Aktualno¶ci

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

13 - 20.01.2019

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 13.01

9.00 Za ¶.p. Annę, Stanisława, Feliksa, Władysława, Krzysztofa Zapa¶nik

9.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 13

11.00 W intencji pana katechety Arka z racji imienin

17.00 Za ¶.p. Jerzego/7r/, Krzysztofa, Kamila Przybysz, Aleksandra i Aleksandry Żoł±dek, Franciszka i Bronisławę Przybysz

PONIEDZIAŁEK 14.01

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 14

7.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Edwarda/7r/, Marka Strachota, za zm. z rodz. Strachotów i Gozdalików

WTOREK 15.01.

7.00 Za ¶.p Jakuba Lewińskiego gregorianka 15

17.00 Za ¶.p. Katarzynę i Franciszka Budytów/r/, Stefana, Józefa, Mariannę Budytów

¦RODA 16.01

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 16

7.00 Za ¶.p. Jolantę Przybysz/od kol. i kolegów Spółki Owoc Wysoczyn/

17.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anety z racji urodzin

CZWARTEK 17.01

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 17

7.00 Za ¶.p. Jolantę Przybysz/od kol. i kolegów Katarzyny/

17.00 Za ¶.p. Jolę Lenarczyk, rodziców Emilię i Wincentego, Jana i Juliannę

PIˇTEK 18.01

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 18

17.00 Za ¶.p. Małgorzatę Kosick±/z racji urodzin i imienin/

SOBOTA 19.01

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 19

7.00 Za ¶.p. Jolantę Przybysz/od pracowników Silwer Sam/

17.00 Za ¶.p. Mariannę Ciara/1r/, Klarę B±bik/13r/, Józefa B±bik, Adama Szczepaniaka

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 20.01

9.00 Za ¶.p. Andrzeja Sosnowskiego/od wnuczek z rodzinami/

9.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 20

11.00 W 18 rocznicę urodzin Wiktorii Marzec z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej w dalszym życiu.

11.00 W 18 rocznicę urodzin Błażeja Adamczyka z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej w dalszym życiu.

17.00 W 30 rocznicę urodzin Leszka Zielińskiego z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej w dalszym życiu.

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

06 - 13.01.2019

NIEDZIELA 06.01 UROCZYSTO¦Ć OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

9.00 Za ¶.p. Władysława Jaworskiego/10r/

9.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 6

11.00 W intencji Tomasza i Iwony o ¶wiatło Ducha ¦w. w rozwi±zaniu problemów życiowych

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/1r/ i Stefana Ciara

PONIEDZIAŁEK 07.01

7.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 7

17.00 Za ¶.p. Grzegorza Wojtalewicza/1r/, Rafała i Czesława Wojtalewicz, Wacława, Gracjana, Katarzynę Zielińskich, za zm. z rodz. Wojtalewiczów i Zielińskich.

WTOREK 08.01.2019

7.00 Za ¶.p Jakuba Lewińskiego gregorianka 8

7.00 W intencji młodych rodzin przeżywaj±cych trudno¶ci w małżeństwie, o wszelkie potrzebne łaski dla nich.

17.00 Za ¶.p. Romana WoĽniaka w 30 dzień po ¶mierci

¦RODA 09.01

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 9

17.00 Za ¶.p. Genowefę/32r/ i Ludwika Nowak

CZWARTEK 10.01

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 10

17.00 Za ¶.p. Antoninę/r/, Stanisława, Jana Siejków, Mirosława, Janinę, Jana Retman, Zofię Osiadacz, Mirosława Kociszewskiego, Barbarę Dubińsk±

PIˇTEK 11.01

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 11

17.00 Za ¶.p. Leokadię i Arkadiusza Rybarczyk

SOBOTA 12.01

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 12

17.00 Za ¶.p. Antoniego, Władysławę, Kazimierę Dobrzyńskich, Mariannę, Stanisława Krawczyków

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 13.01

9.00 Za ¶.p. Annę, Stanisława, Feliksa, Władysława, Krzysztofa Zapa¶nik

9.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 13

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Jerzego/7r/, Krzysztofa, Kamila Przybysz, Aleksandra i Aleksandry Żoł±dek, Franciszka i Bronisławę Przybysz

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

30.12. - 06.01.2019

NIEDZIELA ¦WIĘTEJ RODZINY 30.12

9.00 Za ¶.p. Wacława Krawczyka/7r/ za zm. z rodz. Krawczyków i Sławińskich

11.00 W 18 rocznicę urodzin Przemysława z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego Najbliższych

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Szczepana, Janinę, Ryszarda Szczepańskich, Mariannę Zduńczyk

PONIEDZIAŁEK 31.12

7.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego z racji imienin/int. od brata/

17.00 Podziękowanie za Stary Rok z pro¶b± o błogosławieństwo w Nowym Roku

WTOREK 01.01.2019 UROCZYSTO¦Ć ¦WIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI NOWY ROK

9.00 Za ¶.p Jakuba Lewińskiego gregorianka 1

9.00 Za ¶.p. Annę/2r/, Mateusza Chrzan, Józefę, Jana Tomala, Franciszkę Ostrycharz

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Antoninę Żuraw/3r/, Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. z rodz. Żurawiów i Janickich

¦RODA 02.01

7.00 Z pro¶b± do Boga o potrzebne łaski dla Mieczysława z racji imienin

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 2

17.00 Za ¶.p. Apolonię Chabrzyńsk±/4r/

CZWARTEK 03.01

7.00 Za ¶.p Genowefę Guzowsk±/2r/, za zmarłych z rodziny

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 3

17.00 Za ¶.p. Adama Jaworskiego/r/, za zmarłych z rodziny

PIˇTEK 04.01

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 4

17.00 Za ¶.p. Halinę Pow±zka, dziadków Antoninę i Wacława Pow±zka, Mariannę i Stanisława Chodosz

SOBOTA 05.01

7.00 Podziękowanie za zdrowie z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże w dalszym życiu z racji imienin i urodzin

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg. 5

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

NIEDZIELA 06.01 UROCZYSTO¦Ć OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

9.00 Za ¶.p. Władysława Jaworskiego/10r/

9.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego greg.

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Stanisławę/1r/ i Stefana Ciara

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

23 - 30.12.2018

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 23.12.2018

9.00 Za ¶.p. Edwarda Cie¶laka/17r/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Mateusza z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego Najbliższych

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Piotra Cie¶laka/4r/

PONIEDZIAŁEK 24.12

7.00 Za ¶.p. Weronikę, Stanisława, Adama Budytów, Teresę, Leokadię, Sławomira, Stanisława Ksi±żek, Edwarda, Helenę, Kazimierza Oborskich, Józefa Korgiel, Elżbietę Piętka

7.00 Za ¶.p Helenę, Aleksandra, Dariusza, Jakuba Lewińskich, Henryka Ajdackiego, Zofię, Mariannę, Andrzeja, Henryka KuĽnickich, za zm. z rodz. Lewińskich, Ajdackich, KuĽnickich, Ciarów

7.00 Za ¶.p. Stanisława Ciary/od grupy pielgrzymkowej/

WTOREK 25.12 BOŻE NARODZENIE

24.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

24.00 Za ¶.p Jana Ciarę, za zm. z rodz. Ciarów i Osiadaczów

11.00 Za ¶.p. Bożenkę i Bogdana Olszewskich, Antoniego Mariannę Maliszewskich, Kunegundę i Józefa Olszewskich, Barbarę Burkowsk±

17.00 Za ¶.p. Jana/2r/ i Helenę Ciara, dziadków Ciarów, Ksi±żków za zm. z rodziny

¦RODA 26.12 ¦WIĘTO ¦WIĘTEGO SZCZEPANA

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Dróżdża

11.00 W 53 rocznicę ¶lubu Stefana i Ewy Urbanek z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, wszelkie otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 Za ¶.p. Mirosława Pawlickiego

17.00 Za ¶.p. Helenę Kluczek

CZWARTEK 27.12

7.00 Za ¶.p Michała Gontarza/r/, za zm. z rodz. Gontarzów

17.00 Za ¶.p. Bronisławę/r/ i Walentego Kołnierzak, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Feliksa i Stefanię Szostak, Teresę Łuczak, Stanisława Widłak, za zm. z rodz. Widłaków i Szostaków

PIˇTEK 28.12

7.00 Za ¶.p. Leokadię/r/ i Arkadiusza Rybarczyk, Katarzynę Naporowsk±, dziadków Widłaków i Rybarczyków

7.00 Za ¶.p. Stanisława Ciara w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Adama Sławińskiego, Franciszkę Kobuz

SOBOTA 29.12

7.00 Za ¶.p Stanisława Ciarę/od rodz. Łuczaków/

7.00 Za ¶.p. Bogdana Olszewskiego w 30 dzień po ¶mierci

17.00 W 43 rocznicę ¶lubu Albiny i Adama z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata z pro¶b± o dalsze błogoslawieństwo Boże i opiekę MB. GoĽlińskiej

NIEDZIELA ¦WIĘTEJ RODZINY 30.12

9.00 Za ¶.p. Wacława Krawczyka/7r/ za zm. z rodz. Krawczyków i Sławińskich

11.00 W 18 rocznicę urodzin Przemysława z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego Najbliższych

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Szczepana, Janinę, Ryszarda Szczepańskich, Mariannę Zduńczyk

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

16 - 23.12.2018

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU REKOLEKCJE 16.12.2018

9.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego/1r/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Kacpra Nogal z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego Najbliższych

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Zygmunta Budytę, Monikę Stożek, Mirosława Retmana, za zm. z rodzin Ciarów i Budytów

PONIEDZIAŁEK 17.12 REKOLEKCJE

11.00 Za ¶.p. Jerzego/r/, Romana Szczepańskich, dziadków Szczepańskich, Kołnierzaków, Helenę Suwała

15.30 Za ¶.p Bronisławę i Piotra Widłaków

17.00 Za ¶.p. zmarłych rodziców i rodzeństwo

18.30 Za ¶.p. Ewę Banasiewicz/2r/, Ryszarda Strzeżka

WTOREK 18.12 REKOLEKCJE

11.00 Za ¶.p. Feliksa Majaka/r/

15.30 Za ¶.p Alinę/r/, Stanisława Gos, Sebastiana, Genowefę, Wacława Mi±sek

17.00 Za ¶.p. Helenę Czaplińsk±/2r/, za zm. z rodziny

18.30 Za ¶.p. Wiesława Zaręba/30r/ za zm. z rodzin Zarębów, Przybyszów, Floriańczyków

¦RODA 19.12

7.00 Za ¶.p. Stanisława Knotka w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Jakuba Kołnierzak/od rodz. Z Elbl±ga/

17.00 Za ¶.p. Wojciecha, Mariannę, Stefana Krawczyków, za ofiary wypadków drogowych

CZWARTEK 20.12

7.00 Za ¶.p Aleksandra i Aleksandrę Sławińskich, za zm. z rodz. Sławińskich, Tywonków

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Winka

17.00 Za ¶.p. Józefa, Janinę, Reginę, Józefa, Helenę, Zdzisława, dziadków Gadosiów, Sucheckich, Rozumów, Lempkowskich

PIˇTEK 21.12

7.00 Za ¶.p. Tomasza, Cecylię Szczepańskich

17.00 Za ¶.p. Ewę Rozum

SOBOTA 22.12

7.00 Za ¶.p Sylwestra Kwiatkowskiego/1r/intencja od rodziców/

17.00 Za ¶.p. Zenona Gosa, za zm. z rodzin Zarębów i Budytów

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 23.12.2018

9.00 Za ¶.p. Edwarda Cie¶laka/17r/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Mateusza z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego Najbliższych

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Piotra Cie¶laka/4r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

09 - 16.12.2018

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 09.12.2018

9.00 Za ¶.p. Bolesława, Mariannę, Halinę Zapa¶nik

9.00 W 50 rocznicę urodzin Dariusza z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego Najbliższych

11.00 Za ¶.p. Krzysztofa Dróżdża gregorianka 28

17.00 Za ¶.p. Mariannę Sabała/1r/, za zm. z rodzin Sabałów i Banasiewiczów

PONIEDZIAŁEK 10.12

7.00 Za ¶.p. Stanisława Kluczek

7.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 29

WTOREK 11.12

7.00 Za ¶.p. Bogdana Olszewskiego/od pracowników Silwer Sam/

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 30

¦RODA 12.12

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego/od koleżanek i kolegów z pracy/

7.00 O zdrowie i szczę¶liw± operację

17.00 Za ¶.p. Henryka, Danutę, Jana, Annę, Ryszarda, Apolonię Nowaków, Waldemara Kacprzaka

CZWARTEK 13.12

7.00 Za ¶.p Stanisława Ciarę/od rodz. Lodowskich/

17.00 Za ¶.p. Pawła, Henryka, Barbarę Mo¶cickich

17.00 Za ¶.p. Józefa Knotka w 30 dzień po ¶mierci

PIˇTEK 14.12

7.00 Za ¶.p. Barbarę, Władysława, za zm. z rodz. Kurków, Waszkiewiczów

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyka/od córki Anny z rodzin±/

SOBOTA 15.12

7.00 Za ¶.p Mariannę, Bronisława, Stasia Kęsik, Jana Kuranta, Józefa Mi±sek, dziadków Tywonków

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Chojnackiego/7r/

17.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Ireny

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 16.12.2018

9.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego/1r/

11.00 W 18 rocznicę urodzin Kacpra Nogal z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego Najbliższych

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Zygmunta Budytę, Monikę Stożek, Mirosława Retmana, za zm. z rodzin Ciarów i Budytów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

02 - 09.12.2018

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 02.12.2018

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Gontarza, za zm. z rodzin Gontarzów i Kowalczyków

9.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 21

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Widłaka/r/

PONIEDZIAŁEK 03.12

7.00 Za Bogdana Olszewskiego/od rodz. Krawczyków/

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 22

WTOREK 04.12

7.00 Za ¶.p. Pawła Majewskiego w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 23

¦RODA 05.12

7.00 Za ¶.p. Stanisława Prac/1r/, Lucynę, Kamila, Jakuba Kołnierzak

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 24

CZWARTEK 06.12

7.00 Za ¶.p Jakuba Kołnierzak/od rodz. Widłak/

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Dróżdż gregorianka 25

17.00 Za ¶.p. Katarzynę Bukat, Weronikę, Andrzeja, Stanisława Pyza, Krystynę Matusiak, Natalię Zawadka

PIˇTEK 07.12

7.00 Za ¶.p. Henryka/r/, Helenę, Kazimierza D±browskich, za zm. z rodz. D±browskich

7.00 Za ¶.p Jana/r/, Zofię Ciara, Teresę Gontarz, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Dróżdża gregorianka 26

SOBOTA 08.12

7.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 27

17.00 W intencji Zgromadzenia Księży Marianów

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 09.12.2018

9.00 Za ¶.p. Bolesława, Mariannę, Halinę Zapa¶nik

9.00 W 50 rocznicę urodzin Dariusza z podziękowaniem za dar życia wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilata i Jego Najbliższych

11.00 Za ¶.p. Krzysztofa Dróżdża gregorianka 28

17.00 Za ¶.p. Mariannę Sabała/1r/, za zm. z rodzin Sabałów i Banasiewiczów

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

25.11. - 02.12.2018

UROCZYSTO¦Ć JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH¦WIATA 25.11

9.00 Za ¶.p. Jakuba/r/, Andrzeja Budyta, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 14

11.00 W 18 rocznicę urodzin Wojciecha Koca z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 75 rocznicę urodzin Jacka i w 70 rocznicę Stanisławy Gajowników z podziękowaniem wspólnie przeżyte lata, wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Tymoteusz Budyta

17.00 Za ¶.p. Jana, Wacława Widłak, Gabrielę, Stefana Włodarczyk, Małgorzatę i Stanisława Rybarczyk

PONIEDZIAŁEK 26.11

7.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 15

17.00 Za ¶.p. Pawła Majewskiego/od udziałowców i pracowników Grupy Owoc Wysoczyn/

WTOREK 27.11

7.00 Za ¶.p. Jana/25r/, zm. z rodzin Widłaków, Łysiaków, Kalinowskich

17.00 Za ¶.p. Mirosława, Janinę, Jana Retmanów, Antoninę, Stanisława, Jana Siejków, Zofię Osiadacz, Mirosława Kociszewskiego, Barbarę Dubińsk±

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 16

¦RODA 28.11

7.00 Za ¶s.p. Jakuba Kołnierzaka/od syna Mirosława z rodzin±

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 17

17.00 Za ¶.p. Kazimierza, Zofię, dziadków Strzeżków i Chru¶cików

CZWARTEK 29.11

7.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 18

17.00 Za ¶.p. Mirosława Pawlickiego/2r/, Halinę-Zofię Pawlick± za zm. z rodziny, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Andrzeja B±bika

PIˇTEK 30.11

7.00 Za ¶.p. Andrzeja Sosnowskiego

7.00 Za ¶.p Andrzeja Łuczaka, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Dróżdża gregorianka 19

SOBOTA 01.12

7.00 Za ¶.p. Andrzeja/20r/, Feliksę, zm. z rodziny Sabałów

7.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 20

17.00 Za ¶.p. Pawła Majewskiego/od kolegów z rodzinami/

17.00 Za zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 02.12.2018

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Gontarza, za zm. z rodzin Gontarzów i Kowalczyków

9.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 21

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Widłaka/r/

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

18 - 25.11.2018

33 NIEDZIELA ZWYKŁA 18.11

9.00 Za ¶.p. Leokadię, Michała Strzeżków, Zbigniewa Walęckiego, Henryka Tkaczyka

9.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 7

11.00 Za poległych Żołnierzy Batalionów Chłopskich

17.00 Za ¶.p. Helenę, Mariana, Janusza, Stanisława Zaręba

PONIEDZIAŁEK 19.11

7.00 Za ¶.p. Stefana Gajownik/r/, za zm. z rodz. Gajowników, Kabalów, Kozłowskich, Kasprzaków

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 8

17.00 Za ¶.p. Pawła Majewskiego/od kolegów z rodzinami/

WTOREK 20.11

7.00 Za ¶.p. Bogdana Strzeżka

7.00 Za ¶.p. Józefa Knotka/od siostry Władysławy/

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 9

¦RODA 21.11

7.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 10

17.00 Za ¶.p. Irenę Dobosz/1r/

CZWARTEK 22.11

7.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 11

17.00 Za ¶.p. Cecylię i Tomasza Szczepańskich

PIˇTEK 23.11

7.00 Za ¶.p. Katarzynę, Stefana, Antoniego Jobdów, Mariannę, Lucynę, Kamila, Józefa Kucharskich, za zm. z rodz. Jobdów i Kucharskich

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 12

17.00 Za ¶.p. Zofię Konarzewsk±/2r/od dzieci, wnuków, prawnuków/

SOBOTA 24.11

7.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 13

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Włodarczyka/od córki Małgorzaty z rodzin±/

UROCZYSTO¦Ć JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH¦WIATA 25.11

9.00 Za ¶.p. Jakuba/r/, Adama Budytów, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 14

11.00 W 18 rocznicę urodzin Wojciecha Koca z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

11.00 W 75 rocznicę urodzin Jacka i w 70 rocznicę Stanisławy Gajowników z podziękowaniem wspólnie przeżyte lata, wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Tymoteusz Budyta

17.00 Za ¶.p. Jana, Wacława Widłak, Gabrielę, Stefana Włodarczyk, Małgorzatę i Stanisława Rybarczyk

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

11 - 18.11.2018

32 NIEDZIELA ZWYKŁA 11.11

9.00 Za ¶.p. Wandę/r/, Jana Piętków, za zm. z rodziny

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W intencji naszej Ojczyzny

17.00 Za ¶.p. Feliksa i Feliksę, Mariannę i Tomasza Łuczków

PONIEDZIAŁEK 12.11

7.00 Za ¶.p. Pawła Majewskiego/od rodz. Ciara z GoĽlina Małego/

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 1

17.00 Za ¶.p. Henrykę i Mariana Chodosz, dziadków Chodoszów

WTOREK 13.11

7.00 Za ¶.p. Feliksę Lenarcik w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Katarzynę i Tomasza Kluczków, Janinnę Budyta, Józefa, Stanisława, Joanny, Jana Kluczków, Adama Widłaka, za zm. z rodz. Widłaków

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 2

¦RODA 14.11

7.00

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 3

17.00 Za ¶.p. Helenę, Władysława Ksi±żków, Władysławę i Stanisława Tywonek, Barbarę Dutkiewicz, Zenobię, Pawła Pospiszyn, Zofię i Mirosława Pawlickich.

CZWARTEK 15.11

7.00 Za ¶.p. Jana/14r/ i Władysławę Gontarz

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 4

17.00 Za ¶.p. Barbarę Łuczkowsk±, Henrykę i Józefa Widłak, Janinę i Antoninę Bukat, za zm. z rodz. Widłaków i Bukatów

PIˇTEK 16.11

7.00 Za ¶.p. Jana/8r/, Helenę, Justynę Ciara

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 5

17.00 Za ¶.p. Józefa Pełkę, Genowefę Wołowicz, Jakuba Kołnierzaka, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

OBOTA 17.11

7.00 Za ¶.p. Mieczysława Kurka

17.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 6

17.00 Za ¶.p. Annę/25r/ Andrzeja Łuszczyków, za zm. z rodziny

33 NIEDZIELA ZWYKŁA 18.11

9.00 Za ¶.p. Leokadię, Michała Strzeżków, Zbigniewa Walęckiego, Henryka Tkaczyka

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 Za ¶.p Krzysztofa Dróżdża gregorianka 7

17.00 Za ¶.p. Helenę, Mariana, Janusza, Stanisława Zaręba

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

04 - 11.11.2018

31 NIEDZIELA ZWYKŁA 04.11

9.00 Za ¶.p. Mirosława Retmana/4r/

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

1.00 Za zmarłych członków Zgromadzenia Księży Marianów

17.00 Za ¶.p. zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

PONIEDZIAŁEK 05.11

7.00 Za ¶.p. Stanisława, Lucynę, Kamila Prac, Jakuba Kołnierzaka

17.00 Za ¶.p zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

WTOREK 06.11

7.00 Za ¶.p. Mariannę/7r/ i Henryka B±derów

7.00 Za ¶.p. Helenę/19r/ i Jana Ciara, dziadków Ciarów i Ksi±żków, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

¦RODA 07.11

7.00 Za ¶.p. Feliksa Kociszewskiego/3r/

17.00 Za ¶.p. zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

CZWARTEK 08.11

7.00 Za ¶.p. Stanisława/r/, Mariannę i Franciszka Piekarniaków, Stanisława Szczypka

17.00 Za ¶.p. zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

PIˇTEK 09.11

7.00 Za ¶.p. Jakuba Kołnierzaka/od córki Marty z rodzin±/

17.00 Za ¶.p. Józefa/r/, Jana Widłaków, Katarzynę Krawczyk, Stefana, Gabrielę Włodarczyk, za zm. z rodz. Widłaków i Włodarczyków

17.00 Za ¶.p Helenę, Feliksa Żelazo, za zmarłych z rodziny

SOBOTA 10.11

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego/od koleżanek i kolegów z pracy/

17.00 Za ¶.p. Jana Pyzę/r/, Kamila, Lucynę, Stanisława Prac, Stanisławę Kurek, Pawła Mroczka.

17.00 Za ¶.p. Jana Smolińskiego/1r/od córki z rodzin±/

32 NIEDZIELA ZWYKŁA 14.11

9.00 Za ¶.p. Wandę/r/, Jana Piętków, za zm. z rodziny

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Feliksa i Feliksę, Mariannę i Tomasza Łuczków

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

28.10. - 04.11.2018

30 NIEDZIELA ZWYKŁA 28.10

9.00 Za ¶p. Kazimierza, Krzysztofa Dróżdż, Eugeniusza Tomaszka

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W 50 rocznicę ¶lubu Elżbiety i Wiktora z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów.

11.00 W 90 rocznicę urodzin Leokadii Krawczyk z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Arkadiusz Kasprzak

17.00 Za ¶.p. Władysława Chlebowskiego, dziadków Chlebowskich

PONIEDZIAŁEK 29.10

7.00 Za ¶.p. Ewę Rozum

7.00 Za ¶.p. Jakuba Kołnierzaka/od syna Sławomira z rodzin±/

17.00 Za ¶.p Zdzisława Kompa/7r/, Pawła i Józefę Kurowskich, z a zm. z rodz. Bednarczyków, Jakubików

WTOREK 30.10

7.00 Za ¶.p. Jakuba Kołnierzaka/od córki Zofii z synem/

17.00 W 9 rocznicę urodzin Weroniki, 3 rocznicę urodzin Łucji z podziękowaniem za wszelkie łaski, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

¦RODA 31.10

7.00 Za ¶.p. Jana/r/, Stanisławę, Mariannę, Pawła Krawczyków, Władysławę i Wiesława Dziechciarskich, dziadków Cie¶laków, Szlasów, Władysława Bednarza

17.00 Za ¶.p. Kazimierza/2r/, Waldemara Kasprzak, Aleksandra i Feliksa Krawczyk

CZWARTEK 01.11 UROCZYSTO¦Ć WSZYSTKICH ¦WIĘTYCH

9.00 Za ¶.p. Marka Jedynak/13r/, rodziców Zofię i Józefa, Aleksandrę i Stanisława, za zm. z rodziny

9.00 Za ¶.p. Józefa, Stefanię, Jana, Wacława, Krzysztofa, Ewę Mi±sek, za zm. z rodziny Mi±sek, Lempkowskich

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów, Go¶ci, za zmarłych z ich rodzin

17.00 Za ¶.p. Sylwestra Kwiatkowskiego

PIˇTEK 02.11 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

9.00 Za ¶.p. Stefanię, Józefa, Jana, Ewę, Wacława, Krzysztofa, Marię, Katarzynę, Jana, za zmarłych z rodzin Mi±sków i Lempkowskich

9.00 Za ¶.p. Przemysława Adamczyka, Józefę i Andrzeja Filipek, Antoniego i Helenę Adamczyk, Józefa i Stanisławę Po¶wiata

17.00 Za ¶.p. zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

SOBOTA 03.11 7.00 Za ¶.p. Krystynę, Jana/7r/, Grzegorza Strzeżków, Michała Rocka, Stanisławę i Wiktora Kołnierzaków, Danutę Goł±b 17.00 Za ¶.p. zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej 17.00 Za ¶.p. Genowefę/30r/ i Wacława Mi±sek, za zm. z rodziny 31 NIEDZIELA ZWYKŁA 04.11 9.00 Za ¶.p. Mirosława Retmana/4r/ 11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci 17.00 Za ¶.p. zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

21 - 28.10.2018

28 NIEDZIELA ZWYKŁA 21.10

9.00 O zdrowie dla Mirosława

11.00 29 rocznicę ¶lubu Bogusławy i Jacka z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów.

Chrzest: Łucja Domarecka

17.00 Za ¶.p. Tadeusza, Jana, Zofię Sabałów, Antoniego, Zofię, Wacława Gwardysów, Antoniego, Zofię, Zofię, Marka Zychów, Kazimierza Mariannę Sałacińskich.

PONIEDZIAŁEK 22.10

7.00 Za ¶.p. Józefa, Józefę, Antoniego, w int. sióstr i braci, zm. z rodziny Kucharskich i Jobdów.

17.00 Za ¶.p. Zofię i Stanisława, Adama Szostak.

WTOREK 23.10

7.00 Za ¶.p. Józefa, Zofię Lenarcik, zm. z rodz. Lenarcików, Drożdżów.

17.00 Za ¶.p. Agaty, zm. z rodz. Ornat.

17.00 Za ¶.p. Stanisławy i Jana Osiadaczów, zm. z rodz. Osiadaczów i Jakubowskich

¦RODA 24.10

7.00 Za ¶.p. Mariana Koca, zm. z rodz. Koców.

17.00 Za ¶.p. Zofię Sabała (2r.), Kazimierza Sabała, zm. z rodz. Szczepańskich i Sabałów.

CZWARTEK 25.10

7.00 Za ¶.p. Tadeusza, Andrzeja, Wacława, Andrzeja, Mariannę B±bik, Stanisława, Genowefę Wójcik, Henryka, Alinę Rozum.

17.00 Za ¶.p. Mirosława Retmana, Edwarda i Zenobię Ciarów, Monikę Stożek, Zygmunta Budytę, dziadków Retmanów.

17.00 Za ¶.p. Romana Szczepańskiego, Jerzego Szczepańskiego.

PIˇTEK 26.10

7.00 Za ¶.p. Tadeusza Chojnackiego.

17.00 Za ¶.p. Eugenię (r), Wacława, Bogdana Piesiewicz, Franciszkę, Józefa, Eugeniusza, Waldemara Grzegrzółka, Janinę, Wiesława Szlasa, Mariana Kwiatkowskiego, Małgorzatę Dziubak.

SOBOTA 27.10

7.00 Za ¶.p. Irenę Gajewsk±, Zdzisława Pawłowskiego, Ludmiłę, zm. z rodz. Kaczorowskich, Zofię, Kazimierza, Jerzego, Annę Stebnowsk±.

17.00 Za ¶.p. Tadeusza Kuranta, dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

17.00 Za ¶.p. Stanisława, Marii, Janusza Chodoszów, Haliny Pow±zka.

29 NIEDZIELA ZWYKŁA 28.10

9.00 Za ¶.p. Kazimierza Drożdża, Eugeniusza Tomaszka, Krzysztofa Drożdża.

11.00 W 90 rocz. ur. Leokadii Krawczyk z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatki.

11.00 Za parafian, pielgrzymów i go¶ci.

11.00 W 50 rocz. ¶lubu Elżbiety i Wiktora z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów.

Chrzest: Arkadiusz Kasprzak

17.00 Za ¶.p. Władysława Chlebowskiego, dziadków Chlebowskich.

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

14 - 21.10.2018

28 NIEDZIELA ZWYKŁA 14.10

9.00 Za ¶.p. Zygmunta (11r) Teresę (9r) Sabała.

11.00 W 25 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Grzegorza Skupniewicz z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów.

11.00 W 18 rocznicę urodzin Wiktorii Nakoniecznej z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

Chrzest: Kuba Sudykowski Mateusz Chru¶cik

17.00 Za ¶.p. rodziców - Ryszarda i Władysławy Kłosów, dziadków Lenarcików i Kłosów, zm. z tych rodzin.

PONIEDZIAŁEK 15.10

7.00 Za ¶.p. Teresę Gontarz z racji imienin.

17.00 Za ¶.p. Adama Zielińskiego Jana Zielińskiego (20r), Marię, Annę , zm. z rodziny Zielińskich i Zapałowskich.

17.00 W intencji nauczycieli i wychowawców

WTOREK 16.10

7.00 Za ¶.p. Za parafian (z 14.10.18).

17.00 Za ¶.p. Tadeusza i Reginę Rozum, Wacława, Genowefę Mi±sek, Sebastiana Mi±sek.

17.00 Za ¶.p. Edwarda, Zenobię Ciara

¦RODA 17.10

7.00 Za ¶.p. Emanuela Barrea, Carmine Porcarelli.

17.00 Za ¶.p. Arkadiusza Rybarczyka od członków żywego różańca.

7.00 Za ¶.p. Józefa i Katarzynę Gajownik, Henryka, Feliksa, Jana, Zofię Gutowsk±, zm. z rodz. Walickich, Jobdów, WoĽniaków.

CZWARTEK 18.10

7.00 Za ¶.p. Mariannę i Józefa Grylak.

17.00 Za ¶.p. Barbarę i Józefa Pi±tek, Zofię Lempkowsk±, Władysławę i Stanisława Fabianiak.

PIˇTEK 19.10

7.00 Za ¶.p. Adama Banasiaka (3r).

17.00 Za ¶.p. Jana Żurawia, Agnieszkę Januszkiewicz, zm. z rodz. Żurawiów, Janickich.

17.00 Za ¶.p. Jana Kluczka.

SOBOTA 20.10

7.00 Za ¶.p. Romana Lewińskiego (2r).

17.00 Dziękczynna w 45 rocznicę ¶lubu z pro¶b± o błogosławieństwo na dalsze lata życia.

17.00 W 50 rocznicę ¶lubu Janiny i Zdzisława Jaskulak z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów.

28 NIEDZIELA ZWYKŁA 21.10

9.00

11.00 W 29 rocznicę ¶lubu Bogusławy i Jacka z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów.

Chrzest: Łucja Domarecka

17.00 Za ¶.p. Tadeusza, Jana, Zofię Sabałów, Antoniego, Zofię, Wacława Gwardysów, Antoniego, Zofię, Zofię, Marka Zychów, Kazimierza Mariannę Sałacińskich.

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

07 - 14.10.2018

27 NIEDZIELA ZWYKŁA 07.10

9.00 Za ¶.p. Henryka Osiadacza/5r/

11.00 W 10 rocznicę ¶lubu Katarzyny i Karola Bieleckich z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Moniki i Kamila; w 25 Małgorzaty i Mirosława z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Antoni Kęder

17.00 Za ¶.p. Cecylię/r/ i Tomasza Szczepańskich

17.00 W int. rodz. GoĽlińskich o Boże błog. dla Żywych i wieczny pokój dla zmarłych

PONIEDZIAŁEK 08.10

7.00 Za ¶.p. Henryka/8r/ i Mariannę B±derów

17.00 O zdrowie dla Michała, wszelkie potrzebne łaski

17.00 Za ¶.p. Janinę/r/ i zmarłych z rodziny Siwek

WTOREK 09.10

7.00 Za ¶.p. Lucjana Sosnowskiego/10r/, Genowefę, Wandę, za zm. z rodz. Sosnowskich, Chabrzyńskich, Kaczmarskich

17.00 Za ¶.p. Stefana/r/ i Stanisławę Ciara

17.00 Za ¶.p. Józefa Pełka, za zm. z rodz. Pełków i Majaków

¦RODA 10.10

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego/od kolegów i koleżanek z pracy/

17.00 Za ¶.p. Stanisławę Kurek/r/, Jana Pyzę, Kamila, Lucynę, Stanisława Prac

CZWARTEK 11.10

7.00

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Stolarczyka/1r/, za zm. zrodz. B±bików i Stolarczyków

17.00 Za ¶.p. Henryka/1r/ i Kazimierę/4r/ Grzegrzółka

PIˇTEK 12.10

7.00 Za ¶.p. Antoniego/r/, Stefana, Katarzynę Jobda, za zm. z rodz. Jobdów i Kucharskich

17.00 Za ¶.p. Mariannę, Stanisława Krawczyk, brata Józefa, Zofię i Jana Michnik, brata Krzysztofa.

SOBOTA 13.10

7.00 Za ¶.p. Henryka/8r/ i Mariannę B±derów

17.00 Za ¶.p. Edwarda i Henryka Cie¶laków

17.00 Za ¶.p.Marianne i Jana Nogal, Elżbietę Zdrojewsk±

28 NIEDZIELA ZWYKŁA 14.10

9.00 Za ¶.p. Zygmunta/11r/ i Teresę/9r/ Sabała

11.00 W 25 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Grzegorza Skupniewicz z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich najbliższych

11.00 W 18 rocznicę urodzin Wiktorii Nakoniecznej z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Kuba Sudykowski

17.00 Za ¶.p. rodziców Ryszarda i Władysławę Kłosów, dziadków Lenarcików i Klosów, zmarłych z tych rodzin

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

30.09. - 07.10.2018

26 NIEDZIELA ZWYKŁA 30.09

9.00 Za ¶.p. Jadwigę/9r/ i Wojciecha Biczyk, za zm. z rodz. Ochniów i Biczyków

9.00 Za ¶.p. Marka/28/

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Magdaleny i Piotra Szremskich z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Marcin Łuczak, Jan Szostak, Kinga Walędzik

17.00 Za ¶.p. Lilię Budyta/r/, za zm. z rodzin Budytów i Ciarów

PONIEDZIAŁEK 01.10

7.00 Za ¶.p. Marka/29/

17.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej dla Kółka Różańcowego z Niecieczy i ich rodzin

17.00 Z podziękowaniem za opiekę Aniołów Stróżów dla Marzeny i Darka

WTOREK 02.10

7.00 Za ¶.p. Marka Ciechomskiego/30/

17.00 Za ¶.p. Teresę Sielsk±, Jana Helenę, Piotra, Mariannę Sielskich, Agnieszkę Januszkiewicz

17.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej dla Kółka Różańcowego z Wicia i ich rodzin

¦RODA 03.10

7.00 Za ¶.p. Józefa Szlasa/1r/

17.00 Za ¶.p. Honoratę Gerc w 30 dzień po ¶mierci

17.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej dla Kółka Różańcowego z Mariańskiego Porzecza i ich rodzin

CZWARTEK 04.10

7.00 Za ¶.p. Krzysztofa Knotka

7.00 Za ¶.p. Jana Łuczak, za zm. z rodzin Łuczaków, Ciarów, Masztalerek

17.00 Za ¶.p. Józefa Kluczka/20r/, za zm. z rodz. Kluczków i Karpiszów, Sylwestra Kwiatkowskiego

PIˇTEK 05.10

7.00 Za ¶.p. Stanisława, Lucynę, Kamila Prac, Jakuba Kołnierzak

7.00 Za ¶.p. Andrzeja, Barbarę, Katarzynę, Stanisława, Romana, Jana, Tadeusza Budytów

17.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej dla Kółka Różańcowego z GoĽlina Małego i ich rodzin, o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

SOBOTA 06.10

7.00 Za ¶.p. Stanisława i Mariannę Strzeżek, Jadwigę Strzeżek/2r/ i z racji imienin

16.00 ¦lub: Piotr i Patrycja Chudek

17.00 Za ¶.p. zmarłych poleconych nam w modlitwie wypominkowej

27 NIEDZIELA ZWYKŁA 07.10

9.00 Za ¶.p. Henryka Osiadacza/5r/

11.00 W 10 rocznicę ¶lubu Katarzyny i Karola Bieleckich z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich dzieci

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Moniki i Kamila; w 25 Małgorzaty i Mirosława z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Antoni Kęder

17.00 Za ¶.p. Cecylię/r/ i Tomasza Szczepańskich

17.00 W int. rodz. GoĽlińskich o Boże błog. dla Żywych i wieczny pokój dla zmarłych

INTENCJE MSZY ¦WIĘTYCH

23 - 30.09.2018

25 NIEDZIELA ZWYKŁA 23.09

9.00 Za ¶.p. Jana Lenarcika/r/, za zm. z rodz. Lenarcików i Sosnowskich

9.00 Za ¶.p. Marka/21/

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Juli i Franciszka Wróblewskich z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

16.00 ¦lub: Przemysław Baran i Marta Betz

17.00 Za ¶.p. Janusza Biczyka/r/

PONIEDZIAŁEK 24.09

7.00 Za ¶.p. Marka/22/

7.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. rodziców Antoniego i Annę Widłak, dziadków Widłaków i Wójcikowskich, te¶ciów Antoninę i Kazimierza Żelazo

WTOREK 25.09

7.00 Za ¶.p. Marka/23/

17.00 Za ¶.p. Bogdana Strzeżka, zm. z rodziny Strzeżków i Dominiczaków

¦RODA 26.09

7.00 Za ¶.p. Marka/24/

17.00 Za ¶.p. Edwarda Gos w 30 dzień po ¶mierci

CZWARTEK 27.09

7.00 Za ¶.p. Marka/25/

17.00 Za ¶.p. Wacława Krawczyka, za zm. z rodzin Krawczyków i Sławińskich

17.00 Za ¶.p. Stanisława Kłos/24r/, Bronisławę, Zdzisława

PIˇTEK 28.09

7.00 Za ¶.p. Marka/26/

7.00 Za ¶.p. Jakuba Kołnierzak w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Wacława, Stanisława, Irenę B±bik, Henryka i Mieczysława Przybysz, Agnieszkę Kowalsk±, Bogumiłę Chodosz, Kazimierza, Alinę Kurach

SOBOTA 29.09

7.00 Za ¶.p. Marka/27/

15.00 ¦lub: Tomasz Soska i Magdalena Ornat

16.00 ¦lub: Piotr Ligaj i Anna Zapa¶nik

17.00 Za ¶.p. Leokadię, Michała Strzeżek, Zbigniewa Walęckiego, Henryka Tkaczyka

18.00 ¦lub: Sebastian Szajner i Aleksandra Mydłowska

26 NIEDZIELA ZWYKŁA 30.09

9.00 Za ¶.p. Jadwigę/9r/ i Wojciecha Biczyk, za zm. z rodz. Ochniów i Biczyków

9.00 Za ¶.p. Marka/28/

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W 1 rocznicę ¶lubu Magdaleny i Piotra Szremskich z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

Chrzest: Marcin Łuczak, Jan Szostak, Kinga Walędzik

17.00 Za ¶.p. Lilię Budyta/r/, za zm. z rodzin Budytów i Ciarów