Aktualno¶ci

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

16 - 23.09.2018

24 NIEDZIELA ZWYKŁA 16.09

9.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego/od rodziców i brata/

9.00 Za ¶.p. Marka/14/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Przemysława Sławińskiego z podziękowaniem za dar życia, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Alicja Kowalska

17.00 Za ¶.p. Mariannę i Aleksandra Karpiszów

PONIEDZIAŁEK 17.09

7.00 Za ¶.p. Marka/15/

17.00 Za ¶.p. Zofię Ksi±żek/1r/, Eugeniusza Ksi±żek

17.00 Za ¶.p. Zofię w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 18.09

7.00 Za ¶.p. Marka/16/

17.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego/od kolegów i koleżanek z pracy/

17.00 Za ¶.p. Jakuba Kołnierzak/od Urszuli Krawczyk/

¦RODA 19.09

7.00 Za ¶.p. Marka/17/

7.00 Honoratę/11r/, Władysława Tywonek

17.00 Za ¶.p. Genowefę i Stanisława Kurowskich

CZWARTEK 20.09

7.00 Za ¶.p. Marka/18/

17.00 Za ¶.p. Stanisława/35r/, Barbarę Bonder

17.00 W 19 rocznicę ¶lubu Marzeny i Rafała z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

PIˇTEK 21.09

7.00 Za ¶.p. Marka/19/

7.00 Za ¶.p. Waldemara Wituszyńskiego w 30 dzień po ¶mierci, Zenobię

17.00 Za ¶.p. Janinę/1r/, Mariana Strzeleckich, za zm. z rodziny

SOBOTA 22.09

7.00 Za ¶.p. Marka/20/

16.00 ¦lub: Łukasz Przybysz i Sylwia Budyta

17.00 Za ¶.p. Józefa, Franciszkę, Szczepana Zarębów, Franciszka, Teresę, Wacława Budytów, Jana, Mariannę Młynarczyk, Zenona Gosa.

25 NIEDZIELA ZWYKŁA 23.09

9.00 Za ¶.p. Jana Lenarcika/r/, za zm. z rodz. Lenarcików i Sosnowskich

9.00 Za ¶.p. Marka/21/

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Juli i Franciszka Wróblewskich z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

16.00 ¦lub: Przemysław Baran i Marta Betz

17.00 Za ¶.p. Janusza Biczyka/r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

02 - 09.09.2018

NIEDZIELA 02.09

9.00 Za ¶.p. Agnieszkę Januszkiewicz/10r/, Helenę Sielsk±/2r/, za zm. z rodz. Sielskich i Żurawiów

9.00 W intencji ks. Stefana z racji imienin

11.00 W 25 rocznicę ¶lubu Katarzyny i Alberta z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 60 rocznicę urodzin Małgorzaty z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatki i Jej najbliższych

Chrzest: Zuzanna M±czka

17.00 Za ¶.p. Stefana Budytę, rodziców Franciszka i Katarzynę, Annę i Bronisława Sławińskich

PONIEDZIAŁEK 03.09

7.00 Za ¶.p. Marka Ciechomskiego gregorianka 1

8.00 W intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli rozpoczynaj±cych nowy rok szkolny

17.00 Za ¶.p. Stefanię, Antoniego, syna Józefa Osiadaczów

WTOREK 04.09

7.00 Za ¶.p. Marka/2/

7.00 Za ¶.p. Emanueli Carmine, Salwatore, Michele Dorotea

17.00 Za ¶.p. Rozalię/35r/, Jana Dróżdżów, za zm. z rodziny

¦RODA 05.09

7.00 Za ¶.p. Stanisława, Lucynę, Kamila Prac, Jakuba Kołnierzak

7.00 Za ¶.p. Marka/3/

17.00 Za ¶.p. Józefę, Józefa, Jana Winków, Józefa, Sylwestra, Stanisława Smolińskich, wnuczka Bogdana

CZWARTEK 06.09

7.00 Za ¶.p. Jakuba Kołnierzak/od rodz. Dudka i WoĽniaków/

7.00 Za ¶.p. Marka/4/

17.00 Za ¶.p. Mariannę, Władysława, Janusza, Gabrielę Ciara, dziadkow Ciarów i Wieczorkowskich

PIˇTEK 07.09

7.00 Za ¶.p. Marka/5/

16.00 ¦lub: Piotr Andrzejczyk i Anna GuĽniczak

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyk/od córki Agnieszki z rodzin±/

SOBOTA 08.09

7.00 Za ¶.p. Marka/6/

16.00 ¦lub: Radosław Kot i Zuzanna Kłębowska

17.00 W 4 rocznicę urodzin Hani Banasiewicz z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Hani i jej najbliższych

18.00 ¦lub: Kamil Bajerski i Marta Kostyra

NIEDZIELA 09.09 ODPUST PARAFIALNY DOŻYNKI

9.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Dorotkę, Stefanię, Stanisława Siekierzyńskich, Józefa, Józefę, Władysława B±ków

9.00 Za ¶.p. Marka/7/

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 Z podziękowaniem za tegoroczne zbiory w intencji sadowników i rolników

17.00 Za ¶.p. Feliksa Sabała/r/, za zm z rodzin Sabałów i Banasiewiczów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

26.08. - 02.09.2018

NIEDZIELA 26.08

9.00 Za ¶.p. Romana, Stefanię, Maksymiliana, Hannę Sławińskich

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Genowefy i Janusza z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów

11.00 W 60 rocznicę urodzin Marii Konarzewskiej z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/od męża, dzieci, wnuczków/

Chrzest: Aleksander Biczyk

17.00 Za ¶.p. Mirosława Retmana

PONIEDZIAŁEK 27.08

7.00 Za ¶.p. Irenę Gajewsk±/1r/

17.00 Za ¶.p. Barbarę/11r/ i Wacława/10r/ Kowalczyk

WTOREK 28.08

7.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Mirosława, Tadeusza Maszkiewiczów, za zm. z rodz. Łysiaków i Maszkiewiczów

¦RODA 29.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

CZWARTEK 30.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Stefana, Helenę, Stanisława Sławińskiego/r/, Feliksę Gajownik, za zm. z rodziny

PIˇTEK 31.08

7.00 Za ¶.p. Stefanię, Jana Kot, Janinę, Stanisława, Kamila Powierża, Bogdana JóĽwika

16.00 ¦lub: Damian Truszkowski i Karolina Kulig

17.00 W 18 rocznicę urodzin Agaty z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha ¦w..

18.00 ¦lub: Tomasz Adameczek i Monika Wołowicz

SOBOTA 01.09

7.00 Za ¶.p. Jana/r/, za zm. z rodziny Siwek

15.00 ¦lub: Jacek Słota i Martyna Sikora

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

18.00 ¦lub: Łukasz Jeziorek i Justyna Strzeżek

NIEDZIELA 02.09

9.00 Za ¶.p. Agnieszkę Januszkiewicz/10r/, Helenę Sielsk±/2r/, za zm. z rodz. Sielskich i Żurawiów

9.00 W intencji ks. Stefana z racji imienin

11.00 W 25 rocznicę ¶lubu Katarzyny i Alberta z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 60 rocznicę urodzin Małgorzaty z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatki i Jej najbliższych

17.00 Za ¶.p. Stefana Budytę, rodziców Franciszka i Katarzynę, Annę i Bronisława Sławińskich

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

19 - 26.08.2018

NIEDZIELA 19.08

9.00 Za ¶.p. Stanisławę i zm. z rodziny Ornat

9.00 Za ¶.p. Wacława Rybarczyk/r/, Ewę Mi±sek, za zm. z rodz. Rybarczyków, Małgorzatę Kosick±, rodziców Antoninę i Józefa Zadróżnych, Zdzisława i Dariusza Po¶wiata, za zm. z rodz. Zadróżnych, ciocię Stanisławę

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W 18 rocznicę urodzin Adriana z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Magdalena Piesiewicz

17.00 Za ¶.p. Teresę, Jana, Helenę Sielskich, Jana i Helenę Gnat, Agnieszkę Januszkiewicz

PONIEDZIAŁEK 20.08

7.00 Za ¶.p. Stanisława, Barbarę Pawlickich, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Tadeusza, Andrzeja, Wacława, Andrzeja, Mariannę B±bików, Stanisława, Genowefę Wójcik, Henryka, Alinę Rozum

17.00 Za ¶.p. Miłosza Chyb

WTOREK 21.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Weronikę Traczyk/28r/, za zm. z rodzin Kołnierzaków, Traczyków

¦RODA 22.08

7.00 Za ¶.p. Ewę, Stefanię, Józefa Rozumów, Zbigniewa Krzysztoszka, Alinę, Kazimierza Włodarczyków

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

17.00 W 25 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Jacka z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

CZWARTEK 23.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Janinę i Wacława Widłaków, Leokadię Rybarczyk, Kasię Naporowsk±

17.00 Za ¶.p. Stanisława Widłak/1r/, Teresę Łuczak, za zm. z rodzin Widłaków i Łuczaków

PIˇTEK 24.08

7.00

16.00 ¦lub: Milena Jaworska i Arkadiusz Zygan

17.00 Za ¶.p. Mariana Strzeleckiego/6r/, Janinę, za zm. z rodziny

SOBOTA 25.07

7.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego, Tadeusza i Feliksę, Witolda Zawadków, dziadków WoĽniaków i Kurowskich

17.00 ¦lub: Marek Januszewski i Karolina Nogal

NIEDZIELA 26.08

9.00 Za ¶.p. Romana, Stefanię, Maksymiliana, Hannę Sławinskich

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Genowefy i Janusza z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów

11.00 W 60 rocznicę urodzin Marii Konarzewskiej z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej/od męża, dzieci, wnuczków/

Chrzest: Aleksander Biczyk

17.00 Za ¶.p. Mirosława Retmana

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

12 - 19.08.2018

NIEDZIELA 12.08

9.00 Za ¶.p. Tadeusza Kuranta/7r/, Stanisławę Szczepańsk±, dziadków Wołowiczów

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W 10 rocznicę ¶lubu Anny i Erwina z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej, podziękowanie za powrót do zdrowia dziecka za wstawiennictwem ¶w. Stanisława Papczyńskiego

17.00 Za ¶.p. Mariannę i Stanisława Piekarniaków, Stanisława Szczypka, za zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK 13.08

7.00 Za ¶.p. Mariannę i Henryka B±der

17.00 Za ¶.p. Stanisława, Mariannę, Adama, Stanisława, Jerzego, Andrzeja, Krystyę, Mariannę Krawczyków, Marka Kazimierczaka

WTOREK 14.08

7.00 Za ¶.p. Bolesława Mariannę, Halinę Zapa¶nik

17.00 Za ¶.p. Mariannę, Piotra, Zygmunta, Bogdana Jagodzińskich, Irenę, Aleksandra, Józefę, Zbigniewa Górskich

17.00 W intencji Maksymiliana o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

¦RODA 15.08 UROCZYSTO¦Ć WNIEBOWZIĘCIA NMP ODPUST

9.00 Za ¶.p. Kazimierza, Stanisławę Retman za zm. rodziców i rodzeństwo

9.00W 70 rocznicę urodzin Wandy z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

12.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Mirosława Pawlickiego, Halinę-Zofię Pawlick±, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

CZWARTEK 16.08

7.00 Za ¶.p. Kazimierza, Juliannę Zapa¶nik, Teresę, Kazimierza, Helenę Floriańczyk

17.00 Za ¶.p. Juliana, Krzysztofa, Genowefę Knotek, Zofię i Waldemara Ciara

17.00 Za ¶.p. Jerzego Tchórzewskiego w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 17.08

7.00

17.00 Za ¶.p. Apolonię/3r/, Henryka Karpisz, za zm. z rodzin Karpiszów i Budytów

SOBOTA 18.07

7.00 W 20 rocznicę ¶lubu Katarzyny i Pawła Piesiewicz z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

16.00 ¦lub: Mikołaj Siudziński i Aleksandra Bielecka

17.00 Za ¶.p. Feliksę i Franciszka Cie¶laków, Stanisława i Mariannę Strzeżków, Ryszarda i Ewę Banasiewicz

NIEDZIELA 19.08

9.00 Za ¶.p. Stanisławę i zm. z rodziny Ornat

9.00 Za ¶.p. Wacława Rybarczyk/r/, Ewę Mi±sek, za zm. z rodz. Rybarczyków, Małgorzatę Kosick±, rodziców Antoninę i Józefa Zadróżnych, Zdzisława i Dariusza Po¶wiata, za zm. z rodz. Zadróżnych

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W 18 rocznicę urodzin Adriana z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Magdalena Piesiewicz

17.00 Za ¶.p. Teresę, Jana, Helenę Sielskich, Jana i Helenę Gnat, Agnieszkę Januszkiewicz

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

05 - 12.08.2018

NIEDZIELA 05.08

9.00 Za ¶.p. Władysława, Bronisławę, Józefa, Jana Widłaków, Genowefę i Jana Górskich, Wiesława i Arkadiusza Kalinowskich

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W 2 rocznicę ¶lubu Eweliny i Marcina z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Zofii Bukat, Szymona Boguckiego

17.00 Za ¶.p. Stanisława, Lucynę, Kamila Prac

PONIEDZIAŁEK 06.08

7.00 O szczę¶liw± operację dla maleńkiej Uli

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Łojka/9r/, za zm. z rodzin Jaworowskich, Łojków, Brejerów

17.00 O powrót do zdrowia dla Moniki

WTOREK 07.08

7.00 Za ¶.p. Eugenię Radzik w 30 dzien po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Bronisław Bytniewskiego/7r/, Jolantę Burakowsk±

¦RODA 08.08

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego/od koleżanek i kolegów/

17.00 W 10 rocznicę ¶lubu Anity i Piotra Knotek z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

CZWARTEK 09.08

7.00 Za ¶.p. Mariannę i Józefa Grylaków

17.00 Za ¶.p. Mariannę Ciara, Józefa i Klaudię B±bik, Adama Szczepaniaka

PIˇTEK 10.08

7.00 Za ¶.p. Jana Wójcika/13r/, za zm. z rodz. Wójcików i Zielińskich

17.00 Za ¶.p. Bogdana Ogrodnika, za zm. z rodz. Ogrodników i Majewskich

17.00 Za ¶.p. Aleksandrę, Edmunda Maszkiewiczów, za zm. z rodz. Maszkiewiczów i Kasprzaków

SOBOTA 11.07

7.00 Za ¶.p. Mariannę B±kowsk±

16.00 ¦lub: Jan Rusiecki i Beata Kaczorowska

17.00 ¦lub: Marek Koc i Dominika Sosnowska

NIEDZIELA 12.08

9.00 Za ¶.p. Tadeusza Kuranta/7r/, Stanisławę Szczepańsk±, dziadków Wołowiczów

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W 10 rocznicę ¶lubu Anny i Erwina z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej, podziękowanie za powrót do zdrowia dziecka za wstawiennictwem ¶w. Stanisława Papczyńskiego

17.00 Za ¶.p. Mariannę i Stanisława Piekarniaków, Stanisława Szczypka, za zm. z rodziny