodzin Barbary z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/int. od syna Andrzeja z rodzin±/

SOBOTA 13.02

7.00 Za ¶.p. Helenę Lis/1r/

17.00 Za ¶.p. Adama/13/

17.00 Za ¶.p. Teresę Łuczak/r/, za zm. z rodz. Łuczaków i Widłaków

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 14.02

7.30 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

9.00 Za ¶.p. Adama /8r/, Adelę/14/ Gwardys.

11.00 W 50 rocznicę urodzin Mirosława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego rodziny

12.30 Za ¶.p. Feliksa Krawczyka/od rodz. Ciarów i Traczyków

17.00 Za ¶.p. Adama Soska/14/

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Stanisława, Jerzego Zaręba, dziadków z obydwu stron.

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

31.01. - 07.02.2021

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01

7.30 Za ¶.p. Stanisławę/21/

9.00 Za ¶.p. Jana/r/, Helenę, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, zmarłych z rodziny

11.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 W 22rocznicę ¶lubu Ireneusza i Kingi z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej, w intencji Pauliny i Wojciecha

17.00 Za ¶.p. Henryka/4r/, Kazimiery/1r/, Edwarda/20r/ Cie¶laków

PONIEDZIAŁEK 01.02

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/22/

17.00 Za ¶.p. Adama Soska gregorianka 1

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 02.02 OFIAROWANIE PAŃSKIE

9.00 Za ¶.p. Stanisławę/23/

11.00 Za ¶.p. Adama/2/

17.00 Za ¶.p. Bolesława, Mariannę, Halinę Zapa¶nik

17.00 W intencji istniej±cych i powstaj±cych Kółek Różańcowych

¦RODA 03.02

7.00 Za ¶.p. Adama/3/

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Stanisławę/24/

17.00 Za ¶.p. Władysława Kosickiego/6r/, Krzysztofa, Kazimierza Dróżdż

CZWARTEK 04.02

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/25/

17.00 Za ¶.p. Adama/4/

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowa w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 05.02

7.00 Za ¶.p. Adama/5/

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/26/

17.00 Za ¶.p. Jerzego Górka/2r/

SOBOTA 06.02

7.00 Za ¶.p. Adama/6/

16.00 ¦lub: Piotr Jaworski i Aleksandra WoĽniak

17.00 Za ¶.p. Helenę, Jana, Teresę Sielskich, Helenę, Jana, Wiesława Gnat, Agnieszkę Januszkiewicz, Janinę Bahman, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/27/

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

PIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01

7.30 Za ¶.p. Stanisławę/28/

9.00 Za ¶.p. Adama Soska/7/

11.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Apolonię Żuraw/z racji imienin i urodzin/

17.00 W dniu urodzin Macieja Szczęch o potrzebne łaski, opiekę MB GoĽlińskiej

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

24 - 31.01.2021

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01

7.30 Za ¶.p. Stanisławę, Jana, Jerzego, Wiesława Rozum, za zm. z rodz. Kasprzaków i Rozumów

9.00 Za ¶.p. Jana, Mariannę Nogal, Elżbietę Zdrojewsk±, Jana Budytę

11.00 W 30 rocznicę ¶lubu Jadwigi i Adama z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i całej rodziny

11.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Stanisławę/14/

17.00 Za ¶.p. Mirosława Kociszewskiego

PONIEDZIAŁEK 25.01

7.00 Za ¶.p. Jana/25r/, Mariannę/14r/, brata Mieczysława, za zm. z rodz. Kurantów

17.00 Za ¶.p. Zofię Deska w 30 dzien po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Stanisławę/15/

WTOREK 26.01

7.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od rodz. Kurantów/

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/16/

¦RODA 27.01

7.00

17.00 Za ¶.p. Za ¶.p. Stanisławę/17/

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę/od rodz. z Cyganówki/

CZWARTEK 28.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/18/

17.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od brata Mirosława z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Katarzynę/r/, Stefana, Antoniego Jobda, Józefa Kucharskiego

PIˇTEK 29.01.

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/19/

17.00 Za ¶.p. Apolinarego Rozum/2r/, za zm. z rodziny.

SOBOTA 30.01

7.00 Za ¶.p. Henrykę, Józefa Jobda, Tadeusza Kuranta, w int. Bogu wiadomej

17.00 Za ¶.p. Jana Budytę/z racji dnia dziadka/

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/20/

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01

7.30 Za ¶.p. Stanisławę/21/

9.00 Za ¶.p. Jana/r/, Helenę, Teresę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz, zmarłych z rodziny

11.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 W 22rocznicę ¶lubu Ireneusza i Kingi z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej, w intencji Pauliny i Wojciecha

17.00 Za ¶.p. Henryka/4r/, Kazimiery/1r/, Edwarda/20r/ Cie¶laków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

17 - 24.01.2021

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od mamy i brata Andrzeja/

9.00 Za ¶.p. Małgorzatę Kosick±/z racji imienin i urodzin/

11.00 W 50 rocznicę urodzin Pawła z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i całej rodziny

12.30 Za ¶.p., za zm. z rodz. Gałeckich, Jana, Kazimierę Lewińskich

12.30 Za ¶.p. Stanisławę/7/

17.00 Za ¶.p. Jolę Lenarcik, Emilię, Wincentego Rosłanek, Juliannę i Jana Lenarcik

PONIEDZIAŁEK 18.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/8/

17.00 Za ¶.p. Mariannę Ciara/3r/ za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę/od rodz. Lenarcik/

WTOREK 19.01

7.00 Za ¶.p. Romana Turbak/2r/

17.00 Za ¶.p. Stefana Osiadacz w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/9/

¦RODA 20.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/10/

17.00 Za ¶.p. Zdzisława Jaskulak/2r/, Franciszkę Strzeżek, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowę/od Kazi Mielczarskiej z dziećmi/

CZWARTEK 21.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/11/

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/od Agnieszki Łukasza z rodzinami/

17.00 Za ¶.p. Apolonię i Romana Budyta/od Dominiki, Mariusza, Emilii/

PIˇTEK 22.01.

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/12/

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/od córki Bogumiły z rodzin±/

17.00 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

SOBOTA 23.01

7.00 W 1 rocznicę urodzin Magdaleny Przybysz z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Waldemara Kacprzak

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/13/

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01

7.30 Za ¶.p. Stanisławę, Jana, Jerzego, Wiesława Rozum, za zm. z rodz. Kasprzaków i Rozumów

9.00 Za ¶.p. Jana, Mariannę Nogal, Elżbietę Zdrojewsk±, Jana Budytę

11.00 W 30 rocznicę ¶lubu Jadwigi i Adama z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i całej rodziny

12.30 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Stanisławę/14/

17.00 Za ¶.p. Mirosława Kociszewskiego

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

10 - 17.01.2021

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10.01

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od żony i córek/

9.00 Za ¶.p. Henryka Budyta/od żony, córek, syna/

11.00 W 70 rocznicę urodzin Edwarda z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i całej rodziny

12.30 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/od bratowej Haliny z rodzin±/

PONIEDZIAŁEK 11.01

7.00 Za ¶.p. Waldemara Kruk w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Antoninę/r/, Stanisława, Jana Siejków, Mirosława, Janinę, Jana Retman, Zofię Osiadacz, Mirosława Kociszewskiego, Barbarę Dubińsk±

17.00 Za ¶.p. Stanisławę Kiełduck± gregorianka 1

WTOREK 12.01

7.00 Za ¶.p. Zofię, Stefana Deska, Michała, Mariannę, Stanisława, Mieczysława Szlasa/od siostry/

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/od rodz. Adamczyków/

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/2/

¦RODA 13.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/3/

17.00 Za ¶.p. Zofię Deska/od rodz. Żelazów i Hanny Przybysz/

17.00 Za ¶.p. Edwarda/r/, Mariannę, Marka Strachota

CZWARTEK 14.01

7.00 Za ¶.p. Zofię, Stefana Deska, Mariannę, Michała, Stanisława, Mieczysława Szlasa

17.00 Za ¶.p. Mariannę Ciara, Adama Szczepaniaka, Klarę i Józefa B±bik

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/4/

PIˇTEK 15.01.

7.00 O zdrowie Duszy i ciała dla Tomasza za przyczyn± ¶w. Ojca Papczynskiego

17.00 Za ¶.p. Katarzyn/r/, Franciszka, Stefana, Józefa, Mariannę Budyta

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/5/

SOBOTA 16.01

7.00 Za ¶.p. Stanisławę/6/

17.00 Za ¶.p. Pawła, Celinę, Józefa Retman, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Dariusza Sowa/od s±siadów/

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od mamy i brata Andrzeja/

9.00 Za ¶.p. Małgorzatę Kosick±/z racji imienin i urodzin/

11.00 W 50 rocznicę urodzin Pawła z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i całej rodziny

12.30 Za ¶.p., za zm. z rodz. Gałeckich, Jana, Kazimierę Lewińskich

12.30 Za ¶.p. Stanisławę/7/

17.00 Za ¶.p. Jolę Lenarcik, Emilię, Wincentego Rosłanek, Juliannę i Jana Lenarcik

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

03 - 10.01.2021

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 03.01

7.30 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Kurowskich i Zawadków/

9.00 Za ¶.p. Adama Jaworskiego/r/, za zm. z rodziny

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Krystyny i Zdzisława Grzęda; 25 rocznicę ¶lubu Doroty i Grzegorza Rzentała z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsz± opiekę

12.30 W 80 rocznicę urodzin Janiny Kamińskiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.30 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Sucheckich/

17.00 Za ¶.p. Wiktorię, Jana, Stanisława, Marię Sosnowskich, zmarłych rodziców, Tadeusza Budytę, dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

PONIEDZIAŁEK 04.01

7.00 W intencji rodziny

17.00 Za ¶.p. Stanisława Kurek w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Przemysława i Andrzeja Adamczyk

WTOREK 05.01

7.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/3r/ i Stefana Ciara 17.00 O zdrowie dla Janiny

¦RODA 06.01 UROCZYSTO¦Ć OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

7.30

9.00 Za ¶.p. Stanisława, Lucynę, Kamila Prac, Jakuba, Sławomira Kołnierzak

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Za ¶.p. Adama i Jerzego 12.30 W intencji Michała

17.00 Za ¶.p. Grzegorza Wojtalewicza/3r/, Helenę i Wacława Zielińskich

CZWARTEK 07.01

7.00 Za ¶.p. Sławomira Kołnierza/od rodz. Głaszczów i Droszczaków/

17.00 O powołania kapłańskie i zakonne

17.00 Za ¶.p. Jolantę Przybysz/2r/

PIˇTEK 08.01.

7.00

17.00 Za ¶.p. Genowefę/r/ i Ludwika Nowak

SOBOTA 09.01

7.00

17.00 Za ¶.p. Helenę i Władysława Górskich, za zm. z rodz. Siekierzyńskich

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10.01

7.30 Za ¶.p. Sławomira Kołnierzak/od żony i córek/

9.00 Za ¶.p. Henryka Budyta/od żony, córek, syna/

11.00 W 70 rocznicę urodzin Edwarda z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i całej rodziny

12.30 Za Parafian i wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta/od bratowej Haliny z rodzin±/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

27.12.2020 - 03.01.2021

NIEDZIELA ¦W. RODZINY 27.12

7.30 Za ¶.p. Jana Wójcik za zmarłych z rodziny Wójcików

9.00 Za ¶.p. Michała/r/, Zofię Gontarz, za zm. z rodziny

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 O zdrowie dla Sławomira, wszelkie potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.

17.00 Za ¶.p. Zofię/3r/, Eugeniusza Ksi±żek, Feliksę Strachota

PONIEDZIAŁEK 28.12

7.00 Za ¶.p. Zenona Szczypek w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego, Franciszkę Kobus, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p.Juliana/1r/, Stefanię Strzeżek

WTOREK 29.12

7.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodziny Ornat/

17.00 Za ¶.p. Wacława/9r/, Mieczysława, Józefę, Józefa Krawczyków, Helenę, Stanisława, Henryka, Stefana Sławińskich

¦RODA 30.12

7.00 O zdrowie dla Janiny

17.00 Za ¶.p. Antoninę/r/, Jana, Apolonię, Apolinarego Żuraw, Eugeniusza Janickiego, Agnieszkę Januszkiewicz

CZWARTEK 31.12

7.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

17.00 Z podziękowaniem za rok 2020

17.00 Za ¶.p. Apolonię Budyta w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 01.01.2021 UROCZYSTO¦Ć ¦WIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

7.30 Za ¶.p. Halinę Pow±zka/30r/

9.00 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Kaczyńskich

11.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 Z podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski i pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże

17.00 Za ¶.p. Apolonii Chabrzynskiej/6r/, za zm. z rodziny

SOBOTA 02.01

7.00 W rocznicę ¶lubu Barbary i Jana Siekierzyńskich z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Genowefę/4r/, Aleksandrę, za zm. z rodz. Guzowskich, Aniszewiczów, Kołnierzaków, za dusz w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Z racji urodzin Anety z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, Dary Ducha ¶w., opiekę MB GoĽlinskiej

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 03.01

7.30 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Kurowskich i Zawadków

9.00 Za ¶.p. Adama Jaworskiego/r/, za zm. z rodziny

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Krystyny i Zdzisława Grzęda; 25 rocznicę ¶lubu Doroty i Grzegorza Rzentała z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsz± opiekę

12.30 Za ¶.p. ks. Henryka Kulika/od rodz. Sucheckich

17.00 Za ¶.p. Wiktorię, Jana, Stanisława, Marię Sosnowskich, zmarłych rodziców, Tadeusza Budytę, dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

20 - 27.12.2020

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 20.12

9.00 Za ¶.p. Tomasza/z racji imienin/, Cecylię Szczepańskich

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Za ¶.p. Elżbietę Martynowicz/6r/

17.00 Za zmarłych z rodziny Winków

PONIEDZIAŁEK 21.12

7.00 Za ¶.p. Aleksandra, Aleksandry Sławińskich, za zm. z rodz. Sławińskich, Tywonków, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Helenę, Władysława, Henryka, Zygmunta, Sabinę Czaplińskich, Zygmunta Strzeżka, Władysława Koselskiego

WTOREK 22.12

7.00 Za ¶.p. Bronisławę/27r/, Walentego Kołnierzak, zmarłych z rodziny, dusze w czy¶ćcu

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego/3r/

¦RODA 23.12

7.00 Za ¶.p. Adama Soska

17.00 Za ¶.p. Ewę/z racji imienin, Apolinarego Rozum, Zbigniewa Krzysztoszka, rodziców

17.00 W intencji Ewy Popowskiej o wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę MB

CZWARTEK 24.12 WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

7.00 Za ¶.p. Jakuba, Helenę, Aleksandra, Dariusza Lewińskich, Zofię, Henryka, Mariannę, Andrzeja KuĽnickich, Henryka, Balbinę, Jana Ajdackich

7.00 Za ¶.p. Teresę Ksi±żek, Adama Budytę, Józefa Korgiel, Jerzego Mroczka, za zm. z rodz. Ksi±żków, Budytów, Oborskich.

22.00 W intencji Księży, którzy pracowali i pracuj± w naszej parafii

PIˇTEK 25.12 BOŻE NARODZENIE

24.00 Za Parafian i Wszystkich modl±cych się z nami

24.00 Za ¶.p. Mirosława, Halinę-Zofię, Stanisława Pawlickich

9.00 Za ¶.p. zmarłych z rodzin Kaczynskich i WoĽniaków

11.00 Za ¶.p. Bożenkę, Bogdana, Józefa, Kunegundę Olszewskich, Barbarę Burkowsk±

17.00 Za ¶.p. Jana/4r/, Helenę Ciara, dziadków Ciarów, Ksi±żków, za zm. z rodziny

SOBOTA 26.12 ¦w. SZCZEPANA

9.00 Za ¶.p. Helenę Kluczek/r/

11.00 Za ¶.p. Andrzeja i Przemysława Adamczyk

17.00 W 15 rocznicę urodzin Rozalii z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże

NIEDZIELA ¦W. RODZINY 27.12v

7.30 Za ¶.p. Jana Wójcika, za zmarłych z rodziny Wójcików

9.00 Za ¶.p. Michała/r/, Zofię Gontarz, za zm. z rodziny

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

12.30 O zdrowie dla Sławomira, wszelkie potrzebne łaski dla niego i całej rodziny

17.00 Za ¶.p. Zofię/3r/, Eugeniusza Ksi±żek, Feliksę Strachota

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

13 - 20.12.2020

RZECIA NIEDZIELA ADWENTU 13.12 REKOLEKCJE

9.00 Za ¶.p. Ewę Banasiewicz/5r/, Ryszarda Strzeżka

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Feliksa Majaka/r/

PONIEDZIAŁEK 14.12 REKOLEKCJE

9.00

11.00

17.00 Za ¶.p. Zygmunta Budytę, Monikę Stożek, Mirosława Retmana, za zm. z rodz. Ciarów i Budytów

18.30 O wszelkie potrzebne łaski dla wnuczka

WTOREK 15.12 REKOLEKCJE

9.00

11.00

17.00 Za ¶.p. Alinę/r/, Stanisława Gos, Sebastiana, Genowefę, Wacława Mi±sek

17.00 Za ¶.p. Ireneusza Dobraszkiewicz w 30 dzień po ¶mierci

18.30 O zdrowie dla Sławomira, o opiekę MB GoĽlińskiej dla rodziny

¦RODA 16.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego/3r/, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

CZWARTEK 17.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Wiesławę Zaręba/32r/, za zm. z rodz. Zarębów i Przybyszów

PIˇTEK 18.12

7.00 Za ¶.p. Leokadię i Michała Strzeżek, Zbigniewa Walęckiego, Henryka Tkaczyka, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Chojnackiego/9r/

SOBOTA 19.12

7.00 Za ¶.p. Leokadię, Arkadiusza Rybarczyk, Katarzynę Błażejczyk, dziadków Rybarczyków i Widłaków

17.00 Za ¶.p. Zenona Gosa, za zm. z rodz. Zarębów, Budytów, Gosów, Galasów, dziadków Młynarczyków

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 20.12

9.00 Za ¶.p. Tomasza/z racji imienin/, Cecylię Szczepańskich

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 Elżbietę Martynowicz/6r/

17.00 Za zmarłych z rodziny Winków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

06. - 13.12.2020

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 06.12

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Widłak/11r/,Feliksa, Katarzynę, Krystynę Widłak, Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz, Mieczysława Truszkowskiego

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Helenę, Kazimierza D±browskich, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 07.12

7.00 Za ¶.p. Jana, Zofię Ciara, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Danutę, Annę, Jana, Ryszarda, Apolonię Nowak, Waldemara Kacprzaka

WTOREK 08.12 UROCZYSTO¦Ć NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

7.00 Za ¶.p. , Halinę ,Bolesława, Mariannę Zapa¶nik

17.00 W intencji Zgromadzenia Księży Marianów

¦RODA 09.12

7.00 Za ¶.p. Kamila Głaszcz/od rodz. Kołnierzak/

17.00 Za ¶.p. Piotra, Bronisławę Widłak

CZWARTEK 10.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Romana WoĽniaka/2r/, Barbarę Okrasa/imieninowa/

PIˇTEK 11.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Jadwigę Kołnierzak w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Krystynę/8r/, Stanisława Jobda, za zm. z rodz. Jobdów i Sosnowskich

SOBOTA 12.12

7.00 Za ¶.p. Kamila Głaszcz w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Stanisława Kluczek

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 13.12 REKOLEKCJE

9.00 Za ¶.p. Ewę Banasiewicz/5r/, Ryszarda Strzeżka

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Feliksa Majaka/r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

29.11. - 06.12.2020

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 29.1

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Gontarza, za zm. z rodziny Gontarzów i Kowalczyków

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z na

11.00 W 90 rocznicę urodzin Gabrieli Sabała z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Jana Widłak/r/, Gabrielę i Stefana Włodarczyk, Małgorzatę i Stanisława Rybarczy

PONIEDZIAŁEK 30.11

7.00 Za ¶.p. Jana/r/, Józefa, Bronisławę, Władysława Widłak, Jana, Antoninę, Kazimierza, Mariana, Dariusza Łysiak, Wiesława, Arkadiusza Kalinowskich

7.00 Za ¶.p. Andrzeja Sosnowskiego/imieninowa/, Jerzego Ksi±żka

17.00

WTOREK 01.12

7.00

17.00

¦RODA 02.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Stefana Kurka/od rodz. Smolińskich z Podola

CZWARTEK 03.12

7.00

17.00 O powołania kapłańskie i zakonne

PIˇTEK 04.12

7.00

17.00 Za ¶.p. Barbarę Michalczyk/od Małgorzaty z córkami/

SOBOTA 05.12

7.00 Za ¶.p. Stanislawa/r/, Lucynę, Kamila Prac

16.00 Chrzest: Józef Drzewiecki

17.00 Za ¶.p. zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 06.12

9.00 Za ¶.p. Kazimierza/11r/, Feliksa, Katarzynę, Krystynę Widłak, Zofię, Andrzeja, Zofię Osiadacz, Mieczysława Truszkowskiego

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

17.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Helenę, Kazimierza D±browskich, za zm. z rodziny

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

22 - 29.11.2020

UROCZYSTO¦Ć JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH¦WIATA 22.11

9.00 Za ¶.p. Bogdana/2r/, Bożenkę Olszewskich

11.00 W 15 rocznicę ¶lubu Iwony i Łukasza Wieczorkiewicz z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich najbliższych

11.00 W 60 rocznicę urodzin Stanisława Kuranta z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Cecylię i Tomasza Szczepańskich

PONIEDZIAŁEK 23.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Kamila Głaszcz/od Adama Strachoty z rodzin±/

17.00 Dziękczynno-błagalna za cał± rodzinę

WTOREK 24.11

7.00 Za ¶.p. Marię Bernack±

17.00 Za ¶.p. Kamila Głaszcz/od Marcina Mi±ska z rodzin± i Mikołaja z Ukrainy/

¦RODA 25.11

7.00 Za ¶.p. Adama Budytę/r/

17.00 W intencji Pani Organistki i Jej najbliższych

17.00 Za ¶.p. Zenona Domańskiego/1r/

CZWARTEK 26.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisława/2r/, Mariannę, Władysława Ciara, Antoniego i Felicję Krzysztoszek

PIˇTEK 27.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Tadeusza, Andrzeja, Wacława, Andrzeja, Mariannę B±bik, Jolantę Przybysz, Stanisława, Genowefę Wójcik, Henryka i Alinę Rozum

SOBOTA 28.11

7.00 Za ¶.p. Mirosława/r/, Stanisława, Halinę Pawlickich

16.00 Chrzest: Natalia Tchórzewska

17.00 Za ¶.p. Zdzisława Jaskulak, za zm. z rodziny

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 29.11

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Gontarza, za zm. z rodziny Gontarzów i Kowalczyków

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 90 rocznicę urodzin Gabrieli Sabała z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Jana Widłak/r/, Gabrielę i Stefana Włodarczyk, Małgorzatę i Stanisława Rybarczyk

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

15 -22.11.2020

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 15.11

9.00 Za ¶.p. Jana/16r/, Władysławę Gontarz, za zm. z rodziny

11.00 Za nasz± Wspólnotę Parafialn± i Wszystkich modl±cych się z nami

11.00 W 18 rocznicę urodzin Soni z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Józefa Knotka/2r/, Helenę 8 Władysława Ksi±żek, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 16.11

7.00 Za ¶.p. Kazimierza, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Jana/10r/, Helenę, Justynę Ciara, za zm. dziadków Ciarów

WTOREK 17.11

7.00

17.00 Za ¶.p. zmarłych z rodzin Michalczyków i Jaczaków

¦RODA 18.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Stanisławę-Katarzynę Lipna

CZWARTEK 19.11

7.00

17.00 Za ¶.p. Bogdana Strzeżka/3r/

PIˇTEK 20.11

7.00 O nawrócenie ojca, o odpędzenie mocy złego ducha z rodziny

17.00 Z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za łaskę zdrowia z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

SOBOTA 21.11

7.00 Za ¶.p. Irenę, Ryszarda, Dobosz, Jakuba Kołnierzak

16.30 chrzest Zofii Zaręba

17.00 W intencji Panu Bogu wiadomej

17.00 Za ¶.p. Franciszka Szymańskiego, Piotra, Zofię, Zygmunta Guz, Jerzego, Wandę Adamczewskich, Katarzynę Bukat

UROCZYSTO¦Ć JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH¦WIATA 22.11

9.00 Za ¶.p. Bogdana/2r/, Bożenkę Olszewskich

11.00 W 15 rocznicę ¶lubu Iwony i Łukasza Wieczorkiewicz z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich najbliższych

11.00 W 60 rocznicę urodzin Stanisława Kuranta z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Cecylię i Tomasza Szczepanskich

<