Aktualno¶ci

INTENCJE MSZY ¦W. 17 - 24.06.2018

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.06

9.00 Za ¶.p. Edmunda/5r/, Marię, Andrzeja Widłaków, Zuzannę, Jana, Eugeniusza, Janinę Zegadłów

9.00 Za ¶.p. Teresę Gontarz/1r/, za zm. z rodziny

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W intencji Dzieci, ich Rodziców, Nauczycieli ze szkoły w Mariańskim Porzeczu

Chrzest: Tomasz Kowalczyk

17.00 Za ¶.p. Mirosława i Halinę Pawlickich, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

PONIEDZIAŁEK 18.06

7.00 O wyzwolenie z depresji Grażyny, Ryszarda z nałogu alkoholowego, o zgodę w rodzinie, opiekę MB

17.00 Za ¶.p. Mariannę B±kowsk±/2r/

17.00 Za ¶.p. Wacława Zielińskiego/1r/, Grzegorza Wojtalewicza, za zm. z rodz. Zielińskich i Wojtalewiczów

WTOREK 19.06

7.00 Za ¶.p. Aleksandra Guzowskiego/28r/, za zm. z rodziny

7.00 Za ¶.p. Przemysława Adamczyka/7r/

17.00 Za ¶.p. Jana, Wacława Widłaków, Walerię, Antoniego, Marię Chabrzyńskich

17.00 Za ¶.p. Anielę i Stanisława Strzeżek, Bronisławę i Andrzeja Mi±sek, za zm. z rodziny

¦RODA 20.06

7.00 Za ¶.p Jakuba Lewinskiego /od koleżanek i kolegów z parafii/

17.00 Za ¶.p. Jana, Stefanię Kot, Janinę, Stanisława, Kamila Powierża, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Genowefę, Mariana, Franciszka Bugalskich, Mariannę, Józefa, Stefana Budytów, Apolinarego Żuraw.

CZWARTEK 21.06

7.00 Za ¶.p. Jakuba Lewińskiego/od koleżanek i kolegów z pracy/

7.00 O Boże błogosławieństwo, ¶wiatło Ducha ¶w., opiekę MB GoĽlińskiej dla ks. Piotra z racji imienin

17.00 Za ¶.p. Mariannę Ciara

PIˇTEK 22.06

7.00 Za ¶.p. Jana, Helenę, Justynę Ciara, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Kazimierza Dróżdża

17.00 Za ¶.p. Jana, Wandę Pi±tków/z racji imienin/, za zm.z rodziny

SOBOTA 23.06

7.00 Za ¶.p. Mirosława Retmana, dziadków Retmanów

11.30 W intencji Rodu Tkaczyków, za ¶.p. Jana, Zofię, ich dzieci, wnuki, prawnuki

16.00 ¦lub: Kornel Laskus i Justyna Wielgolaska

17.00 Za ¶.p. Stanisławę i Mariana Kowalczyk

17.00 Za ¶.p. Władysława/13r/, Honoratę Tywonek, za zm. z rodziny

18.00 ¦lub: Marcin Sielski i Marlena Lenarcik

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 24.06

9.00 Za ¶.p. Piotra Łuczak/28r/, Gabrielę, Jana Kosickiego z racji imienin

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

11.00 W intencji ks. Proboszcza

Chrzest: Celina Gontarz

17.00 Za ¶.p. Jana, Helenę, Teresę Sielskich, Jana i Antoninę Żuraw, Agnieszkę Januszkiewicz, za zm. z tych rodzin

INTENCJE MSZY ¦W. 10 -17.06.2018

DZIESIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 10.06

9.00 W 19 rocznicę ¶lubu Jolanty i Jarosława Jaworskich z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów, ich dzieci i najbliższych.

9.00 W rocznicę ¶lubu Anny i Wiesława, Hanny i Mirosława z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów, ich dzieci i najbliższych.

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci, za zmarłych z naszych rodzin

17.00 Za ¶.p. Jerzego Rozum, Helenę, Mariana, Wiesława, Janusza, Stanisława Zarębów, Mariannę B±kowsk±

17.00 W 30 rocznicę urodzin Piotra i w 3 rocznicę urodzin Tomka z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

PONIEDZIAŁEK 11.06

7.00 Za ¶.p Zdzisława, Bronisławę, Janusza Kotańskich, Juliana Sołdra

17.00 Za ¶.p. Piotra Cie¶laka

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Dróżdża/od rodz. Gugałów/

WTOREK 12.06

7.00 W 25 rocznicę ¶lubu Agnieszki i Wojciecha z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów i ich najbliższych

17.00 Za ¶.p. Henryka Ajdackiego/2r/, Helenę, Aleksandra, Dariusza Lewińskich, Zofię, Mariannę, Andrzeja, Henryka KuĽnickich

17.00 W 6 rocznicę urodzin Marty, 4rocz. urodzin Klary, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny i opiekę MB

¦RODA 13.06

7.00 Za ¶.p. Zofię, Kazimierza, dziadków Strzeżków, Chru¶cików, Mariannę Chru¶cik

17.00 Za ¶.p. Kamila/1r/, Lucynę, Stanisława Prac, Stanisławę Kurek, Jana Pyzę, Pawła Mroczka

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Dróżdża/od rodz. Zowczak/

CZWARTEK 14.06

7.00 Za ¶.p. Zbigniewa Strzeżka w 30 dzień po ¶mierci

17.00 Za ¶.p. Helenę, Mariana, Janusza, Stanisława Zaręba

17.00 Za ¶.p. Bronisławę, Jana WoĽniaków, Stanisławę i Władysława Sowa, Leokadię i Wacława Zielińskich

PIˇTEK 15.06

7.00 Za ¶.p. Kamila Prac/od Zarz±du i pracowników Wilsadu/

17.00 Za ¶.p. Zofię/7r/ i Józefa Lenarcik, za zm. z rodziny

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Dróżdża/od rodz. Choimów i Nakoniecznych/

SOBOTA 16.06

7.00 Za ¶.p. Marię i Jerzego Wojtasik

16.00 ¦lub: Paweł Fertikowski i Gabriela Jendrzejewska

17.00 Za ¶.p. Stanisławę i Mariana Kowalczyk

17.00 W 18 rocznicę urodzin Łukasza Kołnierzaka z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

18.00 ¦lub: Rafał Grzywka i Aneta Gajownik

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.06

9.00 Za ¶.p. Edmunda/5r/, Marię, Andrzeja Widłaków, Zuzannę, Jana, Eugeniusza, Janinę Zegadłów

9.00 Za ¶.p. Teresę Gontarz/1r/, za zm. z rodziny

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci

17.00 Za ¶.p. Mirosława i Halinę Pawlickich, za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

INTENCJE MSZY ¦W. 03 -10.06.2018

DZIEWIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 03.06

9.00 W 40 rocznicę ¶lubu Genowefy i Czesława z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

9.00 Za ¶.p. Zofię Przywara 28

11.00 O szczę¶liw± operację i łaskę zdrowia dla Mieczysława

11.00 W 18 rocznicę urodzin Patrycji Kosickiej z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej.

11.00 W 70 rocznicę urodzin z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatki i całej rodziny Strzeleckich

Chrzest: Jakub Lenarczyk

17.00 Za ¶.p. Tadeusza, Jana, Zofię Sabałów, Antoniego, Zofię, Wacława Gwardysów, Antoniego, Zofię, Marka Zychów, Kazimierza, Mariannę Sałacińskich.

PONIEDZIAŁEK 04.06

7.00 Za ¶.p Zofię Przywara 29

17.00 Za ¶.p. Małgorzatę Dziubak/1r/, Mariana, Wacława, Barbarę, Szczepana Kwiatkowskich, za zm. z rodziny Kwiatkowskich

17.00 Za ¶.p. Krzysztofa Dróżdża w 30 dzień po ¶mierci

WTOREK 05.06

7.00 Za ¶.p. Zofię Przywara 30

7.00 Za ¶.p. Stanisława, Lucynę, Kamila Prac

17.00 Za ¶.p. Sławomira/18r/, Annę Ksi±żek, Józefę/7r/, Stanisława Parol, za zm. z rodziny

¦RODA 06.06

7.00 Za ¶.p. zmarłe członkinie Żywego Różańca z Niecieczy

17.00 Za ¶.p. Romana Kurowskiego, Feliksa, Tadeusza, Witolda Zawadków, dziadków Kurowskich i WoĽniaków

17.00 W 18 rocznicę urodzin Michała Widłak z podziękowaniem za dar życia, wszelkie łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej

CZWARTEK 07.06

7.00 Za ¶.p. Wiesława Szlasę/od rodz. Szlasów/

17.00 Za ¶.p. Feliksę Rozum/10r/ i Wacława, Genowefę i Bolesława Cie¶lak

17.00 Za ¶.p. Emanuela Barrea, Carmine Porcarelii

PIˇTEK 08.06

7.00 Za ¶.p. Krzysztofa Dróżdż/od prac. Zakładów Drobiarskich/

17.00 Za ¶.p. Ireneusza Zielińskiego/14r/, za zm. z rodz. Zielińskich, Wójcików, Szymanków, Bylinów, Budziszewskich

17.00 Za ¶.p. Stanisławę i Wiktora Kołnierzak, Grzegorza Strzeżka, Krystynę i Jana Strzeżków, Michała Rocka, Danutę Goł±b

SOBOTA 09.06

7.00 Za ¶.p. Gabrielę, Stefana, Annę, Józefa Włodarczyk, Małgorzatę, Stanisława Rybarczyk

16.00 ¦lub: Mariusz Pawłowski i Agata Grabowska

17.00 Za ¶.p. Adama/8r/, Jana, Katarzynę, Bronisława Widłak, Jana, Eleonorę Figlus, Adama, Weronikę Szel±g

18.00 ¦lub: Michał Bartkiewicz i Paula Bartkiewicz.

DZIESIˇTA NIEDZIELA ZWYKŁA 10.06

9.00 W 19 rocznicę ¶lubu Jolanty i Jarosława Jaworskich z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów, ich dzieci i najbliższych.

9.00 W rocznicę ¶lubu Anny i Wiesława, Hanny i Miroslawa z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB GoĽlińskiej dla Jubilatów, ich dzieci i najbliższych.

11.00 Za Parafian, Pielgrzymów i Go¶ci za wszystkich zmarlych z naszych rodzin

17.00 Za ¶.p. Jerzego Rozum, Helenę, Mariana, Wiesława, Janusza, Stanisława Zarębów, Mariannę B±kowsk±